Projekty Grantové Agentury ČR

GA16-05961S - Pokročilé nosiče platinových léčiv - 2016–2018
Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

GJ16-20361Y - Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu - 2016-2018
Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

GA17-05095S - Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů - 2017-2019
doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

GA17-05318S - Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzory (spolupráce UTB a UK) - 2017-2019
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

GA17-24730S - Nové magnetoreologické elastomery na bázi modifikovaných magnetických plniv - 2017-2019
doc. Ing. Sedlačík Michal, Ph.D.

GA17-10813S - Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou (spolupráce UTB a UK) - 2017-2019
doc. Ing. Lehocký Marián, Ph.D.

GA19-23513S - Nové elektroluminiscenční materiály: Borohydridové klastry v tenkých polymerních vrstvách v elektrickém poli - 2019-2021
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

GA19-23647S - Výzkum korelace mezi distribucí kationů, velikostí částic a fyzikálních vlastností inteligentních spinel-feritových nanomateriálů - 2019-2021
Raghvendra Singh Yadav, Dr.

GA19-17457S - Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství - 2019-2021
Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

GA19-16861S - Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách - 2019-2021
doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo