Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Simultánní DSC, DTA-TGA s FTIR a GC-MS

Simultánní DSC, DTA-TGA s FTIR a GC-MS

Přístroj slouží k:

Sestava přístrojů umožňující termickou analýzu s FTIR a GC-MS detekcí vznikajících produktů.

Přístroj pro termickou analýzu LabSys Evo DTA/DSC je vybaven "plug & play" senzory DSC/TGA, DTA/TGA, TGA a 3D senzorem umožňující měření Cp vzorku. Měření lze provádět v atmosféře helia, dusíku, vzduchu a vakua v teplotním rozsahu od pokojové teploty do 1600 °C.

Infračervený spektrometr Nicolet iS10 je vybaven modulem pro TGA-IR analýzu s 10cm měřící plynovou celou s KBr okénky o objemu 22ml.

Plynový chromatograf Trace 1300 je propojen s hmotnostním spektrometrem iSQ Series s elektronovou ionizací o nastavitelné hodnotě energie.

Celá sestava je vybavena softwary Calisto, XCalibur a Omnic s přístupem do rozsáhlých databází hmotnostních a infračervených spekter umožňující identifikaci měřených látek.

 

Simultánní DTADSC-TGA s FTIR a GC-MS

kontaktní osoba:
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +420 57 603 8049