Projekty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

CZ.01.01.01/01/22_002/0000413 -  Výzkum a vývoj jednotky pro filtraci pitné vody - 2023-2026 - Dr. Ing. Miroslava Kovářová

Ukončené projekty

FV40377 - Výzkum a vývoj nosičů z biokompatibilního materiálu pro řízené uvolňování a transport léčiv do rohovky (spolupráce UTB a Gemini, a.s.) - 2019-2022

FV30048  Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů, (spolupráce UTB a Synthesia, a.s.) - 2018-2021
FV30337  Biologicky aktivní skleněné matrice pro účinnou hygienizaci vod (spolupráce UTB a NEDFORM s.r.o.) - 2018-2020
FV10756 - Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách - 2016-2020
FV20088 - Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu (spolupráce se SKLOPAN Liberec, a.s.) - 2017-2019

FR-TI3/424 Elektroluminiscenční folie pro bezpečnostní interiérové osvětlení (spolupráce s NWT, a.s.) - 2011-2014

Evropský fond pro regionální rozvoj - OP PIK

min prum a obch 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024533 - Designové zalévané LED svítidlo s homogenní vyzařující plochou (2021-2023)
Cílem projektu je vývoj svítidel designového zalévaného LED osvětlení s řiditelnou homogenně vyzařující plochou (spolupráce se společností Lamberga s.r.o.). 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025211 - Výzkum a vývoj nové generace antikorozních pigmentů zvyšující mnohonásobně ochranu kovových povrchů s důrazem na jejich ekologickou a racionální ekonomickou efektivitu (2021-2023)
Cílem projektu je vývoj nové generace ekologicky orientovaných pigmentů – bez obsahu těžkých kovů, vyznačující se mimořádně silným a extrémně účinným antikorozním efektem (spolupráce se společností Rokospol, a.s.).

Ukončené projekty

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012417 MIOMOVE (spolupráce s HD Geo s.r.o.) 2017-2020
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 - Nehořlavé systémy dle EN45545 pro výrobu kompozitů (spolupráce s 5M s.r.o.) - 2015-2020
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005090 - Stenopeický otvor pro korekci presbyopie (spolupráce s GEMINI oční klinika, a.s.) - 2015-2019

© 2023 UTB CPS