Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Centrum polymerních systémů

CPS získalo zlatou medaili na Invent aréně

Zlatou medaili za testovací formu získalo na 1. ročníku Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů "Invent aréna" v Třinci Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně. Výstava se konala ve dnech 16. - 17.6.2016 v Třinecké Werk aréně a Centrum polymerních systémů na ní reprezentoval tým ve složení prof. Berenika Hausnerová, Ing. Jakub Huba a Ing. Eva Hnátková.
Výzkumná skupina z CPS zabývající se technologií vstřikování práškových materiálů ( tzv. Powder Injection Molding - PIM technologií) představila 2 vynálezy z této oblasti, které byly zapojené do hodnotící soutěže. V soutěži vynálezů z 21 zemí nakonec získal Zlatou medaili ve své kategorii průmyslový vzor č.001704974-0001, který je platný v rámci celé EU.

Read more...

Návštěva pana Alexise Nasarda z firmy Bata Brands SA

Na konci května 2016 zavítal do Zlína nový výkonný ředitel společnosti Bata Brands SA - Švýcarsko, pan Alexis Nasard, jenž je v nové funkci od dubna 2016. Během své krátké návštěvy si mimo jiné v doprovodu profesora Sáhy, rektora UTB. prohlédl budovu Centra polymerních systémů včetně laboratorních prostor.

Read more...

Posilování Česko-Polské spolupráce v oblasti kompozitů s polymerní matricí.

V rámci dlouhodobé mezinárodní spolupráce prezentoval prof. Dr. Mohamed Bakar z Technologicko-Humanistické university Kazimierza Pułaskiego v Radomi, Fakulty strojního inženýrství, přednášku na téma "Nový vývoj v oblasti kompozitů s polymerní matricí". Přednáška na Centru polymerních systémů vzbudila pozornost mezi všemi pracovníky centra a také byla navštívena kolegy z ostatních součástí univerzity. Přednáška proběhla 5 května 2016.

Přednáška byla podpořena v rámci programu Erasmus +, organizoval doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Read more...

Výběrové řízení na pracovní pozice vědecko-výzkumných pracovníků a postdoktorandů pro Centrum polymerních systémů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic vědecko-výzkumných pracovníků a postdoktorandů pro Centrum polymerních systémů ve Zlíně.

Požadavky:

  • akademicko-vědecký titul min. Ph.D. v oboru přírodních nebo technických věd,
  • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce v badatelském týmu,
  • znalost anglického jazyka,
  • výsledky v oblasti v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje,
  • znalost práce na PC (Microsoft Office),
  • morální a občanská bezúhonnost.
Read more...

Projekt Centra polymerních systémů ve Zlíně s Universität der Bundeswehr München

Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájilo řešení projektu s názvem „Experimentální vývoj mechanického chování pryže při působení cyklického únavového zatěžování a chemicko-termomechanického stárnutí", financovaného Ministerstvem školství České republiky v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility českých a bavorských výzkumných pracovníků a pracovnic. Projekt je řešen ve spolupráci s profesorem Alexandrem Lionem z institutu mechaniky Mnichovské univerzity „Universität der Bundeswehr München". Řešitelem na straně CPS je Dr. Ing. Radek Stoček.

Přihlášení