Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Centrum polymerních systémů

Návštěva pana Alexise Nasarda z firmy Bata Brands SA

Na konci května 2016 zavítal do Zlína nový výkonný ředitel společnosti Bata Brands SA - Švýcarsko, pan Alexis Nasard, jenž je v nové funkci od dubna 2016. Během své krátké návštěvy si mimo jiné v doprovodu profesora Sáhy, rektora UTB. prohlédl budovu Centra polymerních systémů včetně laboratorních prostor.

Read more...

Posilování Česko-Polské spolupráce v oblasti kompozitů s polymerní matricí.

V rámci dlouhodobé mezinárodní spolupráce prezentoval prof. Dr. Mohamed Bakar z Technologicko-Humanistické university Kazimierza Pułaskiego v Radomi, Fakulty strojního inženýrství, přednášku na téma "Nový vývoj v oblasti kompozitů s polymerní matricí". Přednáška na Centru polymerních systémů vzbudila pozornost mezi všemi pracovníky centra a také byla navštívena kolegy z ostatních součástí univerzity. Přednáška proběhla 5 května 2016.

Přednáška byla podpořena v rámci programu Erasmus +, organizoval doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Read more...

Výběrové řízení na pracovní pozice vědecko-výzkumných pracovníků a postdoktorandů pro Centrum polymerních systémů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic vědecko-výzkumných pracovníků a postdoktorandů pro Centrum polymerních systémů ve Zlíně.

Požadavky:

  • akademicko-vědecký titul min. Ph.D. v oboru přírodních nebo technických věd,
  • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce v badatelském týmu,
  • znalost anglického jazyka,
  • výsledky v oblasti v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje,
  • znalost práce na PC (Microsoft Office),
  • morální a občanská bezúhonnost.
Read more...

Projekt Centra polymerních systémů ve Zlíně s Universität der Bundeswehr München

Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájilo řešení projektu s názvem „Experimentální vývoj mechanického chování pryže při působení cyklického únavového zatěžování a chemicko-termomechanického stárnutí", financovaného Ministerstvem školství České republiky v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility českých a bavorských výzkumných pracovníků a pracovnic. Projekt je řešen ve spolupráci s profesorem Alexandrem Lionem z institutu mechaniky Mnichovské univerzity „Universität der Bundeswehr München". Řešitelem na straně CPS je Dr. Ing. Radek Stoček.

Nový Česko-Rakouský projekt na CPS s Montanuniversität Leoben Rakousko

Tým doc. Ing. Petra Slobodiana, Ph.D. z Centra polymerních systémů ve Zlíně získal podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výzvě KONTAKT II na Česko-Rakouský mobilitní projekt s názvem: „Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic"
Ve spolupráci s rakouskými vědci z Montanuniversität Leoben se bude řešit problematika vysoce vyztužených polymerů na bázi epoxidové matrice se skleněnými vlákny, do které je integrována síť z uhlíkových nanotrubic. Tato tenká uhlíková vrstva dodává kompozitu další užitné vlastnosti jako je schopnost detekce deformace, možnost odporového ohřevu materiálu nebo také například schopnost interakce s elektro-magnetickým zářením, kdy kompozitní struktura získává vlastnosti pasivní antény.

Read more...

Přihlášení