Výzkumný směr

Environmentální technologie

Oblast výzkumu environmentálních materiálů a technologií zahrnuje vývoj, charakterizace a zpracování zejména polymerních systémů, které jsou schopny specifické interakce s životním prostředím, jako například schopnost materiálu podléhat biologickému rozkladu nebo naopak být resistentní vůči působení patogenních mikroorganismů.

Další oblastí zájmu výzkumné skupiny je využívání přírodních a obnovitelných zdrojů, konkrétně biologicky aktivních látek, biomasy či anorganických komponent, pro další uplatnění v praxi s očekáváním nové přidané hodnoty produktu. Součástí výzkumných aktivit jsou detailní charakterizace vyvinutých materiálů, což v tomto případě vyžaduje multidisciplinární přístup zahrnující oblasti vědních disciplín, jako jsou chemie, fyzika, mikrobiologie, ekologie a nezbytné zpracovatelské technologie.

Výzkumná skupina zajišťuje v rámci Centra polymerních systémů i spolupráce s praxí také chod a odborný rozvoj analytických a mikrobiologických laboratoří.

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.


Řešené projekty

FW01010588 - "Filtry pro odstraňování biologicky aktivních molekul z pitné vody", 2020-2022

QK1910392 – „Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů“, 2019-2023

TH02020836 - "Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou", 2017-2020

TH03020117 - "Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků", 2018-2021

TJ02000269 - "Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod, 2019-2021

TP01010006 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II", 2020-2022

  • podprojekt "Technologie zpracování plastových recyklátů a minerálních plniv pro přípravu kompozitního materiálu", 2020-2021
  • podprojekt "Nová biologicky rozložitelná kompozice na bázi degradabilního polymeru s materiály přírodního původu", 2020-2021

FV10756 - "Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách", 2016-2020

FV30048 - "Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů", 2018-2021

8JPL19031 - "Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů", 2019-2020

8J20PL026 - "Biorozložitelné polymerní nanokompozitní systémy se zlepšenými tepelnými a mechanickými vlastnostmi", 2020-2021

IGA/CPS/2020/002 - "Bioaktivní polymerní soustavy pro environmentální aplikace"

IGA/CPS/2020/006 - "Vliv modifikace disperzních částic na užitné vlastnosti magnetoreologických systémů"

Ukončené projekty

GJ15-08287Y - "Imobilizace specifických biologicky aktivních látek ve funkcionalizovaných biorozložitelných polymerních matricích", 2015-2017

GA17-05318S - "Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzory", 2017-2019

TJ01000329 - "Senzoricky aktivní polymerní směsi obsahující produkty pokročilých extrakcí vybraných rostlin", 2018-2019

TJ01000330 - "Nové stabilizátory pro plasty na bázi přírodních bioaktivních látek", 2018-2019

TG03010052 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně", 2016-2019

  • podprojekt "Technologie použití recyklovaných plastů pro stavebně-dekorační prvky", 2018-2019
  • podprojekt "Kapsové filtry pro filtrace vzduchu ve vodojemech a čistých prostorech", 2019
  • podprojekt "Aditivum pro hygienizaci zpracovatelských procesů polymerních recyklátů a pryží", 2017-2018
  • podprojekt "Vývoj biorozložitelného materiálu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi", 2018-2019 

Aktuální výstupy

Controlled drug delivery device for cornea treatment and novel method for its testing

CITATION DATA: Pharmaceuticals, VOL: 16, ISS: 4, https://doi.org/10.3390/ph16040505, PUBLICATION YEAR: 2023

Composite based on PLA with improved shape stability under high-temperature conditions

CITATION DATA: Polymer, VOL: 276, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.125943, PUBLICATION YEAR: 2023

Boosting photocatalytic degradation of estrone hormone by silica-supported g-C3N4/WO3 using response surface methodology coupled with Box-Behnken design

CITATION DATA: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, VOL: 441, https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2023.114733, PUBLICATION YEAR: 2023

Engineering of inhalable nano-in-microparticles for co-delivery of small molecules and miRNAs

CITATION DATA: Nanoscale Research Letters, VOL: 18, ISS: 1, https://doi.org/10.1186/s11671-023-03781-0, PUBLICATION YEAR: 2023

Effect of chain extending cross-linkers on the disintegration behavior of composted PBAT/PLA blown films

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 24, ISS: 5, https://doi.org/10.3390/ijms24054525, PUBLICATION YEAR: 2023

Whey protein isolate-chitosan PolyElectrolyte Nanoparticles as a drug delivery system

CITATION DATA: Molecules, VOL: 28, ISS: 4, https://doi.org/10.3390/molecules28041724, PUBLICATION YEAR: 2023

Antibacterial thin films deposited from propane-butane mixture in atmospheric pressure discharge

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 24, ISS: 2, https://doi.org/10.3390/ijms24021706, PUBLICATION YEAR: 2023

Polymer/layered clay/polyurethane nanocomposites: P3HB hybrid nanobiocomposites - Preparation and properties evaluation

CITATION DATA: Nanomaterials, VOL: 13, ISS: 2, https://doi.org/10.3390/nano13020225, PUBLICATION YEAR: 2023

Semi-conducting microspheres formed from glucose for semi-active electric field-responsive electrorheological systems

CITATION DATA: Soft Matter, VOL: 18, ISS: 47, https://doi.org/10.1039/d2sm01145j, PUBLICATION YEAR: 2022

Electrical detection of vibrations of electrospun PVDF membranes

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 22, https://doi.org/10.3390/ijms232214322, PUBLICATION YEAR: 2022

Multifunctional bandgap-reduced ZnO nanocrystals for photocatalysis, self-cleaning, and antibacterial glass surfaces

CITATION DATA: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, VOL: 656, https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130447, PUBLICATION YEAR: 2023

Antibacterial porous systems based on polylactide loaded with amikacin

CITATION DATA: Molecules, VOL: 27, ISS: 20, https://doi.org/10.3390/molecules27207045, PUBLICATION YEAR: 2022

Kontakty

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Vědecký tým


prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

+420 57 603 8013 A412
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

+420 57 603 1740 A311
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Hana Pištěková, Ph.D.

+420 57 603 1739 A310
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Muhammad Yasir, MSc.

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Eva Domincová Bergerová, Ph.D.

+420 57 603 1739 A310
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Mgr. Silvie Duřpeková, Ph.D.

+420 57 603 1744 A318
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Zuzana Krchňáčková, Ph.D.

+420 57 603 1735 A225
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Anna Hurajová, Ph.D.

+420 57 603 1744 A318
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ilaria Improta, Ph.D.

+420 57 603 1740 A311
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

+420 57 603 1046
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Dr. Ing. Miroslava Kovářová

+420 57 603 1734 A224
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Lenka Lovecká, Ph.D.

+420 57 603 1734 A224
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Tomáš Šopík, Ph.D.

+420 57 603 1744A318
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doktorandi


Dharani Sai Sreekanth Nellore

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Riyadh Abdekadir Khellouf

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Simona Dočkalová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jaroslav Císař

+420 57 603 1742 A326
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Dominika Hanušová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jakub Klaban

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo