Projekty interní grantové agentury

IGA/CPS/2024/001 -Vývoj numerického modelu popisujícího vnitřní pevnost pryže v závislosti na variaci zatěžujících okrajových podmínek
Ing. Nikolas Ryzí

IGA/CPS/2024/002 - Studium přípravy nanočástic pomocí oxidovaných polysacharidů
Ing. Vítek Hrbáček

IGA/CPS/2024/003 -Výzkum přírodních a syntetických polymerů pro environmentální aplikace
Ing. Simona Uhercová

IGA/CPS/2024/005 - Vyhodnocování a přeměna bioodpadu na čistou energii a materiál pro zdravotnictví a skladování energie
Mainak Chaudhuri M.Sc.

IGA/CPS/2024/006 - Optimalizace reologických vlastností polymerních systémů jako nástroj pro vývoj udržitelných produktů
Ing. Ondřej Mertlík

IGA/CPS/2024/007 - Příprava chytrých biomateriálů pro tkáňové inženýrství
Ing. Kristýna Valášková

IGA/CPS/2024/008 - Duální electro- a magneto- responsivní kapaliny
Mgr. Lenka Munteanu

© 2023 UTB CPS