Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

LO1504 - Centrum polymerních systémů plus – 2015-2020
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

LTAB19019 - Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů - 2019-2021
Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

LTAUSA19066 - Studium polymerních memristorů založených na metakrylátových polymerech s karbazolovými bočními skupinami - 2020-2022
doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

LTT20005 - Spolupráce s asociací EASE na vývoji hybridního superkapacitoru - 2020-2022
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

LTT20010Povrchově funkcionalizovaná skla: koncept heterostrukturovaných nanočástic inspirovaných umělou fotosyntézou - 2020-2024
Ing. Michal Machovský, Ph.D.

8JPL19031 - Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů - 2019-2020
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

8J20PL026Biorozložitelné polymerní nanokompozitní systémy se zlepšenými tepelnými a mechanickými vlastnostmi - 2020-2021
Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

8X20041Návrh a příprava multifunkčních magnetických nanočástic pro detekci rakovinných buněk - 2020-2021
doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

Strukturální fondy EU - OP VVV

opvvv

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI (2017-2021)
Cílem projektu je tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje.
Projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI je spolufinancován EU.
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně (2018-2022)
Projekt je zaměřen na řešení problematiky strategického manažerského řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jejích součástech – Fakultě aplikované informatiky (FAI) a Univerzitním institutu (UNI) se zaměřením na jejich výzkumná centra – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) a Centrum polymerních systémů (CPS).
Projekt Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně je spolufinancován EU.
prof. Ing. Petr Sáha, CSc

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně (2018-2020)
Projekt je zaměřen jak na podporu profesního růstu výzkumných pracovníků UTB a na rozvoj jednotlivých výzkumných pracovišť UTB prostřednictvím posílení lidských zdrojů, tak také na posílení mezinárodní spolupráce. Naplnění výše uvedeného bude docházet prostřednictvím mobilit výzkumných pracovníků v zahraničí v případě výjezdů z ČR nebo pobyty výzkumných pracovníků na UTB v případě příjezdů do ČR.
Projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně je spolufinancován EU.
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011594 - Tvorba programů celoživotního vzdělávání na UTB ve Zlíně (2020-2021)
Projekt je zaměřen na podporu tvorby programů celoživotního vzdělávání na UTB ve Zlíně. Projekt je spolufinancován EU.
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623 - Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně
Projekt IKAROS VĚDA UTB (Institucionální Kvalita A ROzvoj Strategie vědy na UTB ve Zlíně) je zaměřen na dobudování systému strategického a manažerského řízení výzkumné organizace UTB ve Zlíně, zahrnující oblast řízení lidských zdrojů, hodnocení vědy a výzkumu, internacionalizace, transferu technologií, open access a popularizaci výsledků vědy a výzkumu. Projekt je primárně zaměřen na zapojení součástí UTB ve Zlíně, které se neúčastnily výzvy RoKaVaV I. Projekt je spolufinancován EU.
prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (koordinátor aktivity na UNI)

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0012951 - DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II.
Projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávacího prostředí a přístupu ke vzdělávání na UTB ve Zlíně, na posílení vazeb s absolventy při rozvoji studijních programů a snižování studijní neúspěšnosti. Prostřednictvím realizace projektu dojde k vytvoření předpokladů pro dosažení strategických cílů UTB. 
Projekt DUO UTB je spolufinancován EU.
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. (koordinátor aktivity na UNI/CPS)

 

 

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo