Projekty Technologické Agentury ČR

TQ05000002 - BAPUR; Pokročilý Filtračnı́ systém na bázi přírodních materiálů pro odstraňování nově se objevujících znečišťujících látek z vody, 2024-2027
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

SS07020443 - Bio-rozložitelné materiály pro zvýšení odolnosti sazenic proti suchu, 2024-2026
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FW10010547 - Zpracování postkonzumních recyklátů na vakuově tvarované výrobky z plastů, 2024-2025
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FW10010207 - Inteligentní termotropní povlaky pro termální management budov (spolupráce s Rokospol a.s.), 2024-2026
Ing. Michal Machovský, Ph.D.

TQ03000235Projekt Sigma - Výzkum a optimalizace zpracovatelských vlastností polymerních recyklátů pro jejich znovupoužití v textilních aplikacích (spolupráce s Inotex spol. s.r.o.) 2024-2025
Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

TK05020019 - Projekt Théta 5 - "Vývoj LiFePO4 dobíjecích baterií pro stacionární aplikace" (spolupráce s EnergyCloud a.s.) - 2023-2025
prof. Ing. Petr Sáha, CSc., dr. h. c.

TK05020036 - Projekt Théta 5 - "Bezhalogenové bezpečnostní elektrické kabely splňující požadavky LOCA nejnovějších typů jaderných elektráren a nejnovější požadavky na požární bezpečnost podle Evropské a národní legislativy (CPR EU/305/2011, EN 50575 a ČSN 73 0895; spolupráce s PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o.)" - 2023-2025
prof. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. 

SS06020282 - Projekt Prostředí pro život - "Ekologická recyklace biopolymerů" - 2023-2025
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TH80020008 -
 Projekt Epsilon - M-Era.net 3 "Modelovánı́ opotřebenı́ samovolně vnitřně se hojících elastomerů pro sníženı́ emisı́ částic a zvýšení životnosti v budoucích koncepcích e-mobility" (spolupráce UTB, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V., Technische Universität Dresden, Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, Aix-Marseille University) - 2022-2025
doc. Dr.Ing. Radek Stoček

TK03030157 - Projekt Théta "Další generace all-solid-state Li-ion baterií" - 2020-2025
prof. Ing. Petr Sáha, CSc., dr. h. c.

TN0200051 - 
Projekt NCK 2 "Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století" (spolupráce 24 subjektů koordinovaných UTB-CPS) - 2023-2028
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FW01010327 - Projekt Trend "Pokročilé polymerní a kompozitní materiály pro aditivní výrobu" (spolupráce UTB, SPA 2000 s.r.o. a SYNPO a.s.) - 2020-2024
prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

FW03010006 - Projekt Trend "Trvalá ochrana dotykových obrazovek pro zamezení ukládání organických polutantů na jejich povrchu" (spolupráce UTB, Fortes interactive, SYNPO a VUT v Brně) - 2021-2024 
Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

FW03010465 - Projekt Trend "Technologický výrobní odpad jako inovativní materiálový zdroj při procesu výroby netkaných textilií" (spolupráce UTB, PEGAS NONWOVENS a PFN-FIC) - 2021-2024
prof. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

FW06010191 - 
Projekt Trend "Výzkum a vývoj solárně reflexního nátěrového systému pro snížení energetické náročnosti budov" (spolupráce UTB a ROKOSPOL a.s.) - 2023-2025
Ing. Milan Masař, Ph.D.

FW06010324 - 
Projekt Trend "Redukce uhlíkové stopy netkané textilie zejména pro jednorázové hygienické a medicínské aplikace" (spolupráce UTB a PFNonwovens Czech s.r.o.) - 2023-2026
prof. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

FW06010527 - 
Projekt Trend "Nová generace nanostrukturovaných skládaných filtrů pro kolektivní a osobní ochranu obyvatelstva" (spolupráce UTB a SPUR, a.s.) - 2023-2025
Dr.Ing. Miroslava Kovářová

Ukončené projekty

TH71020006 - Projekt Epsilon - M-Era.net 2 "Hybridní zařízení na bázi Li-ion baterie a superkapacitoru" (spolupráce UTB, Slovak Academy of Sciences a Sabanci University) - 2020-2023

FW01010620 - Projekt Trend "Výzkum a vývoj materiálů a technologie malosériové výroby konstrukčních a těsnících prvků" (spolupráce UTB a G 3 s.r.o.) - 2020-2023

TH71020005 - Projekt Epsilon - M-Era.net 2 "Bioaktivní vstřikovatelné hydrogely pro regeneraci měkkých tkání po rekonstrukčních maxilofaciálních operacích" (spolupráce UTB, Riga Technical University, Marmara University a Technion-Israel Institute of Technology) - 2020-2023

FW01010588 - Projekt Trend "Filtry pro odstraňování biologicky aktivních molekul z pitné vody" (spolupráce UTB a NEDFORM s.r.o.) - 2020-2022
TH02020836 - Projekt Epsilon "Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou" (spolupráce UTB a BLATINIE, a.s.) - 2017-2020 
TH03020117  Projekt Epsilon „Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků“ (spolupráce s Centrem organické chemie s.r.o.) - 2018 – 2021
TH04020466 - Projekt Epsilon "REAKTIN - Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu" (spolupráce UTB a 5M s.r.o.) - 2019-2022
TJ02000269 - Projekt Zeta "Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod" (spolupráce UTB a VUT v Brně) - 2019-2021
TP01010006 - Projekt Gama 2 "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II" - 2020-2022

  • dílčí projekt "Inovovaná konstrukce mikro-chrániček svazků optických kabelů", 2020-2021
  • dílčí projekt "Technologie zpracování plastových recyklátů a minerálních plniv pro přípravu kompozitního materiálu", 2020-2021
  • dílčí projekt "Nová biologicky rozložitelná kompozice na bázi degradabilního polymeru s materiály přírodního původu", 2020-2021
  • dílčí projekt "Ověření konceptu testovacího zařízení pro zrychlenou analýzu popisu stárnutí pryže" - 2021-2022
  • dílčí projekt "Recyklace biologicky rozložitelného odpadu zpracováním pro pěstitelské aplikace", 2021-2022
  • dílčí projekt "Antimikrobální obuvnické materiály", 2021-2022

© 2023 UTB CPS