Financování

Vybudování Centra polymerních systémů bylo financováno z 85% ze strukturálních fondů prostřednictvím Operačního program Výzkum a vývoj pro inovace, prostřednictvím prioritní osy 2 – Regionální VaV centra. Zbylých 15% financí poskytnul státní rozpočet České republiky. Další výdaje, které nebylo možno platit z výše zmíněných zdrojů, hradila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Na celý chod projektu dohlíží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

O projektu

UTB ve Zlíně zahájila dne 1. ledna 2011 řešení projektu „Centrum polymerních systémů“. Níže najdete základní identifikační údaje projektu.
Níže najdete základní identifikační údaje projektu.
Název projektu:
Centre of polymer systems
Zkrácený název:
CPS
Identifikační číslo:
CZ.1.05/2.1.00/03.0111
Zdroj financování:
Prioritní osa:
2 Regional R&D centres
Oblast podpory:
2.1 Regional R&D centres
Manažer:
Assoc. prof. Vladimír Pavlínek, Ph.D.
Příjemce dotace:
Přidělená dotace:

754 042 805,- Kč

Z toho:

 640 936 384,25,- Kč z rozpočtu EU
113 106 420,75,- Kč z rozpočtu ČR

Trvání projektu:

1. ledna 2011 - 30. dubna. 2015

CPS - posílení výzkumných kapacit

UTB ve Zlíně zahájila dne 1. 9 2015 řešení projektu „CPS - posílení výzkumných kapacit“.
Níže najdete základní identifikační údaje projektu.
Název projektu:
CPS - posílení výzkumných kapacit
Identifikační číslo:
CZ.1.05/2.1.00/19.0409
Zdroj financování
Prioritní osa:
2 Regional R&D centres
Oblast podpory:
2.1 Regional R&D centres
Příjemce dotace:
Přidělená dotace:

48 814 500 ,- Kč

Z toho:

41 492 325 ,- Kč z rozpočtu EU
7 322 175 ,- Kč z rozpočtu ČR

Trvání projektu:

1. září 2015 - 31. prosince 2015

© 2023 UTB CPS