Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Centrum polymerních systémů

Proběhlo ustavující zasedání Externího poradního vědeckého sboru a Dozorčí rady Centra polymerních systémů

Dne 27. února 2012 proběhlo v prostorách Univerzitního institutu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně) ustavující zasedání Externího poradního vědeckého sboru a Dozorčí rady Centra polymerních systémů (CPS).

Externí poradní vědecký sbor (EPVS) je poradním orgánem ředitele Centra polymerních systémů. Podílí se na tvorbě střednědobého výzkumného plánu, navrhuje a posuzuje doporučené nové směry výzkumu a vývoje a podílí se na utváření vědecké koncepce CPS.

Read more...

Ministr školství předal jmenovací dekrety novým profesorům

Dne 1. února 2012 ministr školství Josef Dobeš společně s ministrem obrany Alexandrem Vondrou předali na slavnostním ceremoniálu ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekrety 78 profesorům vysokých škol.

Jmenovací ceremoniál zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš slovy: „Vysokoškolští profesoři jsou nejen špičkovými odborníky v dané oblasti, ale především učiteli - pedagogy a jako takoví mají velké zásluhy na výchově budoucích elit země." Více informací na http://www.msmt.cz/pro-novinare/ministr-skolstvi-dobes-predal-dekrety-78-profesorum.

Read more...

Další patentový úspěch Centra polymerních systémů

Centrum polymerních systémů (CZ.1.05/2.1.00/03.0111) zaznamenalo patentový úspěch. Na konci roku 2011 byla udělena patentová ochrana na vynález s názvem „Způsob úpravy polyanilinu, zejména pro medicínské a bioinženýrské aplikace".

Polyanilin patří do skupiny vodivých polymerů, které mají velký potenciál pro využití v biotechnologických aplikacích. Patent se zabývá způsobem úpravy polyanilinu pro medicínské a bioinženýrské účely, při kterých dochází ke kontaktu s živou tkání, např. v případě implantabilních zdravotnických prostředků. Upravený polyanilin je dobře využitelný také pro ekologické aplikace.

Tento úspěch zajistil výzkumný tým Centra polymerních systémů pod vedením prof. Ing. Petra Sáhy, CSc. ve spolupráci s RNDr. Jaroslavem Stejskalem, CSc., pracovníkem Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

Více informací o patentu lze získat na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz/cs.html.

Výroční jednání s Evropskou komisí se konalo ve Zlíně

Ve dnech 6. a 7. prosince 2011 se ve Zlíně uskutečnilo Výroční jednání zástupců Národního orgánu pro koordinaci při Ministerstvu pro místní rozvoj a Řídících orgánů operačních programů se zástupci Evropské komise.

Tématem každoročního setkání je finanční a věcný pokrok na úrovni jednotlivých operačních programů včetně Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Read more...

Studentská vědecká soutěž proběhla na UTB ve Zlíně

Dne 4. listopadu 2011 se v prostorách Univerzitního institutu (UTB ve Zlíně) konala studentská vědecká soutěž s názvem "Materiály na bázi syntetických a přírodních polymerů".
Read more...

Přihlášení