Výzkumná skupina

Zpracovatelství plastů

Předmětem výzkumu a vývoje skupiny je vztah mezi složením polymerních směsí, přípravou sledovaných produktů a dosaženými strukturními a funkčními parametry. Do souvislostí jsou dávány reologické vlastnosti tavenin, vliv jednotlivých procesních parametrů v technologicky relevantním rozsahu (teplota, tlak, rychlost proudění a další) a užitné vlastnosti výsledných produktů (mechanické vlastnosti, adheze, bariérové vlastnosti, atd.).
V oblasti zpracovatelství polymerních materiálů skupina nabízí komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů i problémů, které přináší průmyslová praxe. V Centru je možné zhotovit polymerní zkušební produkty, testovací vzorky, polotovary a další výrobky na zařízeních laboratorní a poloprovozní velikosti. Expertní znalosti pracovníků i vybavení pokrývá oblasti kontinuálních a diskontinuálních procesů. Vybavení v oblasti vstřikování pokrývá i vysoce plněné systémy včetně abrazivních, což je výchozím krokem PIM (Powder Injection Molding) technologie, ke které disponujeme i ostatními částmi procesu, což je debinding a sintrování ve speciálních pecích s řízenou atmosférou.

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.


Řešené projekty

TE01020216 - Projekt Centra kompetence „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů" v konsorciu UTB a 5 firem, 2012-2019

FV20088 - "Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu", 2017-2019

IGA/CPS/2018/006 - "Příprava a charakterizace plněných polymerních systémů", 2018

Aktuální výstupy

Supercritical Assisted Atomization of emulsions for encapsulation of 1-monoacylglycerols in an hydrophilic carrier

Citation data: The Journal of Supercritical Fluids, ISSN: 0896-8446, Vol: 97, Page: 183-191 Publication Year: 2015

Kontakty

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Senior researcher


prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

+420 57 603 5166 A316
+420 606 777 288
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

+420 724 434 557
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

+420 57 603 8012 A416
+420 724 434 581
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 research

Ing. Pavel Bažant, Ph.D.

+420 57 603 1728 A216
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Junior researcher


Ing. Daniel Sanétrník, Ph.D.

+420 57 603 1726 A226
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Pavlína Holčapková, Ph.D.

+420 57 603 8028 A215
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Roman Kolařík, Ph.D.

+420 57 603 8028 A215
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Lubomír Beníček, Ph.D.

+420 57 603 1303
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Simona Mrkvičková, Ph.D.

+420 57 603 1309
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doktorandi


Ing. Lukáš Maňas

+420 57 603 1737 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Věra Klofáčová

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Techničtí projektoví pracovníci


Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo