Výzkumný směr

Biomateriály

Biomateriály kombinují pokročilé materiálové vlastnosti s biokompatibilitou. Předmětem zájmu výzkumné skupiny je proto připravovat chytré materiály umožňující reagovat na vnější podněty, např. elektrické pole, a to kombinací syntetických polymerů, biopolymerů a dalších materiálů jako jsou kovy či keramika. Připravené materiály následně testuje laboratoř na biokompatibilitu a to studiem interakce s eukaryotickými i prokaryotickými modelovými systémy. Přístrojové vybavení umožňuje testování širokého spektra biologických vlastností materiálů počínaje základními parametry jako je cytotoxicita přes interakci na biologických rozhraních až po prorůstání scaffoldů v bioreaktorech. Jako modelové systémy jsou využívány nádorové či  imortalizované linie či kmenové buňky. Kromě biomateriálů se skupina věnuje také testování kosmetických přípravků, např. na fototoxicitu či transdermální absorpci.

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.


Řešené projekty

GA20-28732S - "Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů", 2020-2022

GA19-16861S– „Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách“, 2019-2021

IGA/CPS/2020/001 - "Biokompatibilita a antimikrobní aktivita materiálů"

Ukončené projekty

GA13-08944S - "Vodivé polymery a jejich interakce s buňkami", 2013-2015

GA17-05095S - "Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů", 2017-2019

GA17-10813S - "Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou", 2017-2019

7AMB15AT014 - "Nová povrchově funkcionalizovaná plniva na bázi lignocelulózy: odezva na vlhkost a biologické vlastnosti", 2015-2016

8X17021 - "Antibakteriální polymerní nanokompozity z uhlíkových nanočástic", 2017-2018

Aktuální výstupy

New approach to prepare cytocompatible 3D scaffolds via the combination of sodium hyaluronate and colloidal particles of conductive polymers

CITATION DATA: Scientific Reports, VOL: 12, ISS: 1, https://doi.org/10.1038/s41598-022-11678-8, PUBLICATION YEAR: 2022

Novel Slippery Liquid-Infused Porous Surfaces (SLIPS) based on electrospun polydimethylsiloxane/polystyrene fibrous structures infused with natural blackseed oil

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 7, https://doi.org/10.3390/ijms23073682, PUBLICATION YEAR: 2022

The effect of surface substrate treatments on the bonding strength of aluminium inserts with glass-reinforced poly(phenylene) sulphide

CITATION DATA: Materials, VOL: 15, ISS: 5, https://doi.org/10.3390/ma15051929, PUBLICATION YEAR: 2022

Hierarchically structured surfaces prepared by phase separation: Tissue mimicking culture substrate

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 5, https://doi.org/10.3390/ijms23052541, PUBLICATION YEAR: 2022

Cross-linked gelatine by modified dextran as a potential bioink prepared by a simple and non-toxic process

CITATION DATA: Polymers, VOL: 14, ISS: 3, https://doi.org/10.3390/polym14030391, PUBLICATION YEAR: 2022

Comparison of dialdehyde polysaccharides as crosslinkers for hydrogels: The case of poly(vinyl alcohol)

CITATION DATA: Carbohydrate Polymers, VOL: 279, https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.119022, PUBLICATION YEAR: 2022

Tuning the conductivity, morphology, and capacitance with enhanced antibacterial properties of polypyrrole by acriflavine hydrochloride

CITATION DATA: ACS Applied Polymer Materials, VOL: 3, ISS: 12, https://doi.org/10.1021/acsapm.1c00775, PUBLICATION YEAR: 2021

Surface modification of metallic inserts for enhancing adhesion at the metal–polymer interface

CITATION DATA: Polymers, VOL: 13, ISS: 22, https://doi.org/10.3390/polym13224015, PUBLICATION YEAR: 2021

Hierarchically structured polystyrene-based surfaces amplifying fluorescence signals: Cytocompatibility with human induced pluripotent stem cell

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 22, ISS: 21, https://doi.org/10.3390/ijms222111943, PUBLICATION YEAR: 2021

Effect of sterilization techniques on the conductivity of polyaniline and polypyrrole

CITATION DATA: Synthetic Metals, VOL: 282, https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2021.116937, PUBLICATION YEAR: 2021

Behaviour of titanium dioxide particles in artificial body fluids and human blood plasma

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 22, ISS: 19, https://doi.org/10.3390/ijms221910614, PUBLICATION YEAR: 2021

Renewable mixed hydrogels based on polysaccharide and protein for release of agrochemicals and soil conditioning

CITATION DATA: Sustainability (Switzerland), VOL: 13, ISS: 18, https://doi.org/10.3390/su131810439, PUBLICATION YEAR: 2021

Kontakty

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Výzkumný tým


prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

+420 57 603 8035 A319
+420 734 792 298
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Kateřina Skopalová, Ph.D.

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Lucie Urbánková, Ph.D

+420 57 603 1742 A326
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Zdenka Capáková, Ph.D.

+420 57 603 8047 A321
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

+420 57 603 1232
+420 57 603 1742 A326
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

+420 57 603 1215 215/U1
+420 608 616 048
+420 57 603 8035 A319
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Kadir Özaltin, M.Sc., Ph.D.

+420 57 603 1741 A313
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Doktorandi


Ing. Eva Korábková

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Simona Káčerová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martina Martínková

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Leona Mahelová

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Eliška Daďová

+420 57 603 3145 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Kristýna Valášková

+420 57 603 3145 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Daniela Jasenská

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Than Huong Truong

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Vajďák

+420 57 603 1479 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo