Výzkumný směr

Biomateriály

Biomateriály kombinují pokročilé materiálové vlastnosti s biokompatibilitou. Předmětem zájmu výzkumné skupiny je proto připravovat chytré materiály umožňující reagovat na vnější podněty, např. elektrické pole, a to kombinací syntetických polymerů, biopolymerů a dalších materiálů jako jsou kovy či keramika. Připravené materiály následně testuje laboratoř na biokompatibilitu a to studiem interakce s eukaryotickými i prokaryotickými modelovými systémy. Přístrojové vybavení umožňuje testování širokého spektra biologických vlastností materiálů počínaje základními parametry jako je cytotoxicita přes interakci na biologických rozhraních až po prorůstání scaffoldů v bioreaktorech. Jako modelové systémy jsou využívány nádorové či  imortalizované linie či kmenové buňky. Kromě biomateriálů se skupina věnuje také testování kosmetických přípravků, např. na fototoxicitu či transdermální absorpci.

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.


Řešené projekty

GA20-28732S - "Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů", 2020-2022

GA19-16861S– „Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách“, 2019-2021

IGA/CPS/2020/001 - "Biokompatibilita a antimikrobní aktivita materiálů"

Ukončené projekty

GA13-08944S - "Vodivé polymery a jejich interakce s buňkami", 2013-2015

GA17-05095S - "Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů", 2017-2019

GA17-10813S - "Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou", 2017-2019

7AMB15AT014 - "Nová povrchově funkcionalizovaná plniva na bázi lignocelulózy: odezva na vlhkost a biologické vlastnosti", 2015-2016

8X17021 - "Antibakteriální polymerní nanokompozity z uhlíkových nanočástic", 2017-2018

Aktuální výstupy

Atmospheric pressure plasma polymerized 2-ethyl-2-oxazoline based thin films for biomedical purposes

CITATION DATA: Polymers, VOL: 12, ISS: 11, https://doi.org/10.3390/polym12112679, PUBLICATION YEAR: 2020

Effect of iron-oxide nanoparticles impregnated bacterial cellulose on overall properties of alginate/casein hydrogels: Potential injectable biomaterial for wound healing applications

CITATION DATA: Polymers, VOL: 12, ISS: 11, https://doi.org/10.3390/polym12112690, PUBLICATION YEAR: 2020

Chitosan-alginate hydrogels for simultaneous and sustained releases of ciprofloxacin, amoxicillin and vancomycin for combination therapy

CITATION DATA: Journal of Drug Delivery Science and Technology, https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.102126, PUBLICATION YEAR: 2020

Conducting composite films based on chitosan or sodium hyaluronate. Properties and cytocompatibility with human induced pluripotent stem cells

CITATION DATA: Carbohydrate Polymers, VOL: 253, https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117244, PUBLICATION YEAR: 2021

Extracellular vesicle isolation yields increased by low-temperature gaseous plasma treatment of polypropylene tubes

CITATION DATA: Polymers, VOL: 12, ISS: 10, https://doi.org/10.3390/polym12102363, PUBLICATION YEAR: 2020

12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetate increases cardiomyogenesis through PKC/ERK signaling

CITATION DATA: Scientific Reports, VOL: 10, ISS: 1, https://doi.org/10.1038/s41598-020-73074-4, PUBLICATION YEAR: 2020

Photodynamic-active smart biocompatible material for an antibacterial surface coating

CITATION DATA: Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, VOL: 211, https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2020.112012, PUBLICATION YEAR: 2020

Antimicrobial modification of PLA scaffolds with ascorbic and fumaric acids via plasma treatment

CITATION DATA: Surface and Coatings Technology, VOL: 400, https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126216, PUBLICATION YEAR: 2020

Kontakty

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Výzkumný tým


doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

+420 57 603 8035 A319
+420 734 792 298
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Zdenka Capáková, Ph.D.

+420 57 603 8047 A321
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

+420 57 603 1232
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

+420 57 603 1215 215/U1
+420 608 616 048
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Kadir Özaltin, M.Sc., Ph.D.

+420 57 603 1741 A313
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doktorandi


Ing. Kateřina Skopalová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Eva Korábková

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Simona Káčerová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martina Kašparová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Lucie Urbánková, Ph.D

+420 57 603 1742 A326
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Leona Mahelová

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Markéta Kadlečková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Daniela Jasenská

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Than Huong Truong

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Vajďák

+420 57 603 1479 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo