Celoživotní vzdělávání


Zpracování gumárenských směsí

Jedná se o placený akreditovaný vzdělávací program. Hlavní cíl kurzu je naučit se základní znalosti z gumárenské technologie a osvojit si postupy pro výrobu gumárenské směsi tak jako pryže s ohledem na požadované výsledné vlastnosti pryže a zajistit tak obecné základní znalosti potřebné v každodenní výrobě pryžových komponent. Dílčími cíli jsou zejména osvojit si základní vztahy jednotlivých gumárenských surovin ve vztahu k procesu zpracování a zejména k výsledným vlastnostem gumárenské směsi tak jako pryže. A dále pak osvojit si experimentální analýzy charakterizující vlastnosti gumárenských směsí a pryže k vytvoření zpětnovazební smyčky k porozumění formulace receptury gumárenských směsí. V neposlední řadě je dílčím cílem pochopení souvislostí mezi teoretickými znalostmi a praktickými potřebami a postupy v gumárenské výrobě v průmyslu.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium) v relevantních oborech

Délka trvání: 2 semetry - celkem 300 hodin (teoretická výuka 119 h, praktická výuka 181 hodin), 1 vyučovací hodina = 50 minut

Forma vzdělávání: prezenční (pracovní dny 8:00-16:00)

Místo konání: Centrum polymerních systémů, třída Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín

Organizátor: Univerzitní institut – Centrum polymerních systémů

Datum zahájení: zimní semestr 2023/2024

Cena kurzu: 90 000 Kč 

Počet míst v kurzu: 5 osob

Příjem přihlášek: bližší informace na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Technolog/technoložka zpracování plastů

Jedná se o placený akreditovaný vzdělávací program. Hlavní cíl kurzu je získat znalosti o zpracování a využití komerčně dostupných polymerních materiálů. Účastníci budou mít představu nejen o podstatě receptur polymerních materiálů, ale i o materiálových vlastnostech a jejich charakterizaci. V průběhu výuky získají praktické zkušenosti s přípravou polymerních materiálů, s charakterizací jejich vlastností, s přípravou plastových produktů pomocí základních zpracovatelských postupů a s charakterizací užitných vlastností finálních produktů. Dílčím cílem pak bude osvojení si základních vztahů mezi použitými surovinami, procesními podmínkami jednotlivých zpracovatelských technologií a výslednými vlastnostmi připravených produktů. Vedle toho účastníci získají představu o možnostech využití moderních simulačních softwarů pro účely prvotního nastavení zpracovatelských podmínek, což jim umožní pochopení souvislostí mezi teoretickými znalostmi, praktickými potřebami a používanými postupy v plastikářském průmyslu.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium) v relevantních oborech, zdravotní způsobilost

Délka trvání:  1 semestr - celkem 152 hodin (teoretická výuka 62 hodin, praktická výuka 90 hodin)

Forma vzdělávání: prezenční (pracovní dny 8:00-16:00)

Místo konání: Centrum polymerních systémů, třída Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín

Organizátor: Univerzitní institut – Centrum polymerních systémů

Datum zahájení: letní semestr 2023/2024

Cena kurzu: 95 000 Kč

Počet míst v kurzu: 4 osoby

Příjem přihlášek: bližší informace na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Laboratorní technik analytik

Jedná se o placený akreditovaný vzdělávací program. Program je zaměřen na osvojení si znalostí a praktických dovedností v oblasti vybrané skupiny analytických metod. Techniky a metody jsou nejprve probírány teoreticky, následně jsou získané vědomosti prakticky aplikovány v laboratorních cvičeních. Náplň laboratorních cvičení je zaměřena na typické úlohy pro dané metody a výuka je vedena s ohledem na praktická hlediska dosažení standardního výstupu analýzy, a také na problémy, se kterými se účastník může setkat (troubleshooting). Cílem programu je, aby účastníci kurzu získali ucelený základ a zkušenost z práce v laboratoři a aby prakticky ovládali jednotlivé vybrané metody, a to včetně znalostí o jejich principu, funkci a instrumentaci, přípravě vzorku, způsobech měření, typické formě výsledku a jeho zpracování a intepretaci, seznámení se s běžnými aplikacemi a vybranými příklady relevantních norem.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium)

Délka trvání:  1 semestr - celkem 200 hodin (teoretická výuka 92 hodin, praktická výuka 108 hodin)

Forma vzdělávání: prezenční

Místo konání: Centrum polymerních systémů, třída Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín

Organizátor: Univerzitní institut – Centrum polymerních systémů

Datum zahájení: letní semestr 2023/2024

Cena kurzu: 90 000 Kč

Počet míst v kurzu: 5 osob

Příjem přihlášek: bližší informace na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2023 UTB CPS