Výzkumná skupina

Bioaktivní polymerní systémy

Výzkumná skupina Bioaktivní polymerní systémy se zaměřuje na výzkum a vývoj v následujících oblastech:

  • příprava, charakterizace a zpracování biologicky rozložitelných polymerů
  • antimikrobiální polymery a povrchy
  • biokompatibilní materiály
  • vývoj a testování materiálů pro zdravotnické aplikace
  • chemická analýza materiálů
  • mikrobiologické analýzy
  • testování biokompatibility

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.


Řešené projekty

TE02000006 - Projekt Centra kompetence "Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace" v konsorciu UTB a 7 partnerů, 2014-2019

TH02020836 - Projekt Epsilon "Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou", 2017-2020

GA19-16861S – „Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách“, 2019-202

TH03020117 - Projekt Epsilon "Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků", 2018-2021

TG03010052 - Dílčí projekt Gama "Technologie použití recyklovaných plastů pro stavebně-dekorační prvky", 2018-2019

TG03010052 - Dílčí projekt Gama "Vývoj biorozložitelného materiálu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi", 2018-2019

TJ01000329 - Projekt Zéta "Senzoricky aktivní polymerní směsi obsahující produkty pokročilých extrakcí vybraných rostlin", 2018-2019

TJ01000330 - Projekt Zéta "Nové stabilizátory pro plasty na bázi přírodních bioaktivních látek", 2018-2019

FV10756 - "Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách", 2016-2020

FV30048 - "Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů", 2018-2021

GA17-05095S - "Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů", 2017-2019

GA17-05318S - "Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzory", 2017-2019

GA17-10813S - "Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou", 2017-2019

QK1910392– „Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů“, 2019-2023

Aktuální výstupy

A novel multistep method for chondroitin sulphate immobilization and its interaction with fibroblast cells.

Citation data: Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, ISSN: 1873-0191, Vol: 70, Issue: Pt 1, Page: 94-100

Antimicrobial activity and cytotoxicity of cotton fabric coated with conducting polymers, polyaniline or polypyrrole, and with deposited silver nanoparticles

Citation data: Applied Surface Science, ISSN: 0169-4332, Vol: 396, Page: 169-176 Publication Year: 2017

Versatile synthesis of comb-shaped poly(lactic acid) copolymers with poly(acrylic acid)-based backbones and carboxylic acid end groups

Citation data: Reactive and Functional Polymers, ISSN: 1381-5148, Vol: 111, Page: 79-87 Publication Year: 2017

Formulation, Characterization and Properties of Hemp Seed Oil and Its Emulsions.

Citation data: Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049, Vol: 22, Issue: 5, Page: 700 Publication Year: 2017

Interaction of nanostructured TiO biointerfaces with stem cells and biofilm-forming bacteria

Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, ISSN: 1873-0191, Vol: 77, Page: 500-507 Publication Year: 2017

On the cytotoxicity of poly(4-aminodiphenylaniline) powders: Effect of acid dopant type and sample posttreatment

Citation data: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, ISSN: 0091-4037, Vol: 66, Issue: 3, Page: 132-138 Publication Year: 2017

Variations of Polymer Porous Surface Structures via the Time-Sequenced Dosing of Mixed Solvents

Citation data: ACS applied materials & interfaces, ISSN: 1944-8252, Vol: 9, Issue: 7, Page: 6472-6481 Publication Year: 2017

Chitosan-based nanocomplexes for simultaneous loading, burst reduction and controlled release of doxorubicin and 5-fluorouracil

International Journal of Biological Macromolecules. 2017, vol. 102, p. 613-624 ISSN: 0141-8130

Cytotoxicity of poly(p-phenylenediamine)

Citation data: Chemical Papers, ISSN: 2585-7290, Vol: 71, Issue: 2, Page: 367-372 Publication Year: 2017

Enhancement of temozolomide stability by loading in chitosan-carboxylated polylactide-based nanoparticles

Citation data: Journal of nanoparticle research : an interdisciplinary forum for nanoscale science and technology, ISSN: 1388-0764, Vol: 19, Issue: 2, Page: 71 Publication Year: 2017

Cell-compatible conducting polyaniline films prepared in colloidal dispersion mode.

Citation data: Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, ISSN: 1873-4367, Vol: 157, Page: 309-316 Publication Year: 2017

Biological properties of printable polyaniline and polyaniline–silver colloidal dispersions stabilized by gelatin

Citation data: Synthetic Metals, ISSN: 0379-6779, Vol: 232, Page: 52-59 Publication Year: 2017

Could Titanium Dioxide Nanotubes Represent a Viable Support System for Appropriate Cells in Vascular Implants?

Citation data: Advances in Biomembranes and Lipid Self-Assembly, ISSN: 2451-9634, Vol: 25, Page: 1-39 Publication Year: 2017

Formation of bacterial and fungal biofilm on conducting polyaniline

Citation data: Chemical Papers, ISSN: 2585-7290, Vol: 71, Issue: 2, Page: 505-512 Publication Year: 2017

Kontakty

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Senior researcher


prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

+420 57 603 8013 A412
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

+420 57 603 8035 A319
+420 734 792 298
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

+420 57 603 1740 A311
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Zdenka Capáková, Ph.D.

+420 57 603 8047 A321
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

+420 57 603 1046
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

+420 57 603 1232
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

+420 57 603 1215 215/U1
+420 608 616 048
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Antonio Di Martino, Ph.D.

+420 57 603 1740 A311
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Junior researcher


RNDr. Eva Domincová Bergerová, Ph.D.

+420 57 603 1739 A310
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Marjan Motiei, Ph.D.

+420 57 603 1762 A324
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Mgr. Silvie Duřpeková, Ph.D.

+420 57 603 1744 A318
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Veronika Mikulcová, Ph.D.

+420 57 603 1745  A323
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kadir Özaltin, M.Sc., Ph.D.

+420 57 603 1741 A313
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Techničtí projektoví pracovníci


Doktorandi


Ing. Kateřina Skopalová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Hana Pištěková

+420 57 603 1747 L438
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Eva Korábková

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jaroslav Císař

+420 57 603 1742 A326
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Simona Káčerová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martina Kašparová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateryna Filatova, MSc.

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Monika Strašáková

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Daniela Jasenská

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Than Huong Truong

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Vajďák

+420 57 603 1479 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Petra Válková

+420 57 603 1479 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Tomáš Šopík

+420 57 603 1744A318
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo