Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

LTAUSA19066 - Studium polymerních memristorů založených na metakrylátových polymerech s karbazolovými bočními skupinami - 2020-2022
doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

LTT20005 - Spolupráce s asociací EASE na vývoji hybridního superkapacitoru - 2020-2022
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

LTT20010Povrchově funkcionalizovaná skla: koncept heterostrukturovaných nanočástic inspirovaných umělou fotosyntézou - 2020-2024
Ing. Michal Machovský, Ph.D.

8J20PL026Biorozložitelné polymerní nanokompozitní systémy se zlepšenými tepelnými a mechanickými vlastnostmi - 2020-2022
Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

Ukončené projekty

LO1504 - Centrum polymerních systémů plus – 2015-2020
LTAB19019 - Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů - 2019-2021
8JPL19031 - Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů - 2019-2020
8X20041 Návrh a příprava multifunkčních magnetických nanočástic pro detekci rakovinných buněk - 2020-2021

Strukturální fondy EU - OP VVV

opvvv

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně (2018-2022)
Projekt je zaměřen na řešení problematiky strategického manažerského řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jejích součástech – Fakultě aplikované informatiky (FAI) a Univerzitním institutu (UNI) se zaměřením na jejich výzkumná centra – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) a Centrum polymerních systémů (CPS).
Projekt Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně je spolufinancován EU.
prof. Ing. Petr Sáha, CSc

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623 - Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně
Projekt IKAROS VĚDA UTB (Institucionální Kvalita A ROzvoj Strategie vědy na UTB ve Zlíně) je zaměřen na dobudování systému strategického a manažerského řízení výzkumné organizace UTB ve Zlíně, zahrnující oblast řízení lidských zdrojů, hodnocení vědy a výzkumu, internacionalizace, transferu technologií, open access a popularizaci výsledků vědy a výzkumu. Projekt je primárně zaměřen na zapojení součástí UTB ve Zlíně, které se neúčastnily výzvy RoKaVaV I. Projekt je spolufinancován EU.
prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (koordinátor aktivity na UNI)

Ukončené projekty

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI (2017-2021)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně (2018-2020)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011594 - Tvorba programů celoživotního vzdělávání na UTB ve Zlíně (2020-2021)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0012951 - DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II. (účast UNI/CPS 2020-2021)

 

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo