Materials and technology
for sustainable living.

Significant projects


TwinVECTOR

HRS4 HR AWARD

POLYMERS for the 21st century

LiBASED project

SOLiD

ABOUT CPS

Centrum polymerních systémů je novou jednotkou, která vznikla díky stejnojmennému projektu financovanému z Evropských fondů a ze státního rozpočtu ČR. Budova se nachází v centru krajského města Zlín a je provozována Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Centrum se zaměřením na aplikovaný výzkum polymerů propojuje akademickou a podnikatelskou sféru.

Cílem projektu je výrazně rozšířit stávající výzkumnou infrastrukturu UTB ve Zlíně a vytvořit Centrum polymerních systémů (CPS) jako dynamickou výzkumnou jednotku s dlouhodobou udržitelností a vysokou přidanou hodnotou. CPS jako významné regionální výzkumné centrum bude personálně, technologicky i znalostně podporovat národní plastikářský a gumárenský průmysl a zároveň bude působit mezinárodně na všech úrovních svých aktivit.

Education

Facebook CPS

Contact

The Centre of Polymer Systems (CPS)
třída Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín

Management
Reception
+420 576 031 720
+420 739 078 222

ID: 70883521
VAT ID: CZ70883521

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2023 UTB CPS