Pořádané konference


Elektrochemická impedanční spektroskopie
založená na detekci produktů PCR s
štítky s kovovými nanočásticemi

 • O konferenci

  Můžete se těšit na zahraniční přednášky o nejnovějších technologiích v oblasti materiálů a zpracování zdravotnických prostředků.

 • Kdy?

  03.11. 2023  v 10 hodin


Archív konferencí


Virus hepatitidy E (HEV):
její prevence a kontrola infekce

 • O konferenci

  Přednáška je zaměřená na téma Virus hepatitidy E (HEV): jeho prevence a kontrola infekce

 • Kdy?

  17.10 - 2023 - ve 13 hodin


 • O konferenci

  Můžete se těšit na zahraniční přednášky o nejnovějších technologiích v oblasti materiálů a zpracování zdravotnických prostředků.

 • Kdy?

   18.10. - 19.10. 2023 


 • O konferenci

  Konference si klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Představeny budou výsledky průzkumů historických materiálů, nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i případové studie konzervátorských zásahů. 

 • Kdy?

  12.09. - 14.09.2023

 • Registrace


 • O workshopu

  Jednodenní workshop vhodný pro zájemce o reologickou charakterizaci nejen polymerních vzorků z akademické i průmyslové sféry. Přednášky i demonstrace se budou konat na půdě Centra polymerních systémů UTB Zlín, které je vybaveno špičkovým reometrem MCR502 spolu s optickým modulem pro sledování průběhu změny morfologických vlastností polymerních tavenin za současného měření jejich tokových charakteristik do teploty 300°C. Reometr umožňuje také měření magneto a elektro reologických kapalin, vlivu vysokého tlaku na reologické vlastnosti vzorků nebo měření polymerních tavenin. 

 • Kdy?

  13.09 2023 od 9:00 do 16:00

 • Registrace


© 2023 UTB CPS