Podání návrhu projektu

Podávání návrhů projektů musí probíhat v souladu se SR/23/2020 Předkládání a správa projektů a SR/10/2024 Odpovědnost příkazce operace včetně řešitelů projektů. Obecně platí, že všechny pdokaldy je nutné minimálně 3 pracovní dny předem (rozpočet nejpopzději 5 pracovní dní před termínem poskytovatele). 

1) V případě záměru podat projekt, informujte garanta výzkumného směru, ředitele UNI, ředitele centra a ekonoma. Témata musí být v souladu se strategií UNI pro dané výzkumné zaměření

2) Rozpočet ke schválení v excelu – společně se odkazem na zadávací dokumentací zaslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3) Zaregistrovat projekt v GAPu

4) Data Management Plán

5) Čestné prohlášení 

6) Finální podklad zaslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. spolu instrukcemi ze zadávací dokumetace

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Čestné prohlášení příkazce operace 

INFORMACE PRO NAVRHOVATELE PROJEKTŮ

INICIÁLY UTB ve Zlíně

Oficiální název v ČJ: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oficiální zkratka: UTB ve Zlíně
IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521
Číslo datové schránky: ahqj9id
Fakturační adresa: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Oficiální název v AJ:

Tomas Bata University in Zlín
VAT number: CZ70883521
Registration number: 70883521

Statutární zástupce:

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce statutárního zástupce:

prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Majetkové účasti UTB ve Zlíně:

Technologické inovační centrum s.r.o. Univerzitní mateřská škola Qočna
IČ: 26963574 IČ: 01889893
Výše podílu: 50% Výše podílu: 100%

Horizont 2020, Horizont Europe

Oficiální název: UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE
PIC: 999880172
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register-search
LEAR (Legal Entity Appointed Representative) Mgr. Monika Kasálková Primasová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Erasmus +

Organisation ID: E10208974
Erasmus Charter for Higher Education Code: CZ ZLIN01

© 2023 UTB CPS