Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

LO1504 - Centrum polymerních systémů plus – 2015-2020
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

8X17021Antibakteriální polymerní nanokompozity z uhlíkových nanočástic (2017-2018)
doc. Ing. Marián Lehocký , Ph.D. 

LTACH17015Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi poly anilin/bimetalové oxidy (2017-2019)
doc. Ing. Natalia Kazantseva

UNI1A/2018 – Zvyšování odborných kompetencí studentů doktorských studijních programů v technicky zaměřených oborech, (2018)
doc. Ing. et Ing. Kuřitka Ivo, Ph.D.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI – Cílem projektu je tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje.

Projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI je spolufinancován EU.
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

opvvv

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně
Projekt je zaměřen na řešení problematiky strategického manažerského řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jejích součástech – Fakultě aplikované informatiky (FAI) a Univerzitním institutu (UNI) se zaměřením na jejich výzkumná centra – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) a Centrum polymerních systémů (CPS).
prof. Ing. Petr Sáha, CSc

opvvv

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně
Projekt je zaměřen jak na podporu profesního růstu výzkumných pracovníků UTB a na rozvoj jednotlivých výzkumných pracovišť UTB prostřednictvím posílení lidských zdrojů, tak také na posílení mezinárodní spolupráce. Naplnění výše uvedeného bude docházet prostřednictvím mobilit výzkumných pracovníků v zahraničí v případě výjezdů z ČR nebo pobyty výzkumných pracovníků na UTB v případě příjezdů do ČR. Projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně je spolufinancován EU.
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

opvvv

Kontakty

Vedení

+420 734 262 658
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo