Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Centrum polymerních systémů

Prezident Miloš Zeman navštívil Centrum polymerních systémů

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil v úterý 4.10.2016 Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rámci své oficiální návštěvy Zlínského kraje. V doprovodu rektora prof. Petra Sáhy si prohlédl Centrum polymerních systémů, a poté se v aule setkal se studenty a zaměstnanci UTB.

Read more...

Úspěšné obhajoby na CPS

V pátek 26.8. obhájili dva mladí vědci z Centra polymerních systémů své disertační práce, a to Ing. Gabriela Jandíková a Antonio Di Martino, M.Sc. Vedoucí obou prací byl doc. Ing. Vladimír Sedlařík Ph.D.

Ing. Gabriela Jandíková úspěšně obhájila doktorskou práci s názvem „Úprava vlastností a degradačního chování polylaktidu pomocí různých modifikačních přístupů", která byla zaměřena na úpravu materiálových vlastností a degradačního chování polyesterů na bázi polylaktidu prostřednictvím modifikace polymerní matrice pomocí specifických přísad.

Read more...

Jmenování nového docenta na CPS

V nedávné době se tým akademických pracovníků CPS rozrostl o nového docenta Michala Sedlačíka, který obhájil svou habilitační práci na téma "Nové přístupy k formulacím inteligentních tekutin".

Pozvání na prezentaci - prof. Dr. Mohamed Bakar

Dne 25. srpna 2016 od 10.00 hodin proběhne na CPS prezentace na téma:

"Polyurethanes and Non-Isocyanate Based Polyurethanes: Preparation and Properties"

Přednášejícím bude pan prof. Mohamed Bakar (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom).

Read more...

Vědci z Číny na UTB ve Zlíně

Ve dnech 1. až 8. srpna 2016 navštívili UTB ve Zlíně čínští vědci Dr. Hua Bao (Ph.D.) a profesor Hao Jiang z East China University of Science and Technology v Šanghaji (ECUST), s níž UTB dlouhodobě spolupracuje. Návštěva se konala v rámci realizace společného projektu podpořeného čínským Ministerstvem pro vědu a techniku, jehož tématem jsou vysokokapacitní kovové materiály na bázi sulfidů, a který probíhá v letech 2015-2017.

Read more...

Přihlášení