Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Crack Initiation Analyzer

Crack Initiation Analyzer

Přístroj slouží k:

Zařízení slouží k charakterizaci parametrů lomového chování při mechanické iniciaci trhliny v pryži. Trhlina je iniciování při kvazi-statickém, dynamickém tak jako cyklickém zatížení přičemž dochází k souběžnému procesu zatěžování zkušebního tělesa dle definovaných okrajových podmínek a vnikání penetrátoru do tělesa v ortogonálním směru k hlavnímu napětí. Díky synchronizaci a regulaci pohonů lze tak aplikovat hnací sílu trhliny v hodnotách pro stanovení hranice potřebné pro její iniciaci tak jako stanovit strukturní pevnost pryže. Aplikačním využitím je stanovení odporu pryže vůči vnikání cizího tělesa např. odolnost běhounu pneumatiky vůči vnikání hran nerovnosti povrchu vozovky či kamenů.

Základní parametry zařízení:

- Realizovatelné módy zatěžování zkušebního tělesa: Dynamický cyklický - s frekvencí zatěžování 1Hz, rozsah posuvu ±10 mm; Kvazi-statický – v tahu i tlaku v rozsahu rychlostí od 0,1 do 400 mm/min

- Geometrie zkušebních těles Pure-shear s geometrickým poměrem délka/šířka 1/10

Crack Initiation Analyzer2

kontaktní osoba:
dr. Ing. Radek Stoček
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +420 57 603 8010