FT-IR spektrometr Nicolet 6700

Přístroj slouží k:

Spektrometr FTIR je určen pro měření absorpčních spekter v MIR (od 7800 do 350 cm-1) a FIR (od 700 do 50 cm-1) oblasti, celkový rozsah přístroje je tedy od 7800 do 50 cm-1. Přístroj umožňuje rychlá kinetická měření - 60 spekter za sekundu při rozlišení 16 cm-1.
Spektrometr má následující součásti a charakteristiky:
• SMART ATR nástavec s regulovatelným přítlakem vzorku a s diamantovým krystalem vhodným pro měření tvrdých látek (např. práškové pigmenty, oxidy nekovů). ATR nástavec je vybaven zrcadlovou optikou pro měření ve FIR i MIR oblasti.
• SMART ATR nástavec s germaniovým krystalem, který umožňuje přípravu vzorku pro měření tak, aby bylo možné vyloučit vliv atmosférických plynů (kyslíku nebo vlhkosti) na měřený vzorek v oblasti MIR.
• SMART SAGA nástavec s pozlacenou optikou pro měření spekulární reflexe s úhlem dopadu záření 80°, součástí nástavce je pevně namontovaný polarizátor pro odstranění S polarizovaného světla.
• VariGATR nástavec s proměnným úhlem pro měření velmi slabých vrstev na reflexních nosičích.
• Spektrální databáze organických a anorganických látek.

Kontaktní osoba:

doc. Ing. et doc. Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

+420 57 603 8049 A418
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

SPEKTROSKOPIE

Radiometr RM-22

Radiometr RM-22

Turbidimetr 430 IR

Turbidimetr 430 IR

Atomový absorpční spektrometr (AAS) Agilent DUO 240FS/240Z/UltrAA

Atomový absorpční spektrometr (AAS) Agilent DUO 240FS/240Z/UltrAA

Spektrometr Lovibond RT850i

Spektrometr Lovibond RT850i

Přípravek pro měření vzorků v pevné fázi pro impedanční spektrometr Agilent 16451 B

Přípravek pro měření vzorků v pevné fázi pro impedanční spektrometr Agilent 16451 B

Optistat DN Kryostat s příslušenstvím pro spektrometrii

Optistat DN Kryostat s příslušenstvím pro spektrometrii

Impedanční spektroskopie Novocontrol Concept 50

Impedanční spektroskopie Novocontrol Concept 50

FT-IR spektrometr – Nicolet iS5

FT-IR spektrometr – Nicolet iS5

FT-IR spektrometr Nicolet 6700

FT-IR spektrometr Nicolet 6700

FTIR mikroskop

FTIR mikroskop

Stolní rentgenový difraktometr mini Flex 600

Stolní rentgenový difraktometr mini Flex 600

Stolní NMR - PicoSpin 45

Stolní NMR - PicoSpin 45

Fotometr INFINITE M200Pro NanoQuant

Fotometr INFINITE M200Pro NanoQuant

Elipsometr

Elipsometr

Disperzní Ramanův mikroskop

Disperzní Ramanův mikroskop

Elementární analýza

Elementární analýza

Automatický analyzátor prvkového složení Flash 2000 CHNS/O+MAS200R

Automatický analyzátor prvkového složení Flash 2000 CHNS/O+MAS200R

Akustický a elektroakustický spektrometr DT-1202

Akustický a elektroakustický spektrometr DT-1202

Absorpční spektometr v ultrafialové a viditelné oblasti záření

Absorpční spektometr v ultrafialové a viditelné oblasti záření

Absorpční spektrometr v ultrafialové, viditelné a NIR oblasti záření

Absorpční spektrometr v ultrafialové, viditelné a NIR oblasti záření

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo