Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Absorpční spektrometr v ultrafialové, viditelné a NIR oblasti záření

Absorpční spektrometr v ultrafialové, viditelné a NIR oblasti záření

Přístroj slouží k:

Dvoupaprskový spektrometr Lambda 1050 (Perkin Elmer) je určen pro měření absorpčních spekter v UV-VIS-NIR oblasti záření v rozsahu vlnových délek alespoň od 190 do 3300 nm. Zdroj halogenová a deuteriová lampa. Přístroj je vybaven dvojitým monochromátorem, má fotometrický rozsah alespoň 8A jak v UV-VIS tak i v NIR oblasti s využitím zeslabení referenčního paprsku (tři detektory: R6872 fotonásobič do 800 nm, InGaAs detektor 800-2500 nm a Peltier cooled PbS ro 2500-3300 nm). CBD pro 190 až 2500 nm. Double beam polarizer s krystaly pro 210-1000 nm a pro 300-2600 nm.

Integrační koule 15 cm v průměru s fotonásobičem a InGaAs od 200 do 2500 nm transmitance, reflektance, transflektance.

Univerzální reflektanční příslušenství (URA) pro měření spekulární reflektance pod úhlem v rozsahu 8-70° Si detektor pro UV-Vis a PbS pro NIR rozsah.


 

24-Absorpční spektrometr v ultrafialové viditelné a NIR oblasti záření

kontaktní osoba:
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +420 57 603 8049