Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Sestava sintrovacích pecí pro PIM

Sestava sintrovacích pecí pro PIM

Přístroj slouží k:

Sestava pro sintrování řešena jako sada jednotlivých zařízení pro odstraňování, pre-sintrování a sitrování kovových a reaktivních materiálů. Zařízení pro suché odstraňování zplyněných složek ve vakuu, inertní atmosféře a oxidu dusičitém s integrovaným záchytem binderu (binder trap) s regulovatelnou teplotou až do 550°C pro dlouhodobý provoz. Vnitřní rozměry: 300 x 300 x 620 mm. Sintrovací pec MIM 3016 je schopna provozu ve vakuu při minimálním tlaku lepším než 0,01 mbar. Další provozní atmosférou může být argon, dusík, vodík. Vnitřní rozměry: 300 x 200 x 620 mm. Maximální pracovní teplota 1650°C pro dlouhodobý provoz.


 

3b-Sestava sintrovacích pecí

kontaktní  osoba:
doc. Tomáš Sedláček, Ph.D.
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +420 57 603 8012