Výzkumná skupina

Kompozity s elektrickými a magnetickými vlastnostmi

Sino-EU Joint Laboratory of New Energy Materials and Devices

Výzkum v této oblasti je zaměřen na přípravu materiálů pro různé aplikace vodivých i dielektrických a magnetických materiálů od elektromagnetického stínění, selektivně odrazivých povrchů a selektivně propustných deskových materiálů, až po materiály zamýšlené pro hypertermickou léčbu rakoviny, které byly již patentovány.

Materiálový design je orientován převážně na přípravu magnetických nanočástic, eventuálně i na aplikaci nebo modifikaci magnetických a jiných plniv (částic i  krátkých vláken) z komerčních zdrojů do kompozitních materiálů s polymerní matricí. V oblasti syntézy dále skupina úspěšně pracuje s polyanilinem a obdobnými vodivými polymery. Kombinací magnetického anorganického jádra a elektricky vodivé polymerní slupky vznikají core-shell částice s významně zlepšenými vlastnostmi. Schopnosti přeměňovat absorbovanou energii střídavého magnetického pole na teplo se využívá tam, kde je požadován zdroj tepla v objemu, v nejnáročnější aplikaci se jedná o hypertermii. Z uvedených materiálů jsou dále připravovány vodivé kompozity pro elektromagnetické stínění. Selektivní odrazivost se pak dosahuje přípravou tzv. metamateriálů, kde k funkci kromě materiálové kompozice přispívá také geometrie jednotlivých složek kompozitu. Ploché struktury s materiálovým vzorováním jsou připravovány metodami materiálového tisku

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc.


Řešené projekty

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 - "Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů", 2016-2019min prum a obch

LTACH17015 - "Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi poly anilin/bimetalové oxidy", 2017-2019

TG03010052 - Dílčí projekt Gama "Inkjet tištěné mikrosuperkondenzátory pro elektroniku", 2018-2019

Aktuální výstupy

Electromagnetic shielding of polypyrrole–sawdust composites: polypyrrole globules and nanotubes

Citation data: Cellulose, ISSN: 0969-0239, Vol: 24, Issue: 8, Page: 3445-3451 Publication Year: 2017

Kontakty

Garant výzkumné skupiny: prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc.

Senior researcher


doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

+420 57 603 8113 A417
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc.

+420 57 603 8114 A417
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Dr. Irina Sapurina, CSc.

A217
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

+420 57 603 8027 A314
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Junior researcher


prof. Dr. Ing. Qilin Cheng

A320
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Martin Cvek, Ph.D.

+420 57 603 8081 A320
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.

+420 57 603 2001
+420 606 777 298
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Dr. Ing. Ying He

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Dr. Ing. Constantin Bubulinca

+420 57 603 8112 A312
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Robert Moučka, Ph.D.

+420 57 603 8112 A312
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Vladimir Artur Babayan, M.Sc. Ph.D.

+420 57 603 8112 A313
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Elif Vargün, Ph.D.

+420 57 603 8117 A209
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Quoc Bao Le, Ph.D.

+420 57 603 8117 A209
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Haojie Fei, MSc. Ph.D.

+420 57 603 1738  A309
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tatiana Babkova, Ph.D.

+420 57 603 1727 A214
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doktorandi


Ing. Erika Kutálková

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Alena Ronzová

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Josef Osička

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Marek Jurča

+420 57 603 1737 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo