Projekty Ministerstva zemědělství ČR

Ukončené projekty

QK1910392 - Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů (spolupráce UTB, LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o) - 2019-2023

© 2023 UTB CPS