Organizační pokyny

PŘEDNÁŠKY:
Délka přednášky je 20 min (včetně prostoru na diskuzi).
Přednášejícím jsou k dispozici: počítač, laserové ukazovátko a mikrofon.
Prosíme přednášející, aby využívali možnosti nahrát konferenční prezentace v dostatečném časovém předstihu před samotnou prezentací např. při času registrace a o přestávkách konference či využili možnosti zaslání e-mailem na níže uvedený kontakt.

Anotace přednášek budou umístěny v elektronickém sborníku.

SBORNÍK
Veškeré příspěvky prezentované na konferenci ve formě přednášek či posterů budou vydány ve formě elektronického sborníku.
Šablona pro přípravu k dispozici ZDE . Článek zašlete na níže uvedený kontakt do 25. března 2024.

Veškeré organizační dotazy ohledně konferenčních přednášek, posterů a sborníku směřujte na:

Zdeněk Hložek
 +420 576 038 018
 +420 731 645 950
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín, dv. č. 404

© 2023 UTB CPS

© 2023 UTB CPS