Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

CHIP&CUT Analyzer

CHIP&CUT Analyzer

Přístroj slouží k:

Zařízení slouží k charakterizaci dynamického, únavového tak jako kvazi-statického oděru pryže při působení dynamických sil ve variabilním frekvenčním pásmu zatěžování. Dynamické síly jsou vyvozeny ve dvou na sobě kolmých směrech pro charakterizaci normálových tak jako třecích sil. Měřící princip zařízení je založen na rotujícím zkušebním tělese proměnné geometrie v požadovaném rozsahu s vyvozením dynamických sil pomocí lineárního pohonu v normálovém směru k rotujícímu zkušebnímu tělesu při dodržení konstantní síly zatížení v normálovém směru dle dané hodnoty po definovanou dobu cyklu zatěžování. Zařízení slouží převážně k popisu dynamického oděru známého jako Chip&Cut vyskytujícího se u pneumatik nákladních automobilů, provozovaných v těžkém terénu, tak jako ke kvazi-statickému oděru při stanovení koeficientu tření.

Základní parametry zařízení:

- Realizovatelné módy zatěžování: Dynamický cyklický oděr a Kvazi-statický - permanentní oděr

- Rozsah otáček volně volitelný v rozmezí od 100

- 1400 ot./min s přesností 1 ot./min.

- měřící rozsah normálové síly ±500N, - měřící rozsah normálové síly ±900N,

- Frekvence zatěžování do 10 Hz,

- Minimální doba penetrace a dynamického oděru nastavitelná v rozsahu od hodnoty 20 ms

 

CHIPCUT Analyzer

kontaktní osoba:
dr. Ing. Radek Stoček
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +420 57 603 8010