Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Univerzální nano-mechanický tribometr

Univerzální nano-mechanický tribometr

Přístroj slouží k:

Univerzální počítačem řízený tribometr sloužící pro charakterizaci tribologických procesů, zejména oděr, opotřebení, vliv lubrikačních prostředků na povrch, mikro-tvrdost, adheze polymerních materiálů (zejména pryž, termoplast, reaktoplast) při simulaci různé škály aplikovaných zatěžujících podmínek v širokém pásmu proměnného teplotního prostředí.

Základní parametry zařízení:

- Vysokofrekvenční reciproční modul pro wear and fretting test: rozsah posuvu 0,2-30 mm, Frekvence v rozsahu 0,3-50 Hz.

- Teplotní komora s rozsahem do 400°C

- 2-osý senzor síly s rozsahem od 0,2 N do 20 N

- 2-osý senzor síly s rozsahem od 10N do 1000N

- Vertikální rozsah posuvu do 150 mm, rozlišení polohy 0,25 um, rychlost v rozsahu od 0,002 do 10 mm.s-1

- Měření mikrotvrdosti dle Rockwella, Knoopa, Vickerse, Shore A, D

 

Univerzální nano-mechanický tribometr Bruker UMT-TriboLab

kontaktní osoba:
dr. Ing. Radek Stoček
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +420 57 603 8013