Výzkumné směry

Zpracovatelství polymerů

Aktuální vývoj v oblasti zpracovatelství polymerních materiálů sleduje mimo materiálového vývoje nových plastů pro stávající aplikace, také využití stávajících materiálů pro zcela nové aplikace či nyní stále častější potřebu definice využití recyklovaných (odpadních) materiálů pro výrobu stávajících či nových produktů. S ohledem na tuto skutečnost je pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti efektivního postupu inovačních aktivit v této oblasti nejen vhodné zohlednit všechny tyto aspekty při výrobní praxi, ale v souladu s moderními výrobními postupy je účelné využít dostupné softwarové nástroje jak pro návrh optimalizace technologických podmínek, tak i design zpracovatelských nástrojů.

Předmět výzkumných a vývojových aktivit skupiny Zpracovatelství polymerů je zaměřen na vybrané segmenty moderních zpracovatelských technologií. Jedná se zejména o přípravu vláken, netkaných textilií, polymerních pěn a keramikou a kovem vysoce plněných komponentů s jejich následnou sintrací, dále pak zpracování termosetických materiálů a materiálů se sníženou hořlavostí, vstřikování více komponentních výrobků a konečně pokročilý 3D tisk hierarchicky strukturovaných materiálů. Přes skutečnost, že se tyto zpracovatelské postupy celkem výrazně liší ve svých technologických požadavcích, nezpochybnitelným společným jmenovatelem je zde důležitost znalosti reologického chování zpracovávaných makromolekulárních systémů, která je řídícím parametrem při nastavení a optimalizaci všech technologických postupů výroby.

V rámci výzkumných a vývojových aktivit jsou sledovány vztahy mezi materiálovými vlastnostmi vstupů (termické, reologické, mechanické a další vlastnosti), zpracovatelskými podmínkami využitých technologií (teplota, tlak, rychlost proudění, ..) a dosaženými parametry výsledných produktů (adheze, mechanické, optické, bariérové vlastnosti, hořlavostní charakteristiky, atd.). Pro účely dosažení optimalizace zpracovatelských procesů je využívána znalost tokových a viskoelastických vlastností použitých materiálů (využívány jsou moderní rotační, oscilační a vysokotlaké kapilární reometry), znalost vlivu zvolených technologických podmínek na finální charakteristiky připravených zkušebních a funkčních vzorků a jejich vzájemné souvislosti.

V oblasti zpracovatelství polymerních materiálů skupina nabízí komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů i problémů, které přináší průmyslová praxe. Možné je připravit zkušební produkty, testovací vzorky, polotovary a další výrobky na zařízeních laboratorní a poloprovozní velikosti. Expertní znalosti pracovníků i vybavení pokrývá oblasti kontinuálních a diskontinuálních procesů jako je kompaundace pomocí dvoušneků, vyfukování a vytlačování 5-vrstvých folií, více komponentní zvlákňování a přípravu netkaných textilií, vyfukování dutých produktů, tepelné tvarování, vytlačování plastových a elastomerních profilů, 1K a 2K vstřikování, vstřikování vysoce plněných systémů včetně systémů plněných abrazivními plnivy (PIM - Powder Injection Molding), debinding a sintrování ve speciálních pecích s řízenou atmosférou, 3D tisk.

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.


Řešené projekty

GA19-17457S - "Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství" - 2019-2021

TH04020466 - Projekt Epsilon "REAKTIN - Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu" (spolupráce UTB a 5M s.r.o.) - 2019-2022

LTAB19019 - "Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů" (spolupráce s University of Bayreuth) - 2019-2021

Ukončené projekty

TE01020216 - "Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů" - 2012-2019

FV20088 - "Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu" - 2017-2019

GJ16-20361Y - "Inteligetní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu", 2016-2018

Aktuální výstupy

Phase change materials designed from Tetra Pak waste and paraffin wax as unique thermal energy storage systems

CITATION DATA: Journal of Energy Storage, VOL: 64, https://doi.org/10.1016/j.est.2023.107173, PUBLICATION YEAR: 2023

Effect of chain extending cross-linkers on the disintegration behavior of composted PBAT/PLA blown films

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 24, ISS: 5, https://doi.org/10.3390/ijms24054525, PUBLICATION YEAR: 2023

Modification of polyvinyl chloride composites for radiographic detection of polyvinyl chloride retained surgical items

CITATION DATA: Polymers, VOL: 15, ISS: 3, https://doi.org/10.3390/polym15030587, PUBLICATION YEAR: 2023

Interactions between sodium hyaluronate and β-cyclodextrin as seen by transport properties

CITATION DATA: International journal of molecular sciences, VOL: 24, ISS: 3, https://doi.org/10.3390/ijms24032889, PUBLICATION YEAR: 2023

Semi-conducting microspheres formed from glucose for semi-active electric field-responsive electrorheological systems

CITATION DATA: Soft Matter, VOL: 18, ISS: 47, https://doi.org/10.1039/d2sm01145j, PUBLICATION YEAR: 2022

Modeling of creep behavior of particulate composites with focus on interfacial adhesion effect

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 22, https://doi.org/10.3390/ijms232214120, PUBLICATION YEAR: 2022

Electrical detection of vibrations of electrospun PVDF membranes

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 22, https://doi.org/10.3390/ijms232214322, PUBLICATION YEAR: 2022

Electrospun sound-absorbing nanofibrous webs from recycled poly(vinyl butyral)

CITATION DATA: Polymers, VOL: 14, ISS: 22, https://doi.org/10.3390/polym14225049, PUBLICATION YEAR: 2022

Powder injection molded ceramic scaffolds: The role of pores size and surface functionalization on the cytocompatibility

CITATION DATA: Materials and Design, VOL: 224, https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.111274, PUBLICATION YEAR: 2022

Imprinting of different types of graphene oxide with metal cations

CITATION DATA: Electrochimica Acta, VOL: 434, https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141307, PUBLICATION YEAR: 2022

Introduction of an adhesion factor to cube in cube models and its effect on calculated moduli of particulate composites

CITATION DATA: Scientific Reports, VOL: 12, ISS: 1, https://doi.org/10.1038/s41598-022-20629-2, PUBLICATION YEAR: 2022

The impact of including carbonyl iron particles on the melt electrowriting process

CITATION DATA: Macromolecular Materials and Engineering, https://doi.org/10.1002/mame.202200478, PUBLICATION YEAR: 2022

Kontakty

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Výzkumný tým


prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

+420 57 603 5166 A316
+420 606 777 288
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

+420 57 603 8012 A416
+420 724 434 581
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 research

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

+420 57 603 5114
+420 724 646 741
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Antonín Minařík, Ph.D.

+420 57 603 1732 A222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Erika Pavlíková, Ph.D.

+420 57 603 1730 A218
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Markéta Kadlečková, Ph.D.

+420 57 603 1727 A214

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Lukáš Maňas, Ph.D.

+420 57 603 1737 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Daniel Sanétrník, Ph.D.

+420 57 603 1726 A226
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Martina Polášková, Ph.D.

+420 57 603 1118
+420 733 690 668
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.

+420 57 603 1730 A218
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Pavlína Holčapková, Ph.D.

+420 57 603 8028 A215
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Roman Kolařík, Ph.D.

+420 57 603 8028 A215
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Markéta Ilčíková, Ph.D.

+420 57 603 5103 A216
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Lenka Musilová, Ph.D.

+420 57 603 1732 A222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Petr Smolka, Ph.D.

+420 57 603 1732 A222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Aleš Mráček, Ph.D.

+420 57 603 1730 A218
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Josef Osička, Ph.D.

+420 57 603 1728 A216
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

+420 57 603 8027 A314
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Doktorandi


Ing. Filip Mikulka

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Rostislav Vilém

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Valášková Kristýna

+420 57 603 3145 A307

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Karolína Kocourková

+420 57 603 1763 A145
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo