Official Board

Status UNI

Statutes of the Center of Polymer Systems

Statutes of the Center of Polymer Systems here

Vybrané vnitřní normy

Pokyny ředitele UNI


Směrnice rektora č. 13/2015 - nahrazuje Směrnici rektora č. 18/2014 a Směrnici rektora č. 6/2015
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Contacts

Management
Project Team

+420 734 262 658
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo