Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Centrum polymerních systémů

Spolupráce Centra polymerních systémů s univerzitou NTNU v Trondheimu

Zlín, 16.2.2016 - Na Centru polymerních systémů ve Zlíně aktuálně začalo řešení projektu s názvem „CO2 interactions with cationic and anionic clays", financovaného Ministerstvem školství České republiky v rámci Norských Fondů v programu CZ07 - Spolupráce škol a stipendia. Projekt je řešen ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a partnerem z norské strany je Norwegian University of Science and Technology (NTNU) v Trondheimu, jejíž vědci obdrželi v minulém roce Nobelovu cenu. Projekt se zabývá možností uskladňování oxidu uhličitého do struktur jílů a aniontových jílů. V Norsku jde o poměrně prestižní téma, kdy je sledována možnost do vytěžených ložisek ropy uskladňovat právě oxid uhličitý, který je jedním ze skleníkových plynů. Úlohou Centra polymerních systémů bude zejména analýza a charakteristika daných materiálů.

Read more...

Tisková zpráva k ukončení realizace projektu CPS – posílení výzkumných kapacit

Zlín, 31.1.2016 – Dalších zhruba 48,8 milionu korun bylo přiděleno na Centrum polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Díky dotaci na projekt „CPS – posílení výzkumných kapacit" z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) získalo centrum další přístrojové vybavení, které doplní stávající, čímž se významně posílí jeho výzkumná kapacita.
CPS je výzkumné pracoviště UTB garantující světové parametry pro výzkum polymerních systémů a pro využití nejmodernějších technologií. Předmětem jeho výzkumu jsou pokročilé polymerní systémy se schopností vytvářet originální struktury, např. polymerní nanovlákna, dále materiály pro medicínské aplikace, biopolymery či inteligentní polymerní materiály. „Výzkum polymerních materiálů má ve Zlíně dlouholetou tradici a za tuto dobu jsme v jejich výzkumu dosáhli mezinárodní úrovně," uvádí prof. Sáha.

Read more...

FameLab 2016 – bavme se vědou!

FameLab je mezinárodní soutěž v popularizaci vědy. Každý soutěžící musí v pouhých třech minutách publiku a odborné porotě vysvětlit své vědecké téma. Porota posuzuje, zda je vystoupení vědecky správné, srozumitelné laické veřejnosti a pokud možno i zábavné.
Oblastní kolo ve Zlíně 19. 3. 2016
Zájemci mohou své přihlášky posílat do 28. února 2016.

http://www.famelabcz.com/

Cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Názorným příkladem spolupráce Centra polymerních systémů s nadanými mladými vědci bylo slavnostní předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2015, které se uskutečnilo 16. prosince 2015 na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze. Toto významné ocenění získal Jakub Smutek, student Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, za vítězství v soutěži 37. celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti v kategorii Fyzika s prací „Vliv oxidace částic na jejich magnetoreologické chování". Ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, které zároveň propagují odkaz prvního československého nositele Nobelovy ceny pana profesora Jaroslava Heyrovského, jsou nejdéle udělovaným vědeckým oceněním pro středoškolské studenty v ČR.

Read more...

Úspěch mladých vědců Centra polymerních systémů

Dne 10. 12. 2015 proběhla na VŠCHT v Praze soutěž české Spektroskopické Společnosti Jana Marka Marci o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie. V kategorii vědců do 35 let reprezentovali Centrum Polymerních Systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Mgr. Jan Vícha, Ph.D. a Ing. Pavel Urbánek, Ph.D.

Read more...

Přihlášení