Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Pokročilé polymerní kompozitní systémy

Pokročilé polymerní kompozitní systémy

Výzkumný program Pokročilé polymerní kompozitní systémy vede doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D.et Ph.D.a prostřednictvím níže jmenovaných výzkumných směrů bude naplňovat čtyři hlavní cíle:

  • Systémy se senzorickými vlastnostmi

Doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D. - vedoucí výzkumné skupiny

Skupina se soustředí zejména na výzkum senzorických materiálových elementů pro hybridní a tzv. programovatelné materiály, které dokáží své vlastnosti předem naprogramovaným způsobem měnit v závislosti na vnějším podnětu.

  • Multifunkční nanomateriály

        Doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D. - vedoucí výzkumné skupiny

Skupina se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum hybridních kompozitů zahrnujících například kombinace kov - oxid kovu - polymer, připravovaných jako strukturně i funkčně hierarchicky organizovaný systém.

  • Kompozity s elektrickými a magnetickými vlastnostmi

doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc. - vedoucí výzkumné skupiny

Skupina se zabývá výzkumem a charakterizací kompozitních materiálů, které dokáží efektivně absorbovat energii elektromagnetického pole, akumulovat elektrickou energii v různých systémech a dále také možnost rychlého přijímání energie v maximální kapacitě a s možností regulovatelného odevzdávání zpět.

  • Biokompozitní systémy

Doc. MSc. Nabanita Saha, Ph.D. - vedoucí výzkumné skupiny

Předmětem výzkumného zájmu této výzkumné skupiny je jednak studium a příprava matric pro pokročilé biokompozitní systémy a také aktivních/funkčních složek, které do těchto matric mohou být inkorporovány. Jako matrice slouží zejména polymerní gely a bakteriální celulóza. Případné plnivo založené na uhličitanech bude připraveno přímo ve struktuře matrice mineralizované pomocí biomimetické mineralizace. Jako funkční agens se využívají syntetické polypeptoidy a peptoidové nanodestičky, které mají významnou biologickou aktivitu.