Projekty Grantové Agentury ČR

GA24-11534S - Vodivé (bio)polymerní kompozity s kovalentně vázaným polypyrrolem pro biomedicínské aplikace - 2024-2026
Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

GA24-10384S - Polymerní memristory s neurosynaptickými vlastnostmi 2024-2026
prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

GA23-07425SAnisotropní a elektricky vodivé biomateriály - 2023-2025
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

GA23-07244SAnizotropní magnetoreologické elastomery s řízenými elektrickými vlastnostmi - 2023-2025
prof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D

GA23-07361S - Syntéza zlatých nanočástic pro SERS a katalýzu řízená pomocí selektivně oxidovaných polysacharidů 2023-2025
Ing. Lukáš Münster, Ph.D

GA22-33307S Vývoj nových 3D hierarchicky strukturovaných polysacharidových a proteinových porézních systémů - 2022-2024
doc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.


Ukončené projekty

GA20-28732S Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů - 2020-2022

GA19-23513S - Nové elektroluminiscenční materiály: Borohydridové klastry v tenkých polymerních vrstvách v elektrickém poli - 2019-2021
GA19-23647S - Výzkum korelace mezi distribucí kationů, velikostí částic a fyzikálních vlastností inteligentních spinel-feritových nanomateriálů - 2019-2021
GA19-17457S - Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství - 2019-2021
GA19-16861S - Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách - 2019-2021

© 2023 UTB CPS