Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Zpracovatelství progresivních polymerních systémů

Zpracovatelství progresivních polymerních systémů

Vedoucím výzkumného programu Zpracovatelství progresivních polymerních systémů je doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. Prostřednictvím čtyř výzkumných směrů pak naplňuje čtyři základní cíle:

  • Zpracovatelství plastů

Doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. - vedoucí výzkumné skupiny

Předmětem výzkumu a vývoje skupiny je vztah mezi složením polymerních směsí, přípravou sledovaných produktů a dosaženými strukturními parametry. Do souvislostí jsou dávány reologické vlastnosti tavenin, vliv jednotlivých procesních parametrů v technologicky relevantním rozsahu (teplota, tlak, rychlost proudění a další) a užitné vlastnosti výsledných produktů (mechanické vlastnosti, adheze, bariérové vlastnosti, atd.)

  • Příprava bioaktivních polymerních systémů

Doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.- vedoucí výzkumné skupiny

Předmětem základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje skupiny Bioaktivní polymerní systémy je studium polymerních materiálů, které jsou schopny specificky interagovat s živými buňkami či tkáněmi.

  • Povrchové úpravy materiálů

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D. - vedoucí výzkumné skupiny

Předmětem výzkumu a vývoje skupiny je studium povrchů, jejich příprava a modifikace, studium a využití vztahu mezi substrátem, deponovanou vrstvou a parametry procesu depozice, dále pak příprava a studium tenkých vrstev z polymerních materiálů a samonosných folií, nedílnou součástí práce je studium a využití plasmatické depozice a plazmové úpravy povrchů a taktéž konstrukce originálního laboratorního zařízení.

  • Gumárenské procesy a materiály

Dr. Ing. Radek Stoček - vedoucí výzkumné skupiny

Předmětem odborného zájmu skupiny je komplexní studium zpracování, výroby a charakterizace pryže pro celkové porozumění a teoretický i analytický popis vzájemných strukturních souvislostí lomového chování pryže v závislosti na působení degradačních mechanických a fyzikálních vlivů.