Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

7AMB16AT033 - Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic - (2016-2017, MSM/7A)
doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D. 

8E15B007 - Projekt mobilit na téma „Experimentální vývoj mechanického chování pryže při působení cyklického únavového zatěžování a chemicko-termomechanického stárnutí " v rámci programu MŠMT - mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, ČESKO-BAVORSKÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017
Dr.-Ing. Radek Stoček 

LO1504 - Centrum polymerních systémů plus – 2015-2020
doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. 

7AMB16PL070Nové zpracovatelské techniky biologicky rozložitelných polymerů pro biomediciální aplikace (2016 – 2017)
doc. Ing. Sedlařík Vladimír , Ph.D.

UNI1A/2017 - Zvyšování odborných kompetencí studentů doktorských studijních programů v technicky zaměřených oborech (2017)
doc. Ing. et Ing. Kuřitka Ivo, Ph.D.

8X17021Antibakteriální polymerní nanokompozity z uhlíkových nanočástic (2017-2018)
doc. Ing. Lehocký Marián , Ph.D. 

LTACH17015Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi poly anilin/bimetalové oxidy (2017-2019)
doc. Dr. Natalia Kazantseva

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI – Cílem projektu je tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje.

Projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI je spolufinancován EU.
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka Ph.D.

opvvv

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně
Projekt je zaměřen na řešení problematiky strategického manažerského řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jejích součástech – Fakultě aplikované informatiky (FAI) a Univerzitním institutu (UNI) se zaměřením na jejich výzkumná centra – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) a Centrum polymerních systémů (CPS).
prof. Ing. Petr Sáha, CSc

opvvv

Kontakty

Vedení
Realizační týmy

+420 734 262 658
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo