Výzkumný směr

Biomateriály

Biomateriály kombinují pokročilé materiálové vlastnosti s biokompatibilitou. Předmětem zájmu výzkumné skupiny je proto připravovat chytré materiály umožňující reagovat na vnější podněty, např. elektrické pole, a to kombinací syntetických polymerů, biopolymerů a dalších materiálů jako jsou kovy či keramika. Připravené materiály následně testuje laboratoř na biokompatibilitu a to studiem interakce s eukaryotickými i prokaryotickými modelovými systémy. Přístrojové vybavení umožňuje testování širokého spektra biologických vlastností materiálů počínaje základními parametry jako je cytotoxicita přes interakci na biologických rozhraních až po prorůstání scaffoldů v bioreaktorech. Jako modelové systémy jsou využívány nádorové či  imortalizované linie či kmenové buňky. Kromě biomateriálů se skupina věnuje také testování kosmetických přípravků, např. na fototoxicitu či transdermální absorpci.

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.


Řešené projekty

GA20-28732S - "Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů", 2020-2022

GA19-16861S– „Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách“, 2019-2021

IGA/CPS/2020/001 - "Biokompatibilita a antimikrobní aktivita materiálů"

Ukončené projekty

GA13-08944S - "Vodivé polymery a jejich interakce s buňkami", 2013-2015

GA17-05095S - "Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů", 2017-2019

GA17-10813S - "Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou", 2017-2019

7AMB15AT014 - "Nová povrchově funkcionalizovaná plniva na bázi lignocelulózy: odezva na vlhkost a biologické vlastnosti", 2015-2016

8X17021 - "Antibakteriální polymerní nanokompozity z uhlíkových nanočástic", 2017-2018

Aktuální výstupy

The biocompatibility of polyaniline and polypyrrole 2(1): Doping with organic phosphonates

Citation data: MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, vol: 113, article number: 110986. DOI: 10.1016/j.msec.2020.110986. Publication year: 2020

Conducting polyaniline prepared in the solutions of formic acid: Does functionalization with carboxyl groups occur?

Citation data: SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, ISSN: 1386-1425, vol: 235, article number: 118300. DOI 10.1016/j.saa.2020.118300. Publication year: 2020

Biocompatible and antibacterial gelatin-based polypyrrole cryogels

Citation Data: Polymer, ISSN: 0032-3861, Vol: 197, Article number: 122491. DOI 10.1016/j.polymer.2020.122491. Publication Year: 2020

Yarrowia lipolytica Adhesion and Immobilization onto Residual Plastics

Citation data: Polymers, vol. 12, issue 3, article number 649. DOI 10.3390/polym12030649. Publication year: 2020

Degradable plasma polymer films with tailored hydrolysis behavior

Citation Data: Vacuum, ISSN: 0042-207X, Vol: 173, article number: 109062. DOI 10.1016/j.vacuum.2019.109062. Publication Year: 2020

Atmospheric Pressure Plasma Polymerized Oxazoline-Based Thin Films-Antibacterial Properties and Cytocompatibility Performance

Citation Data: Polymers, Vol: 11, issue: 12, article number: 2069. DOI 10.3390/polym11122069. Publication Year: 2019

Kontakty

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Výzkumný tým


doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

+420 57 603 8035 A319
+420 734 792 298
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Zdenka Capáková, Ph.D.

+420 57 603 8047 A321
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

+420 57 603 1232
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

+420 57 603 1215 215/U1
+420 608 616 048
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Kadir Özaltin, M.Sc., Ph.D.

+420 57 603 1741 A313
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doktorandi


Ing. Kateřina Skopalová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Eva Korábková

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Simona Káčerová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martina Kašparová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Lucie Urbánková, Ph.D

+420 57 603 1742 A326
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Markéta Kadlečková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Daniela Jasenská

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Than Huong Truong

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Vajďák

+420 57 603 1479 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo