Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Centrum polymerních systémů

Seminář právní ochrany duševního vlastnictví

Dne 23.11.2011 ve 13:30 hodin se v prostorách Univerzitního institutu uskuteční seminář právní ochrany duševního vlastnictví, v rámci kterého budou prezentovány informace týkající se možností ochrany výsledků výzkumu jak v České republice, tak specifika přihlášek zahraničních. Následovat bude tématika autorského práva - Shoda textu, citace a plagiáty. S přednáškami vystoupí Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. a Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D., kteří díky svým praktickým zkušenostem získaným během působení na Úřadu průmyslového vlastnictví či nyní na Metropolitní univerzitě Praha mohou podat odborný a všestranný náhled na tuto problematiku.

Read more...

Univerzita hostila valnou hromadu Moravskoslezského automobilového klastru


Řádná valná hromada Moravskoslezského automobilového klastru se uskutečnila 27. října 2011 v prostorách Univerzitního centra ve Zlíně.
Moravskoslezský automobilový klastr vznikl za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti zapojených firem a institucí zaměřených na automobilový průmysl. Původně zahrnoval členy pouze z Moravskoslezského kraje, v současné době jsou jeho členy podniky i instituce z celé České republiky.  Jedním z nich je i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Read more...

Vyhlášeno výběrové řízení „Centrum polymerních systémů – dodavatel speciálních technologických zařízení – ucelená část 1“

Dne 28. září 2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení „Centrum polymerních systémů – dodavatel speciálních technologických zařízení – ucelená část 1". Zakázka je součástí projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0111 spolufinancovaného z operačního Programu Výzkum a vývoj pro inovace. Podrobnosti k zadávané veřejné zakázce jsou obsaženy v kompletní zadávací dokumentaci.

Nabídky lze zadavateli (tzn. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) doručit do 28. listopadu 2011 do 14:00 hodin.

Více informací naleznete zde.

Spolupráce tří univerzit vedla k uspořádání unikátního vzdělávacího projektu

Již od svého založení v roce 2001 je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) zapojena do podprogramu Erasmus, který je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme). V letošním roce tým pod vedením doc. Ing. Bereniky Hausnerové, Ph.D. získal finanční prostředky v rámci Erasmus Intensive Programme na projekt s názvem „Polymer Processing & Functionalization". Díky dotaci uspořádala UTB na přelomu června a července ve spolupráci se dvěma partnerskými univerzitami - Universita degli Studi di Salerno (UNISA) a Ecole Nationale Superieure de Chimie de Clermont-Ferrand (ENSCCF) dvoutýdenní letní školu v italském Salernu, jíž se zúčastnilo 33 studentů a 10 pedagogů z České republiky, Itálie a Francie. Cílem projektu je propojení teoretických znalostí a praktických zkušeností v oborech vázaných na zpracování polymerů.


Read more...

Pracovníci CPS se úspěšně prezentovali na konferenci WSEAS

Ve dnech 14. – 16. července 2011 se konal již čtvrtý ročník mezinárodní konference WSEAS/NAUN na řeckém ostrově Korfu. V rámci této konference doc. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D. zorganizovala speciální sekci pod názvem „Polymer Processing and Funtionalization" s 15 vysoce kvalitními příspěvky.

Read more...

Přihlášení