Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Tear and Fatigue Analyzer

Tear and Fatigue Analyzer

Přístroj slouží k:

Tear and Fatigue Analyzer je měřící zařízení pro stanovení odporu materiálu vůči šířeni trhlin tak jako pro charakterizaci únavového chování (S-N-křivky) polymerních materiálů a zejména pryže při cyklickém dynamickém zatěžování. Tento unikátní systém analyzuje v jediném měření až 9 zkušebních těles zároveň, přičemž mohou být aplikovány zároveň až 3 různé zatěžovací funkce, což vede ke značnému snížení času potřebného pro popis zkoumaného materiálu.

Systém podporuje:

- Programovatelný profil zatěžování na hlavním dynamickém pohonu: sinusový, pulsní, trojúhelník, obdélník, volně uživatelem definovanou funkci

- Nastavení úrovně napětí

- On-line měření sil, deformace, šíření trhlin

Technická specifikace: Deformace: 50 mm s rozlišením 1 μm

Sběr dat: 1000 bodů v cyklu max. 1 kHz

Zatěžující frekvence: od 1 do 50 Hz

Max zatěžující síla: 1.8 kN

Max zatěžující rychlost: 3 m/s

Isolovaná teplotní komora s realizovatelným teplotním rozsahem: do 250°C

Tvar zkušebních těles: SEN, Pure-shear, Dumbell Hantel, volně uživatelem definovaná geometrie

41-Tear analyzer

kontaktní osoba:
Dr. Ing. Radek Stoček
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +420 57 603 8013