Výzkumná skupina

Zpracovatelství polymerů

Předmětem výzkumu a vývoje skupiny je vztah mezi složením polymerních směsí, přípravou sledovaných produktů a dosaženými strukturními a funkčními parametry. Do souvislostí jsou dávány reologické vlastnosti tavenin, vliv jednotlivých procesních parametrů v technologicky relevantním rozsahu (teplota, tlak, rychlost proudění a další) a užitné vlastnosti výsledných produktů (mechanické vlastnosti, adheze, bariérové vlastnosti, atd.).

V oblasti zpracovatelství polymerních materiálů skupina nabízí komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů i problémů, které přináší průmyslová praxe. V Centru je možné zhotovit polymerní zkušební produkty, testovací vzorky, polotovary a další výrobky na zařízeních laboratorní a poloprovozní velikosti. Expertní znalosti pracovníků i vybavení pokrývá oblasti kontinuálních a diskontinuálních procesů. Vybavení v oblasti vstřikování pokrývá i vysoce plněné systémy včetně abrazivních, což je výchozím krokem PIM (Powder Injection Molding) technologie, ke které disponujeme i ostatními částmi procesu, což je debinding a sintrování ve speciálních pecích s řízenou atmosférou.

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.


Řešené projekty

TH04020466 - Projekt Epsilon "REAKTIN - Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu" (spolupráce UTB a 5M s.r.o.) - 2019-2022

LTAB19019 - Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů - 2019-2021

Aktuální výstupy

Thermal expansion of semi-crystalline polymers: Anisotropic thermal strain and crystallite orientation

Citation data: Polymer, Vol: 191, article number: 122249. DOI 10.1016/j.polymer.2020.122249. Publication year: 2020

Online Rheometry Investigation of Flow/Slip Behavior of Powder Injection Molding Feedstocks

Citation data: Polymers, Vol: 11, issue 3, article number: 432. DOI 10.3390/polym11030432. Publication year: 2019

Synthesis and Effect of Hierarchically Structured Ag-ZnO Hybrid on the Surface Antibacterial Activity of a Propylene-Based Elastomer Blends

Citation data: Materials, Vol: 11, issue 3, article number: 363. DOI 10.3390/ma11030363. Publication Year: 2018

Influence of capillary die geometry on wall slip of highly filled powder injection molding compounds

Citation data: Powder Technology, Vol: 325, pages: 615-619. DOI 10.1016/j.powtec.2017.11.041. Publication year: 2018

Kontakty

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Výzkumný tým


prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

+420 57 603 5166 A316
+420 606 777 288
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

+420 57 603 8012 A416
+420 724 434 581
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 research

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

+420 57 603 5114
+420 724 646 741
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

+420 57 603 1732 A222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Daniel Sanétrník, Ph.D.

+420 57 603 1726 A226
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Pavlína Holčapková, Ph.D.

+420 57 603 8028 A215
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Roman Kolařík, Ph.D.

+420 57 603 8028 A215
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Pavel Bažant, Ph.D.

+420 57 603 1728 A216
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Lenka Musilová, Ph.D.

+420 57 603 1728 A216
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Petr Smolka, Ph.D.

+420 57 603 1732 A222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Aleš Mráček, Ph.D.

+420 57 603 1732 A222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

+420 57 603 8027 A314
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Doktorandi


Ing. Lukáš Maňas

+420 57 603 1737 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Věra Klofáčová

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Josef Osička

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Techničtí projektoví pracovníci


Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo