Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Centrum polymerních systémů

Mezinárodní workshop se konal v Centru polymerních systémů

V rámci projektu COST Action MP1301 Newgen project,se ve dnech 15. – 16. listopadu 2016, konal v Centru polymerních systémů mezinárodní workshop zaměřený na vývoj speciálních zdravotnických materiálů určených k regeneraci kostí („Hydrogel/Biomineralizovaný biomateriál pro regeneraci kostní tkáně“) Na workshop se sjelo mnoho účastníků nejen z České republiky, ale také  z mnoha států Evropy, a to např. z Rakouska, Francie, Německa, Litvy, Norska, a dalších.Součástí worskhopu byla posterová a prezentační sekce, díky které si odborníci mohli předat své zkušenosti a poznatky. Během dne účastníci absolvovali prohlídku CPS, při které mohli obdivovat vybavení laboratoří.

Read more...

Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro CPS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Centrum polymerních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic pedagogicko-vědeckých pracovníků/konzultantů pro doktorské studijní programy:
• Nanotechnologie a pokročilé materiály, studijní obor Nanotechnologie a pokročilé materiály s výukou v českém a anglickém jazyce
• Materiálové vědy a inženýrství, studijní obor Biomateriály a biokompozity s výukou v českém a anglickém jazyce

Read more...

Ocenění prezentace CPS na mezinárodní konferenci

Dr. Raghvendra Singh Yadav ze skupiny Multifunkčních nanomateriálů CPS získal ocenění za nejlepší prezentaci ('Best Presentation Award' ) přednášky s názvem "Influence of La³⁺ on Structural, Magnetic, Optical and Dielectric Properties in CoFe₂O₄ Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Combustion Method (Raghvendra Singh Yadav, Ivo Kuřitka, Jarmila Vilcakova, Pavel Urbánek, Michal Machovsky, Milan Masař, Martin Holek)" na 18th International Conference on Advanced Composites and Materials Technologies, 7-8 November 2016, Venice, Italy.

Read more...

Workshop COST Action MP 1301 – NEWGEN

Ve dnech 15. – 16. listopadu se v Centru polymerních systémů uskuteční Workshop s názvem "Hydrogel/ Biomineralized Biomaterial for Bone Tissue Regeneration", který je organizován v rámci COST Action MP 1301 – NEWGEN projektu.

Více informací na: http://newgen.utb.cz/index.php

Read more...

Centrum polymerních systémů se prezentovalo na veletrhu

CPS se prezentovalo na 58. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se konal první týden v říjnu, na výstavišti v Brně.

Centrum polymerních systémů (CPS) prezentovalo své výsledky v oblasti výzkumu funkčních nanomateriálů na bázi uhlíkových nanotrubic, pomocí kterých lze vytvořit nejrůznější senzory pro snímání tahu či měření organických par. Na veletrhu byla představena také mikropásková anténa vytvořená pomocí inkoustového tisku založeného na nanočásticích stříbra. Centrum se dále zabývá vývojem bioaktivních polymerních systémů, které mají uplatnění zejména v potravinářském průmyslu a medicínských aplikacích. Zároveň jsou prezentovány možnosti testování materiálových vlastností z hlediska jejich struktury a chemického složení. Centrum dále představuje své těžké technologické laboratoře, které jsou schopny nabídnout služby z oblasti plastikářského průmyslu, mezi něž patří vývoj a testování prototypových sérií.

Přihlášení