Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

FT-IR spektrometr Nicolet 6700

FT-IR spektrometr Nicolet 6700

Přístroj slouží k:

Spektrometr FTIR je určen pro měření absorpčních spekter v MIR (od 7800 do 350 cm-1) a FIR (od 700 do 50 cm-1) oblasti, celkový rozsah přístroje je tedy od 7800 do 50 cm-1. Přístroj umožňuje rychlá kinetická měření - 60 spekter za sekundu při rozlišení 16 cm-1.
Spektrometr má následující součásti a charakteristiky:
• SMART ATR nástavec s regulovatelným přítlakem vzorku a s diamantovým krystalem vhodným pro měření tvrdých látek (např. práškové pigmenty, oxidy nekovů). ATR nástavec je vybaven zrcadlovou optikou pro měření ve FIR i MIR oblasti.
• SMART ATR nástavec s germaniovým krystalem, který umožňuje přípravu vzorku pro měření tak, aby bylo možné vyloučit vliv atmosférických plynů (kyslíku nebo vlhkosti) na měřený vzorek v oblasti MIR.
• SMART SAGA nástavec s pozlacenou optikou pro měření spekulární reflexe s úhlem dopadu záření 80°, součástí nástavce je pevně namontovaný polarizátor pro odstranění S polarizovaného světla.
• VariGATR nástavec s proměnným úhlem pro měření velmi slabých vrstev na reflexních nosičích.
• Spektrální databáze organických a anorganických látek.

 

ftir spektometr

kontaktní osoba:
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +420 57 603 8049