Výzkumný směr

Biomateriály

Biomateriály kombinují pokročilé materiálové vlastnosti s biokompatibilitou. Předmětem zájmu výzkumné skupiny je proto připravovat chytré materiály umožňující reagovat na vnější podněty, např. elektrické pole, a to kombinací syntetických polymerů, biopolymerů a dalších materiálů jako jsou kovy či keramika. Připravené materiály následně testuje laboratoř na biokompatibilitu a to studiem interakce s eukaryotickými i prokaryotickými modelovými systémy. Přístrojové vybavení umožňuje testování širokého spektra biologických vlastností materiálů počínaje základními parametry jako je cytotoxicita přes interakci na biologických rozhraních až po prorůstání scaffoldů v bioreaktorech. Jako modelové systémy jsou využívány nádorové či  imortalizované linie či kmenové buňky. Kromě biomateriálů se skupina věnuje také testování kosmetických přípravků, např. na fototoxicitu či transdermální absorpci.

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.


Řešené projekty

GA20-28732S - "Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů", 2020-2022

GA19-16861S– „Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách“, 2019-2021

IGA/CPS/2020/001 - "Biokompatibilita a antimikrobní aktivita materiálů"

Ukončené projekty

GA13-08944S - "Vodivé polymery a jejich interakce s buňkami", 2013-2015

GA17-05095S - "Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů", 2017-2019

GA17-10813S - "Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou", 2017-2019

7AMB15AT014 - "Nová povrchově funkcionalizovaná plniva na bázi lignocelulózy: odezva na vlhkost a biologické vlastnosti", 2015-2016

8X17021 - "Antibakteriální polymerní nanokompozity z uhlíkových nanočástic", 2017-2018

Aktuální výstupy

Pressure-sensitive conducting and antibacterial materials obtained by in situ dispersion coating of macroporous melamine sponges with polypyrrole

CITATION DATA: ACS Omega, VOL: 6, ISS: 32, https://doi.org/10.1021/acsomega.1c02330, PUBLICATION YEAR: 2021

Antibacterial photodynamic activity of hydrophobic carbon quantum dots and polycaprolactone based nanocomposite processed via both electrospinning and solvent casting method

CITATION DATA: Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, VOL: 35, https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2021.102455, PUBLICATION YEAR: 2021

Enhancing cisplatin anticancer effectivity and migrastatic potential by modulation of molecular weight of oxidized dextran carrier

CITATION DATA: Carbohydrate Polymers, VOL: 272, https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118461, PUBLICATION YEAR: 2021

Enhanced visible light-triggered antibacterial activity of carbon quantum dots/polyurethane nanocomposites by gamma rays induced pre-treatment

CITATION DATA: Radiation Physics and Chemistry, VOL: 185, https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2021.109499, PUBLICATION YEAR: 2021

Gold-nickel nanowires as nanomotors for cancer marker biodetection and chemotherapeutic drug delivery

CITATION DATA: ACS Applied Nano Materials, VOL: 4, ISS: 4, https://doi.org/10.1021/acsanm.0c03145, PUBLICATION YEAR: 2021

Controlled release of enrofloxacin by vanillin-crosslinked chitosan-polyvinyl alcohol blends

CITATION DATA: Materials Science and Engineering C, VOL: 126, https://doi.org/10.1016/j.msec.2021.112125, PUBLICATION YEAR: 2021

Formation of oleogels based on emulsions stabilized with cellulose nanocrystals and sodium caseinate

CITATION DATA: Journal of Colloid and Interface Science, VOL: 596, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.02.104, PUBLICATION YEAR: 2021

Water‐resistant latex coatings: Tuning of properties by polymerizable surfactant, covalent crosslinking and nanostructured ZnO additive

CITATION DATA: Coatings, VOL: 11, ISS: 3, https://doi.org/10.3390/coatings11030347, PUBLICATION YEAR: 2021

Effect of hofmeister ions on transport properties of aqueous solutions of sodium hyaluronate

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 22, ISS: 4, https://doi.org/10.3390/ijms22041932, PUBLICATION YEAR: 2021

Electrorheology of polyindole

CITATION DATA: Polymer, VOL: 217, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123448, PUBLICATION YEAR: 2021

Enhancement of conductivity, mechanical and biological properties of polyaniline-poly(N-vinylpyrrolidone) cryogels by phytic acid

CITATION DATA: Polymer, VOL: 217, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123450, PUBLICATION YEAR: 2021

Modulation of differentiation of embryonic stem cells by polypyrrole: The impact on neurogenesis

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 22, ISS: 2, https://doi.org/10.3390/ijms22020501, PUBLICATION YEAR: 2021

Kontakty

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Výzkumný tým


prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

+420 57 603 8035 A319
+420 734 792 298
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Lucie Urbánková, Ph.D

+420 57 603 1742 A326
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Zdenka Capáková, Ph.D.

+420 57 603 8047 A321
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

+420 57 603 1232
+420 57 603 1742 A326
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

+420 57 603 1215 215/U1
+420 608 616 048
+420 57 603 8035 A319
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Kadir Özaltin, M.Sc., Ph.D.

+420 57 603 1741 A313
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Doktorandi


Ing. Kateřina Skopalová, Ph.D.

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Eva Korábková

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Simona Káčerová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martina Martínková

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Leona Mahelová

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Markéta Kadlečková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Daniela Jasenská

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Than Huong Truong

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Vajďák

+420 57 603 1479 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo