Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

TEM mikroskop

TEM mikroskop

Přístroj slouží k:

Vysokorozlišovací transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM 2100 s urychlovacím napětím do 200kV a s LaB6 zdrojem. Kamera OLYMPUS SYS TENGRA pod projekční komorou s rozlišením 2048 x 2048 pixelů, 14 bit, expozice od 1 ms do 100 s. Pozorování je možné v těchto režimech:

• TEM – Transmisní elektronová mikroskopie (bodové rozlišení 0.23 nm, čarové rozlišení 0.14 nm).

• STEM –Skenovací transmisní elektronová mikroskopie s bright field a darkfield detektory pro Z kontrastní zobrazování (rozlišení ≤ 1 nm)

• EDX – Energy-dispersive X-ray spektrometrie,AZtec TEM EDS systém s X-Max 80 TEM analytický detektorem (SDD, bez nutnosti používat kapalný dusík) s aktivní plochou 80 mm2 a SATW okénkem pro analýzu od Be dále. Rozlišení Mn Kα < 127 eV.

• NBD CBD mody pro analýzu struktury krystalické fáze Systém má automatickou kompenzaci samovolného posunu vzorku, možnost přepnutí z TEM režimu do STEM bez nutnosti přeostřování, aktivní stínění proti účinkům rušivých elektromagnetických polí a plasma cleaner pro odstranění kontaminace vzorků.


 

1-TEM

kontaktní osoba:
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +420 57 603 8049