Výzkumná skupina

Biomateriály

Biomateriály kombinují pokročilé materiálové vlastnosti s biokompatibilitou. Předmětem zájmu výzkumné skupiny je proto připravovat chytré materiály umožňující reagovat na vnější podněty, např. elektrické pole, a to kombinací syntetických polymerů, biopolymerů a dalších materiálů jako jsou kovy či keramika. Připravené materiály následně testuje laboratoř na biokompatibilitu a to studiem interakce s eukaryotickými i prokaryotickými modelovými systémy. Přístrojové vybavení umožňuje testování širokého spektra biologických vlastností materiálů počínaje základními parametry jako je cytotoxicita přes interakci na biologických rozhraních až po prorůstání scaffoldů v bioreaktorech. Jako modelové systémy jsou využívány nádorové či  imortalizované linie či kmenové buňky. Kromě biomateriálů se skupina věnuje také testování kosmetických přípravků, např. na fototoxicitu či transdermální absorpci.

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.


Řešené projekty

FW01010588 - "Filtry pro odstraňování biologicky aktivních molekul z pitné vody", 2020-2022

GA20-28732S - "Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů", 2020-2022

GA19-16861S– „Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách“, 2019-2021

QK1910392 – „Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů“, 2019-2023

TH02020836 - Projekt Epsilon "Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou", 2017-2020

TH03020117 - Projekt Epsilon "Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků", 2018-2021

TJ02000269 - "Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod, 2019-2021

FV10756 - "Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách", 2016-2020

FV30048 - "Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů", 2018-2021

8J20PL026 - "Biorozložitelné polymerní nanokompozitní systémy se zlepšenými tepelnými a mechanickými vlastnostmi", 2020-2021

IGA/CPS/2020/001 - Biokompatibilita a antimikrobní aktivita materiálů

IGA/CPS/2020/002 - Bioaktivní polymerní soustavy pro environmentální aplikace

Aktuální výstupy

Efficient Cu2+, Pb2+ and Ni2+ ion removal from wastewater using electrospun DTPA-modified chitosan/polyethylene oxide nanofibers

Citation data: Separation and Purification Technology, ISSN: 1873-3794, vol. 247, article number 116914. DOI 10.1016/j.seppur.2020.116914. Publication year: 2020.

Conducting polyaniline prepared in the solutions of formic acid: Does functionalization with carboxyl groups occur?

Citation data: SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, ISSN: 1386-1425, vol: 235, article number: 118300. DOI 10.1016/j.saa.2020.118300. Publication year: 2020

Biocompatible and antibacterial gelatin-based polypyrrole cryogels

Citation Data: Polymer, ISSN: 0032-3861, Vol: 197, Article number: 122491. DOI 10.1016/j.polymer.2020.122491. Publication Year: 2020

Redox-Sensitive and Hyaluronic Acid-Functionalized Nanoparticles for Improving Breast Cancer Treatment by Cytoplasmic 17 alpha-Methyltestosterone Delivery

Citation Data: Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049, Vol: 25, Issue: 5, Article number: 1181. DOI 10.3390/molecules25051181. Publication Year: 2020

Yarrowia lipolytica Adhesion and Immobilization onto Residual Plastics

Citation data: Polymers, vol. 12, issue 3, article number 649. DOI 10.3390/polym12030649. Publication year: 2020

Degradable plasma polymer films with tailored hydrolysis behavior

Citation Data: Vacuum, ISSN: 0042-207X, Vol: 173, article number: 109062. DOI 10.1016/j.vacuum.2019.109062. Publication Year: 2020

Stabilization of chitosan-based polyelectrolyte nanoparticle cargo delivery biomaterials by a multiple ionic cross-linking strategy

Citation Data: Carbohydrate polymers, ISSN: 1879-1344, Vol: 231, Article number: 115709. DOI 10.1016/j.carbpol.2019.115709. Publication Year: 2020

Chitosan-based nanocomplexes for simultaneous loading, burst reduction and controlled release of doxorubicin and 5-fluorouracil

International Journal of Biological Macromolecules. 2017, vol. 102, p. 613-624 ISSN: 0141-8130

Kontakty

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Výzkumný tým


doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

+420 57 603 8035 A319
+420 734 792 298
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Zdenka Capáková, Ph.D.

+420 57 603 8047 A321
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

+420 57 603 1232
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

+420 57 603 1215 215/U1
+420 608 616 048
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Doktorandi


Ing. Kateřina Skopalová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Eva Korábková

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Simona Káčerová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martina Kašparová

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Markéta Kadlečková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Daniela Jasenská

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Than Huong Truong

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Vajďák

+420 57 603 1479 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo