prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

ŘEDITEL CENTRA POLYMERNÍCH SYSTÉMŮ

576 038 013
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
A412/U17

 • 2018-2022

  Rektor, UTB ve Zlíně

 • 2017

  Jmenován profesorem pro obor Technologie organických látek
  Od VII. Ředitel Centra polymerních systémů, UTB ve Zlíně

 • 2012-2018
  Prorektor pro tvůrčí činnosti, UTB ve Zlíně
 • 2011
  Habilitace v oboru Technologie makromolekulárních látek
 • 2006
  Cena SIEMENS za disertační práci
 • 2006
  Obhajoba disertační práce na téma: "Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu"
 • 2004
  Tříměsíční studijní stáž v rámci programu Socrates/Erasmus na Chalmers University of Technology, Göteborg, Švédsko
 • 2003
  Doktorské studium na Fakultě technologické, UTB ve Zlíně
 • 1998-2003
  Magisterské studium, Fakulta technologická, UTB ve Zlíně, Studijní obor: Technologie životního prostředí
 • 1994-1998
  SPŠ Otrokovice - obor technologie životního prostředí

Členství ve vědeckých organizacích:

Člen Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Člen Vědecké rady Fakulty logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně.

Člen Vědecké rady VŠB – Technická univerzita Ostrava

Člen Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Člen Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

Člen Vědecké rady Výzkumného ústavu mlékárenského, Praha

Člen v organizaci Society of Plastics Engineers

Oblasti vědeckého zájmu:

 • Příprava a zpracovatelství biorozložitelných polymerů
 • Antimikrobiální polymery

 • Recyklace polymerů
 • H-index: 26

Vladimír Sedlařík ORCID

Řešení projektů výzkumu a vývoje:

 • HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01 - Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption
 • DRP0200194 „Plan C Moving PLastics and mAchine iNdustry towards Circularity“, Danube Region Programme, řešitel za UTB (UTB v roli dalšího účastníka projektu)
 • FW10010547 „Zpracování postkonzumních recyklátů na vakuově tvarované výrobky z plastů“ (2024-2025), poskytovatel TA ČR, řešitel za UTB (UTB v roli dalšího účastníka projektu)
 • TQ03000235 „Výzkum a optimalizace zpracovatelských vlastností polymerních recyklátů pro jejich znovupoužití v textilních aplikacích“ (2023-2024), poskytovatel TA ČR, kordinátor
 • SS06020282 „Ekologická recyklace polymerů“ (2023-2025), poskytovatel TA ČR, řešitel za UTB (UTB v roli dalšího účastníka projektu)
 • TN02000051 „Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století“ (2023-2028), poskytovatel TA ČR, hlavní řešitel
 • FW03010006, „Trvalá ochrana dotykových obrazovek pro zamezení ukládání organických polutantů na jejich povrchu“ (2021-2024), poskytovatel TA ČR, řešitel za UTB (UTB v roli dalšího účastníka projektu)
 • FW01010588 "Filtry pro odstraňování biologicky aktivních molekul z pitné vody" (2020-2022), poskytovatel TA ČR, řešitel za UTB (UTB v roli dalšího účastníka projektu)
 • QK1910392 „Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů“ (2019-2023), poskytovatel MZE, hlavní řešitel (UTB v roli příjemce)
 • 8JPL19031 „Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů“ (2019-2020), poskytovatel MŠMT, hlavní řešitel
 • FV30048 „Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů“ (2018-2021), poskytovatel MPO, řešitel za UTB (UTB v roli dalšího účastníka projektu)
 • TH03020117 „Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků“ (2018-2021), poskytovatel TA ČR, řešitel za UTB (UTB v roli dalšího účastníka projektu)
 • FV30337 „Biologicky aktivní skleněné matrice pro účinnou hygienizaci vod“ (2018-2020), poskytovatel MPO, koordinátor za UTB (UTB v roli dalšího účastníka projektu)
 • TH02020836 „Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou“ (2017-2020), poskytovatel TA ČR, hlavní řešitel (UTB v roli příjemce)
 • GA17-05318S „Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzory“ (2017-2019), poskytovatel GA ČR, řešitel za UTB (UTB v roli dalšího účastníka projektu)
 • 7AMB16PL070 Nové zpracovatelské techniky biologicky rozložitelných polymerů pro  biomediciální aplikace“ (2016-2017), poskytovatel MŠMT, hlavní řešitel
 • FV10756 „Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách“ (2016-2020), poskytovatel MPO, program TRIO; spoluřešitel
 • TE02000006 „Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace“ (2014-2019), poskytovatel: TAČR;  řešitel, vedoucí výzkumné skupiny
 • LO1504- Centrum polymerních systémů plus (2015-2020), poskytovatel: MŠMT; člen řešitelského týmu-senior researcher
 • 15-08287Y „Imobilizace specifických biologicky aktivních látek ve funkcionalizovaných biorozložitelných polymerních matricích“ (2015-2017), poskytovatel: GAČR; řešitel
 • QJ1310254, NAZVA „Výzkum využití syrovátky, jako odpadní látky mlékárenského průmyslu, k produkci antimikrobiálních sloučenin pro modifikace hydrofilních polymerních systémů s využitím v kosmetických a medicinálních aplikacích“, (2013-2017), poskytovatel: MZe; řešitel
 • 7AMB15AT014 - Bio- and humidity response of novel surface functionalized filler based on lignocellulose materials (2015-2016), provider: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (MEYS); člen řešitelského týmu
 • 7AMB13AT024, „Multifunctional biocomposites based on polylactide“ (2013-2014), poskytovatel: MŠMT; řešitel
 • 357/2013 Podpora inovace předmětu Polymery a životní prostředí (2013), poskytovatel: FRVŠ; řešitel
 • LE12002, „Centrum pro podporu mezinárodní spolupráce výzkumu a vývoje v technických oborech“ (2012-2015), poskytovatel: MŠMT; řešitel
 • MEB061102 „Nové funkcionalizované polymery kyseliny mléčné pro přípravu biokompozitů“ (2011-2012), poskytovatel: MŠMT; řešitel
 • 2B0871 „Výzkum moderních metod zpracování syrovátky jako vedlejšího produktu resS. odpadní látky z mlékárenské produkce pro přípravu biologicky odbouratelných polymerů“ (2008-2011), poskytovatel: MŠMT; řešitel
 • ME09072 „Studie polymerních systémů na bázi polylaktidu pro obalové materiály“ (2009-2012), poskytovatel: MŠMT; člen řešitelského týmu
 • MEB060908 „Studie biokompozitních materiálů na bázi polylaktidu a dřevní moučky“ (2009-2010), poskytovatel: MŠMT; řešitel
 • 2A-1TP1/126 „Inovace zdravotnických pomůcek na polymerní bázi“ (2006-2011), poskytovatel: MPO; člen řešitelského týmu
 • MEB090803 „Research on thin polymeric layers for medical applications“ (2008-2009), poskytovatel: MŠMT; řešitel
 • MEB090801 „Development and characterization of polymeric nanocomposites“ (2008-2009), poskytovatel: MŠMT; člen řešitelského týmu
 • 1P05ME737 „Příprava a vývoj nanokompozitu na bázi dendrimer-koloid stříbra pro optické aplikace“ (2005-2007), poskytovatel: MŠMT; člen řešitelského týmu
 • 1P05ME736 „Studie biodegradovatelných polymerů na bázi kyseliny mléčné“ (2005-2007), poskytovatel: MŠMT; člen řešitelského týmu
 • 16/2006-2007 „Development and characterization of polymeric nanocomposites“ (2006-2007), poskytovatel: MŠMT; člen řešitelského týmu
 • MSM7088352101 „Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů“ (2005-2010),  poskytovatel: MŠMT; člen řešitelského týmu

Seznam publikací:

Články publikované v mezinárodních impaktovaných časopisech:   

Seznam publikací:

 1. KHELLOUF, Riyadh Abdekadir; DURPEKOVA, Silvie; CYRIAC, Vipin; CISAR, Jaroslav; BUBULINCA, Constantin; LENGALOVA, Anezka; SKODA, David; SEDLARIK, Vladimir. Correlations between the dopant concentration and ion transport properties of plasticized NaCMC-Pectin polyblend electrolyte membranes for electrochemical device applications. SOLID STATE IONICS, 2023, Volume: 402, Article Number: 116379, DOI: 10.1016/j.ssi.2023.116379
 2. YASIR, Muhammad; ALI, Hassan; MASAR, Milan; NGWABEBHOH, Fahanwi Asabuwa; ZUBAIR, Mukarram; SOPIK, Tomas; MACHOVSKY, Michal; KURITKA, Ivo; SEDLARIK, Vladimir. Design and fabrication of TiO<sub>2</sub>/Nd polyurethane nanofibers based photoreactor: A continuous flow kinetics study for Estriol degradation and mechanism, JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING,  2023 Volume: 56  Article Number: 104271  DOI: 10.1016/j.jwpe.2023.104271
 3. FILATOVA, Kateryna; BERGEROVA, Eva; KAZANTSEVA, Natalia; MASAR, Milan; SULY, Pavol; SOPIK, Tomas; CISAR, Jaroslav; DURPEKOVA, Silvie; SEDLARIK, Vladimir. Design and Fabrication of Electrospun PLA-Based Silica-Modified Composite Nanofibers with Antibacterial Properties for Perspective Wound Treatment, POLYMERS, 2023, Volume: 15  Issue: 17  Article Number: 3500  DOI: 10.3390/polym15173500
 4. CZERNIECKA-KUBICKA, Anna; SKOTNICKI, Marcin; GONCIARZ, Weronika; ZARZYKA, Iwona; JADACH, Barbara; LOVECKA, Lenka; MATERNIA-DUDZIK, Karolina; KOVAROVA, Miroslava; PYDA, Marek; TUTKA, Piotr; SEDLARIK, Vladimir. The cytisine-enriched poly(3-hydroxybutyrate) fibers for sustained-release dosage form. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2023, Volume: 245, Article Number: 125544, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2023.125544
 5. FABIAN, Dalila Rubicela Cruz; DURPEKOVA, Silvie; DUSANKOVA, Miroslava; CISAR, Jaroslav; DROHSLER, Petra; ELICH, Ondrej; BORKOVA, Marketa; CECHMANKOVA, Jarmila; SEDLARIK, Vladimir. Renewable Poly(Lactic Acid)Lignocellulose Biocomposites for the Enhancement of the Water Retention Capacity of the Soil. POLYMERS, 2023, Volume: 15, Issue: 10, Article Number: 2243, DOI: 10.3390/polym15102243
 6. CISAR, Jaroslav; DROHSLER, Petra; PUMMEROVA, Martina; SEDLARIK, Vladimir; SKODA, David. Composite based on PLA with improved shape stability under high-temperature conditions. POLYMER, 2023 Volume: 276, Article Number: 125943, DOI: 10.1016/j.polymer.2023.125943  
 7. BIALKOWSKA, Anita; KRZYKOWSKA, Beata; ZARZYKA, wona; BAKAR, Mohamed; SEDLARIK, Vladimir; KOVAROVA, Miroslava; CZERNIECKA-KUBICKA, Anna. Polymer/Layered Clay/Polyurethane Nanocomposites: P3HB Hybrid Nanobiocomposites-Preparation and Properties Evaluation. NANOMATERIALS, 2023, Volume: 13, Issue: 2, Article Number: 225, DOI:  10.3390/nano13020225
 8. DOMINCOVA BERGEROVA, Eva; KIMMER, Dusan; KOVAROVA, Miroslava; LOVECKA, Lenka; VINCENT, Ivo; DROHSLER, Petra; ADAMEC, Vladimir; KOBOLOVA, Klaudia; SEDLARIK, Vladimir. Effect of polyurethane structure on arsenic adsorption capacity in nanofibrous polymer/ferrous sulphate-based systems. ENVIRONMENTAL SCIENCE: WATER RESEARCH AND TECHNOLOGY, 2022, Volume: 8, Issue: 11, DOI: 10.1039/d2ew00566b
 9. DURPEKOVA, Silvie; DOMINCOVA BERGEROVA, Eva; HANUSOVA, Dominika; DUSANKOVA, Miroslava; SEDLARIK, Vladimir. Eco-friendly whey/polysaccharide-based hydrogel with poly(lactic acid) for improvement of agricultural soil quality and plant growth. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2022, Volume: 212, Pages: 85-96. DOI: 10.1002/jctb.7191 
 10. YASIR, Muhammad; ASABUWA Ngwabebhoh, Fahanwi; SOPIK, Tomas; LOVECKA, Lenka; KIMMER, Dusan; SEDLARIK, Vladimir. The adsorptive behaviour of electrospun hydrophobic polymers for optimized uptake of estrogenic sex hormones from aqueous media: kinetics, thermodynamics, and reusability study. JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2022, Volume: 97, Issue: 12, Pages: 3317–3332. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2022.05.053 
 11. GLINKA, Marta; FILATOVA, Kateryna; KUCINSKA-LIPKA, Justyna; SOPIK, Tomas; DOMINCOVA BERGEROVA, Eva; HANULIAK, Veronika; WASIK, Andrzej; SEDLARIK, Vladimir. Antibacterial 5 porous systems based on polylactide loaded with amikacin. MOLECULES, 2022, Volume: 27, Issue: 20. DOI: 10.3390/molecules27207045
 12. DROHSLER, Petra; YASIR, Muhammad; CRUZ FABIAN, Dalila Rubicela; CISAR, Jaroslav; YADOLLAHI, Zahra; SEDLARIK, Vladimir. Comparative degradation study of a biodegradable composite based on polylactide with halloysite nanotubes and a polyacrylic acid copolymer. MATERIALS TODAY COMMUNICATIONS, 2022, Volume: 33. DOI: 10.1016/j.mtcomm.2022.104400
 13. YASIR, Muhammad; NGWABEBHOH, Fahanwi Asabuwa; SOPIK, Tomas; ALI, Hassan; SEDLARIK, Vladimir. Electrospun polyurethane nanofibers coated with polyaniline/polyvinyl alcohol as ultrafiltration membranes for the removal of ethinylestradiol hormone micropollutant from aqueous phase. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, 2022, Volume: 10, Issue:3. DOI: 10.1016/j.jece.2022.107811.
 14. CVEK, Martin; PAUL, Uttam C.; ZIA, Jasim; MANCINI, Giorgio; SEDLARIK, Vladimir; ATHANASSIOU, Athanassia. Biodegradable Films of PLA/PPC and Curcumin as Packaging Materials and Smart Indicators of Food Spoilage. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2022, Volume: 14, Issue: 12. DOI: 10.1021/acsami.2c02181.
 15. YASIR, Muhammad; SOPIK, Tomas; PATWA, Rahul; KIMMER, Dusan; SEDLARIK, Vladimir. Adsorption of estrogenic hormones in aqueous solution using electrospun nanofibers from waste cigarette butts: Kinetics, mechanism, and reusability. EXPRESS POLYMER LETTERS, 2022, Volume: 16, Issue: 6. DOI: 10.3144/expresspolymlett.2022.46.
 16. KULTRAVUT, Katanyu; KUBOYAMA, Keiichi; SEDLARIK, Vladimir; MRLIK, Miroslav; OSICKA, Josef; DROHSLER, Petra; OUGIZAWA, Toshiaki, Localization of Poly(glycidyl methacrylate) Grafted on RFeduced Graphene Oxide Title: Localization of Poly(glycidyl methacrylate) Grafted on Reduced Graphene Oxide in Poly(lactic acid)/Poly(trimethylene terephthalate) Blends for Composites with Enhanced Electrical and Thermal Conductivities, ACS APPLIED NANO MATERIALS , 2021,  Volume: 4  Issue: 8  Pages: 8511-8519  DOI: 10.1021/acsanm.1c01843.
 17. GLINKA, Marta; FILATOVA, Katerina; KUCINSKA-LIPKA, Justyna; BERGEROVA, Eva Domincova; WASIK, Andrzej; SEDLARIK, Vladimir, Encapsulation of Amikacin into Microparticles Based on Low-Molecular-Weight Poly(lactic acid) and Poly(lactic acid-co-polyethylene glycol), MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2021, Volume: 18 Issue: 8 Pages: 2986-2996 DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.1c00193.
 18. DOMINCOVA BERGEROVA, Eva; KIMMER, Dusan; KOVAROVA, Miroslava; LOVECKA, Lenka; VINCENT, Ivo; ADAMEC, Vladimir; KOBOLOVA, Klaudia; SEDLARIK, Vladimir, Investigation of arsenic removal from aqueous solution through selective sorption and nanofiber-based filters, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERIN, 2021, DOI: 10.1007/s40201-021-00691-0.
 19. MOTIEI, Marjan; PLENO DE GOUVEIA, Luis; SOPIK, Tomas; VICHA, Robert; SKODA, David; CISAR, Jaroslav; KHALILI, Reza; DOMINCOVA BERGEROVA, Eva; MUNSTER, Lukas; FEI, Haojie; SEDLARIK, Vladimir; SAHA, Petr, Nanoparticle-Based Rifampicin Delivery System Development, MOLECULES, 2021, Volume: 26 Issue: 7 Article Number: 2067 DOI: 10.3390/molecules26072067.
 20. STRASAKOVA, Monika; PUMMEROVA, Martina; FILATOVA, Kateryna; SEDLARIK, Vladimir, Immobilization of Caraway Essential Oil in a Polypropylene Matrix for Antimicrobial Modification of a Polymeric Surface, POLYMERS, 2021, Volume: 13 Issue: 6 Article Number: 906 DOI: 10.3390/polym13060906.
 21. MOGHADDAM, Maliheh Amini; DI MARTINO, Antonio; SOPIK, Tomas; FEI, Haojie; CISAR, Jaroslav; PUMMEROVA, Martina; SEDLARIK, Vladimir, Polylactide/Polyvinylalcohol-Based Porous Bioscaffold Loaded with Gentamicin for Wound Dressing Applications, POLYMERS, 2021, Volume: 13 Issue: 6 Article Number: 921 DOI: 10.3390/polym130.
 22. DI MARTINO, Antonio; KHAN, Yelena A.; DURPEKOVA, Silvie; SEDLARIK, Vladimir; ELICH, Ondrej; CECHMANKOVA, Jarmila. Ecofriendly renewable hydrogels based on whey protein and for slow release of fertilizers and soil conditioning. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2021, Volume: 285 Article Number: 124848 DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.124848.
 23. GUO, Yiping; LIU, Hongmei; XIAO, Haijun; YUAN, Minghao; LIU, Yushi; SEDLARIK, Vladimir; CHIN, Wei-Chun; LIU, Juanru; GUO, Li; LI, Changqing. Self-assembled Camptothecin derivatives - Curcuminoids conjugate for combinatorial chemo-photodynamic therapy to enhance anti-tumor efficacy. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY, 2021, Volume: 215 Article Number: 112124 DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2021.112124.
 24. XIAO, Haijun; SEDLARIK, Vladimir. A Rapid and Sensitive HPLC Method for Simultaneous Determination of Irinotecan Hydrochloride and Curcumin in Co-delivered Polymeric Nanoparticles. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE, 2020, Volume: 58 Issue: 7 Pages: 651-660 DOI: 10.1093/chromsci/bmaa033.
 25. DURPEKOVA, Silvie; FILATOVA, Kateryna; CISAR, Jaroslav; RONZOVA, Alena; KUTALKOVA, Erika; SEDLARIK, Vladimir. A Novel Hydrogel Based on Renewable Materials for Agricultural Application. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER SCIENCE, 2020, Volume: 2020 Article Number: 8363418 DOI: 10.1155/2020/8363418.
 26. KURITKA, Ivo; SEDLARIK, Vladimir; HAREA, Diana; HAREA, Evghenii; URBANEK, Pavel; SLOUFOVA, Ivana; COUFAL, Radek; ZEDNIK, Jiri. Polymer Labelling with a Conjugated Polymer-Based Luminescence Probe for Recycling in the Circular Economy. POLYMERS, 2020, Volume: 12 Issue: 6 Article Number: 1226 DOI: 10.3390/polym12061226.
 27. ZARZYKA, Iwona; CZERNIECKA-KUBICKA, Anna; SZYSZKOWSKA, Agnieszka; PYDA, Marek; FRACZ, Wieslaw; BYCZYNSKI, Lukasz; SEDLARIK, Vladimir. Hybrid nanobiocomposites based on poly (3-hydroxybutyrate) - characterization, thermal and mechanical properties. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 2020, Volume: 22 Issue: 1 Pages: 97-110 DOI: 10.37190/ABB-01473-2019-02.
 28. SURGUTSKAIA, Natalia S.; DI MARTINO, Antonio; ZEDNIK, Jiri; OZALTIN, Kadir; LOVECKA, Lenka; BERGEROVA, Eva Domincova; KIMMER, Dusan; SVOBODA, Jan; SEDLARIK, Vladimir. Efficient Cu2+, Pb2+ and Ni2+ ion removal from wastewater using electrospun DTPA-modified chitosan/polyethylene oxide nanofibers. Separation and Purification Technology, 2020, vol. 247, Article Number: 116914, DOI: 10.1016/j.seppur.2020.116914.
 29. MOTIEI, Marjan, SEDLARIK, Vladimir, LUCIA, Lucian A., FEI, Haojie, MUNSTER, Lukas. Stabilization of chitosan-based polyelectrolyte nanoparticle cargo delivery biomaterials by a multiple ionic cross-linking strategy. Carbohydrate Polymers, 2020, vol. 231, 231 Article Number: 115709, DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.115709.
 30. XIAO, Haijun, GUO, Yiping, LIU, Hongmei, LIU, Yushi, WANG, Yumin, LI, Changqing, CISAR, Jaroslav, SKODA, David,  KURITKA, Ivo, GUO, Li,  SEDLARIK, Vladimir. Structure-based design of charge-conversional drug self-delivery systems for better targeted cancer therapy. Biomaterials, 2020, vol. 232, Article Number: 119701,  DOI: 10.1016/j.biomaterials.2019.119701.
 31. OLEWNIK-KRUSZKOWSKA, Ewa, GIERSZEWSKA, Magdalena, JAKUBOWSKA, Ewelina, TARACH, Iwona, SEDLARIK, Vladimir, PUMMEROVA, Martina. Antibacterial Films Based on PVA and PVA-Chitosan Modified with Poly(Hexamethylene Guanidine). Polymers, 2019, vol. 11, Article Number: 2093, DOI: 10.3390/polym11122093.
 32. SZYSZKOWSKA, Agnieszka, CZERNIECKA-KUBICKA, Anna, PYDA, Marek, BYCZYNSKI, Lukasz, GANCARCZYK, Kamil, SEDLARIK, Vladimir, ZARZYKA, Iwona. Linear polyurethanes with imidazoquinazoline rings: preparation and properties evaluation. Polymer Bulletin, 2019, vol. 76, pp. 6343-6370, 6370 DOI: 10.1007/s00289-019-02702-5.
 33. DI MARTINO, Antonio, DRANNIKOV, Alexander, SURGUTSKAIA,  Natalia S.,  OZALTIN, Kadir, POSTNIKOV, Pavel S., MARINA, Trusova E., SEDLARIK, Vladimir. Chitosan-collagen based film for controlled delivery of a combination of short life anesthetics. International Journal Of Biological Macromolecules, 2019, vol. 140, pp. 1183-1193, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2019.08.228.
 34. PAVELKOVA, Alena, KUCHARCZYK, Pavel, CAPAKOVA, Zdenka, PEER, Petra, PUMMEROVA, Martin, ZEDNIK, Jiri, VOHLIDAL, Jiri, SEDLARIK, Vladimir. Effect of the configuration of poly(lactic acid) and content of poly(oxyethylene) blocks to the structure and functional properties of poly(lactic acid)-block-poly(oxirane)-based nanofibrous electrospun polyester-ether-urethanes used as potential drug-delivery system. Journal Of Biomedical Materials Research Part B-Applied Biomaterial, 2019, vol. 107, pp. 2378-2387, DOI: 10.1002/jbm.b.34331.
 35. CVEK, Martin, KRACALIK, Milan, SEDLACIK, Michal; MRLIK, Miroslav; SEDLARIK, Vladimir. Reprocessing of injection-molded magnetorheological elastomers based on TPE matrix. Composites Part B-Engineering, 2019, vol. 172, pp. 253-261, DOI: 10.1016/j.compositesb.2019.05.090.
 36. MOGHADDAM, Maliheh Amini, STLOUKAL, Petr, KUCHARCZYK, Pavel, TOR-SWIATEK, Aneta, GARBACZ, Tomasz, PUMMEROVA, Martina, KLEPKA, Tomasz, SEDLARIK, Vladimir. Microcellular antibacterial polylactide-based systems prepared by additive extrusion with ALUM. Polymers for Advanced Technologies, 2019, vol. 30, pp. 2100-2108, DOI: 10.1002/pat.4643.
 37. OZALTIN, Kadir, POSTNIKOV, Pavel S., TRUSOVA, Marina E., SEDLARIK, Vladimir, DI MARTINO, Antonio. Polysaccharides based microspheres for multiple encapsulations and simultaneous release of proteases. : International Journal of Biological Macromolecules, 2019, vol. 132, pp. 24-31, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2019.03.189.
 38. DUSANKOVA, Miroslava, PUMMEROVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir. Microspheres of essential oil in polylactic acid and poly(methyl methacrylate) matrices and their blends. Journal of Microencapsulation, 2019, vol. 36, pp. 305-316, DOI: 10.1080/02652048.2019.1623337.
 39. DI MARTINO, Antonio, OZALTIN, Kadir, TRUSOVA, Marina E., POSTNIKOV, Pavel S., SEDLARIK, Vladimir. Multidrug delivery system based on polysaccharide nanocomplexes for controlled delivery of a combination of chemotherapeutics. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2019, vol. 50, pp. 90-98, DOI: 10.1016/j.jddst.2019.01.003.
 40. SWILEM, Ahmed E., STLOUKAL, Petr, ABD EL-REHIM, Hassan A., PUMMEROVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir. Influence of gamma rays on the physico-chemical, release and antibacterial characteristics of low-density polyethylene composite films incorporating an essential oil for application in food-packaging. Food Packaging and Shelf Life, 2019, vol. 19, pp. 131-139, DOI: 10.1016/j.fpsl.2018.11.014.
 41. HOLCAPKOVA, Pavlina, HURAJOVA, Anna, BAZANT, Pavel, PUMMEROVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir. Thermal stability of bacteriocin nisin in polylactide-based films. Polymer Degradation and Stability, 2018, Vol. 158, pp. 31-39, DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2018.10.019.
 42. DI MARTINO, Antonio, TRUSOVA, Marina E., POSTNIKOV, Pavel S.), SEDLARIK, Vladimir. Folic acid-chitosan-alginate nanocomplexes for multiple delivery of chemotherapeutic agents. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2018, vol. 47, pp. 67-76, 76 DOI: 10.1016/j.jddst.2018.06.020.
 43. DI MARTINO, Antonio, TRUSOVA, Marina E., POSTNIKOV, Pavel S., SEDLARIK, Vladimir. Enhancement of the antioxidant activity and stability of beta-carotene using amphiphilic chitosan/nucleic acid polyplexes. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, vol. 117, pp. 773-780, DOI:10.1016/j.ijbiomac.2018.06.006.
 44. HOLCAPKOVA, Pavlina, HURAJOVA, Anna, KUCHARCZYK, Pavel, BAZANT, Pavel, PLACHY, Tomas, MISKOLCZI, Norbert, SEDLARIK, Vladimir. Effect of polyethylene glycol plasticizer on long-term antibacterial activity and the release profile of bacteriocin nisin from polylactide blends. Polymers for Advanced Technologies, 2018, vol. 29, pp. 2253-2263, DOI: 10.1002/pat.4336.
 45. JANDIKOVA, Gabriela, STOPLOVA, Petra, DI MARTINO, Antonio, STLOUKAL, Petr, KUCHARCZYK, Pavel, MACHOVSKY, Michal, SEDLARIK, Vladimir. Effect of a Hybrid Zinc Stearate-Silver System on the Properties of Polylactide and Its Abiotic and the Biotic Degradation and Antimicrobial Activity Thereof. Chinese Journal of Polymer Science, 2018, vol. 36, pp. 925-933, DOI: 10.1007/s10118-018-2120-0.
 46. SEDNICKOVA, Michaela, PEKAROVA, Silvie, KUCHARCZYK, Pavel, BOCKAJ, Jan, JANIGOVA, Ivica, KLEINOVA, Angela, JOCHEC-MOSKOVA, Daniela, OMANIKOVA, Leona, PERDOCHOVA, Dagmar, KOUTNY, Marek, SEDLARIK, Vladimir, ALEXY, Pavol, CHODAK, Ivan. Changes of physical properties of PLA-based blends during early stage of biodegradation in compost. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, vol 113, pp. 434-442, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.02.078.
 47. DI MARTINO, Antonio, TRUSOVA, Marina E., POSTNIKOV, Pavel S., SEDLARIK, Vladimir. Branched poly (lactic acid) microparticles for enhancing the 5-aminolevulinic acid phototoxicity. Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 2019, vol. 181, pp. 80-88, DOI: 10.1016/j.photobiol.2018.03.001.
 48. HLADYSH, Sviatoslav, MURMILIUK, Anastasiia, VOHLIDAL, Jiri, HAVLICEK, David, SEDLARIK, Vladimir, STEPANEK, Miroslav, ZEDNIK, Jiri. Combination of phosphonium and ammonium pendant groups in cationic conjugated polyelectrolytes based on regioregular poly(3-hexylthiophene) polymer chains. European Polymer Journal, 2018, vol. 100, pp. 200-208, DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2018.01.029.
 49. STLOUKAL, Petr, NOVAK, Igor, MICUSIK, Matej, PROCHAZKA, Michal, KUCHARCZYK, Pavel, CHODAK, Ivan, LEHOCKY, Marian, SEDLARIK, Vladimir. Effect of plasma treatment on the release kinetics of a chemotherapy drug from biodegradable polyester films and polyester urethane films. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 2019, vol. 67, pp. 161-173, DOI: 10.1080/00914037.2017.1309543.
 50. MISKOLCZI, Norbert, SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, RIEGEL, E. Enhancement of the Mechanical Properties of a Polylactic Acid/Flax Fiber Biocomposite by WPU, WPU/Starch, and TPS Polyurethanes Using Coupling Additives. Mechanics of Composite Materials , 2018, vol. 53, pp. 791-800, DOI: 10.1007/s11029-018-9704-1.
 51. TOR-SWIATEK, Aneta, GARBACZ, Tomasz, SEDLARIK, Vladimir, STLOUKAL, Petr,KUCHARCZYK, Pavel. Influence of polylactide modification with blowing agents on selected mechanical properties. Advances in Science and Technology-Research Journal, 2017, Vol. 11 206-214, DOI: 10.12913/22998624/80850.
 52. DI MARTINO, Antonio; PAVELKOVA, Alena, POSTNIKOV, Pavel S., SEDLARIK, Enhancement of 5-aminolevulinic acid phototoxicity by encapsulation in polysaccharides based nanocomplexes for photodynamic therapy application. Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 2017, vol. 175, pp. 226-234, DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2017.08.010.
 53. HOLCAPKOVA, Pavlina, RASKOVA, Zuzana Kolarova, HRABALIKOVA, Martina, SALAKOVA, Alexandra, DRBOHLAV, Jan, SEDLARIK, Vladimir. Isolation and Thermal Stabilization of Bacteriocin Nisin Derived from Whey for Antimicrobial Modifications of Polymers. : International Journal of Polymer Science, 2017, Article Number: 3072582,  DOI: 10.1155/2017/3072582.
 54. Di MARTINO, Antonio, GUSELNIKOVA, Olga, TRUSOVA, Marina, POSTNIKOV, Pavel, SEDLARIK, V. Organic-inorganic hybrid nanoparticles controlled delivery system for anticancer drugs. International Journal of Pharmaceutics, 2017, vol. 524, pp. 380-390, DOI: 10.1016/j.ijpharm.2017.04.061.
 55. HOLCAPKOVA, Pavlina, HRABALIKOVA, Martina, STOPLOVA, Petra, SEDLARIK, Vladimir. Core-shell PLA-PVA porous microparticles as carriers for bacteriocin nisin, Journal of Microencapsulation, 2017, vol. 34, pp. 243-249. DOI:10.1080/02652048.2017.1324919.
 56. PAVELKOVA, Alena, KUCHARCZYK, Pavel, KUCEKOVA, Zdenka, ZEDNIK, Jiri, SEDLARIK, Vladimir. Non-toxic polyester-urethanes based on poly(lactic acid) poly(ethylene glycol) and Lysine diisocyanate, Journal of Bioactive and Biocompatible Polymers, 2017, vol. 32, pp. 225-241, DOI: 10.1177/0883911516672239.
 57. Di MARTINO, Antonio, KUCHARCZYK, Pavel, CAPAKOVA, Zdenka, HUMPOLICEK, Petr, SEDLARIK, Vladimir. Chitosan-based nanocomplexes for simultaneous loading, burst reduction and controlled release of doxorubicin and 5-fluorouracil, International Journal of Biological Molecules, 2017,  vol. 102, pp. 613-624, DOI:10.1016/j.ijbiomac.2017.04.004.
 58. PAVELKOVA, Alena, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir. Electrospinning of Biodegradable Polyester Urethane: Effect of Polymer Solution Conductivity, Materiali in Tehnologije/Materials and Technology, 2017, vol. 51, pp. 195-197, DOI: 10.17222/mit.2015.139.
 59. Di MARTINO, Antonio, KUCHARCZYK, Pavel, CAPAKOVA, Zdenka, HUMPOLICEK, Petr, SEDLARIK, Vladimir. Enhancement of temozolomide stability by loading in chitosan-carboxylated polylactide-based nanoparticles. Journal of Nanoparticle Research, 2017, vol. 19, article number 2, DOI: 10.1007/s11051-017-3756-3.
 60. KUCHARCZYK, Pavel, ZEDNIK, Jiri, SEDLARIK, Vladimir. Synthesis and characterization of star-shaped carboxyl group functionalized poly(lactic acid) through polycondensation reaction. Macromolecular Research, 2017, vol. 25, pp. 180-189, DOI: 10.1007/s13233-017-5014-z.
 61. KUCHARCZYK, Pavel, ZEDNIK, Jiri, HUMPOLICEK, Petr, CAPAKOVA, Zdenka, SEDLARIK, Vladimir. Versatile synthesis of comb-shaped poly(lactic acid) copolymers with poly(acrylic acid)-based backbones and carboxylic acid end groups. Reactive & Functional Polymers, 2017, vol. 111, pp. 79-87, DOI:10.1016/j.reactfunctpolym.2016.12.012.
 62. STLOUKAL, Petr, JANDIKOVA, Gabriela, KOUTNY, Marek, SEDLARIK, Vladimir. Carbodiimide additive to control hydrolytic stability and biodegradability of PLA. Polymer Testing, 2016, vol. 54, pp. 19-28, DOI: 10.1016/j.polymertesting.2016.06.007.
 63. JANDIKOVA, Gabriela, HOLCAPKOVA, Pavlina, HRABALIKOVA, Martina, MACHOVSKY, Michal, SEDLARIK, Vladimir. Antimicrobial Modification of Polypropylene with Silver Nanoparticles Immobilized on Zinc Stearate, Materiali in Tehnologije/Materials and Technology, 2016, vol. 50, pp. 869-871, DOI: 10.17222/mit.2015.152.
 64. KUCHARCZYK, Pavel, PAVELKOVA, Alena, STLOUKAL, Petr, SEDLARIK, Vladimir. Degradation Behaviour of Polyesterurethanes under Biotic and Abiotic Environment. Polymer Degradation and Stability, 2016, vol. 129, pp. 222.230, DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2016.04.019.
 65. Di MARTINO, Antonio, KUCHARCZYK, Pavel, ZEDNIK, Jiri, SEDLARIK, Vladimir. Polysaccharide-based nanocomplexes for co-encapsulation and controlled release of 5-Fluorouracil and Temozolomide. European Journal of of Pharmaceutical Sciences, 2016, vol. 92, pp. 276-286, 10.1016/j.ejps.2016.05.001.
 66. HOYO-GALLEGO, Sara, Perez-Alvarez, Leyre, Gomez-Galvan, Flor,  LIZUNDIA, Erlantz, KURITKA, Ivo, SEDLARIK, Vladimir, LAZA, Jose Manuel, VilaVilela, Jose Luiz, Construction of Antibacterial Poly(ethylene terephthalate) Films via layer by layer assembly of Chitosan and Hyaluronic acid, Carbohydrate Polymers, 2016, vol. 143, pp 35-43, DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.02.008.
 67. HRABALIKOVA, Martina, HOLCAPKOVA, Pavlina, SULY, Pavol, SEDLARIK, Vladimir. Immobilization of bacteriocin nisin into a poly(vinyl alcohol) polymer matrix cross-linked by non-toxic dicarboxylic acid. Journal of Applied Polymer Science, 2016, vol. 133, 28, article number 43674, DOI: 10.1002/app.43674.
 68. KOLAROVA RASKOVA, Zuzana, HRABALIKOVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir. Effect of Sodium Salicylate on the Viscoelastic Properties and Stability of Polyacrylate-based Hydrogels for Medical Applications, International Journal of Polymer Science, 2016, article number 5614687, DOI: 10.1155/2016/5614687.
 69. VECERA, Milos, VARGA, Vojtech, CISAROVA, Ivana, PINKAS, Jiri, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, LAMAC, Martin. Group 4 Metal Complexes of Chelating Cyclopentadienyl-ketimide Ligands, Organometallics, 2016, vol. 35, 5, pp. 785-798, DOI: 10.1021/acs.organomet.6b00019.
 70. JANDIKOVA, Gabriela, KUCHARCZYK, Pavel, PAVELKOVA, Alena, GREGOROVA, Adriana, MISKOLCZI, Norbert, SEDLARIK, Vladimir. Natural fibre reinforced polyester urethane copolymer: Effect of interfacial adhesion modification on physico-chemical properties, Journal of Polymer Engineering, 2016, vol. 36, 2, pp. 189-197, DOI: 10.1515/polyeng-2015-0077.
 71. GREGOROVA, Adriana, SEDLARIK, Vladimir. Characterization of structural and physical properties of dichloromethane- and methanol-fractionated Kraft lignin and its adsorption capacity of Cu (II) and Ni (II) ions, accepted  2015,  Desalination and Water Treatment 2016, vol. 53, 23, pp. 10655-10663, DOI: 10.1080/19443994.2015.1036364.
 72. PELISKOVA, Michaela, SLOBODIAN, Petr, SEDLARIK, Vladimir, ZATLOUKAL, Martin, KURITKA, Ivo. The electrospun polyurethane membrane with Ag/ZnO microparticles as an antibacterial surface on polyurethane sheets, Journal of Applied Polymer Science 2016, vol. 133, 10,  article number 43020, DOI: 10.1002/app.43020.
 73. Di MARTINO, Antonio, KUCHARCZYK, Pavel, ZEDNIK, Jiri,  SEDLARIK, Vladimir. Chitosan grafted low molecular weight polylactic acid for protein encapsulation and burst effect reduction, International Journal of Pharmaceutics, 2015, vol. 496, pp. 912–921, DOI: 10.1016/j.ijpharm.2015.10.017.
 74. URBANKOVA, Miroslava, HRABALIKOVA, Martina, POLJANSEK, Ida, MISKOLCZI, Norbert, SEDLARIK, Vladimir. Antibacterial polymer composites based on low-density polyethylene and essential oils immobilized on various solid carriers, Journal of Applied Polymer Science, 2015, 132 (47), 42816, DOI: 10.1002/APP.42816. 
 75. MOZETIC, Miran, et. al.  Application of extremely non-equilibrium plasmas in the processing of nano and biomedical materials, Plasma Sources Science and Technology, 2015, 24 (1), 015026, DOI: 10.1088/0963-0252/24/1/015026.
 76. Di MARTINO, Antonio, SEDLARIK, Vladimir. Amphiphilic chitosan-grafted-functionalized polylactic acid based nanoparticles as a delivery system for doxorubicin and temozolomide co-therapy, International Journal of Pharmaceutics, 2014, vol. 474, 1-2, pp. 134-145, DOI: 10.1016/j.ijpharm.2014.08.014.
 77. HRABALIKOVA, Martina, MERCHAN, Martha, GANBOLD, Solongo, SEDLARIK, Vladimir, VALASEK, Pavel, SÁHA, Petr, Flexible polyvinyl  alcohol/2-hydroxypropanoic acid films: effect of residual acetyl moieties on mechanical, thermal and antibacterial properties, Journal of Polymer Engineering, 2015, vol. 35, 4, pp. 319-327, DOI: 10.1515/polyeng-2014-0125.
 78. PAVELKOVA, Alena, KUCHARCZYK, Pavel, ZEDNIK, Jiri, SEDLARIK, Vladimir. Synthesis of poly(sebacic anhydride): effect of various catalysts on structure and thermal properties, Journal of Polymer Research, 2014, vol. 21, 5, DOI: 10.1007/s10965-014-0426-3.
 79. PAVELKOVA, Alena, KUCHARCZYK, Pavel, STLOUKAL, Petr, KOUTNY, Marek, SEDLARIK, Vladimir. Novel poly(lactic acid)-poly(ethylene oxide) chain-linked copolymer and its application in nano-encapsulation, Polymers for Advanced Technologies, 2014, vol. 25, 6, pp. 595-604, DOI: 10.1002/pat.3241
 80. MISKOLCZI, Norbert, SZAKACS, Hajnalka, SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, RIEGEL, E. Production of Acrylonitrile Butadiene Styrene/High-Density Polyethylene Composites from Waste Sources by Using Coupling Agents, Mechanics of Composite Materials, 2014, vol. 50, 3, pp. 377-386, DOI: 10.1007/s11029-014-9423-1.
 81. MOZETIC, Miran, et al.  Recent advances in vacuum sciences and applications (review), Journal of Physics D – Applied Physics, 2014, vol. 47, 15, DOI: 10.1088/0022-3727/47/15/153001.
 82. KUCHARCZYK, Pavel, HNATKOVA, Eva, DVORAK, Zdenek, SEDLARIK, Vladimir, Novel aspects of the degradation process of PLA based bulky samples under conditions of high partial pressure of water vapour, Polymer Degradation and Stability, 2013, vol. 98, 1, pp. 150-157, DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2012.10.016.
 83. MERCHAN Martha, SEDLARIKOVA, Jana, VESEL, Alenka, MACHOVSKY, Michal, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, Antimicrobial silver nitrate-doped polyvinyl chloride cast films: Influence of solvent on morphology and mechanical properties, International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 2013, vol. 62, 2, pp. 101-108, DOI: 10.1080/00914037.2012.670821.
 84. MISKOLCZI, Norbert, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, SZAKACS, Hajnalka. Plastic waste minimization: Compatibilization of polypropylene/polyamide 6 blends by polyalkenyl-poly-maleic-anhydride-based agents, Journal of Applied Polymer Science, 2013, vol. 129, 5, pp. 3028-3037, DOI: 10.1002/apPP.38724.
 85. KUCHARCZYK, Pavel, URBANKOVA, Miroslava, STLOUKAL, Petr, KOUTNY, Marek, SEDLARIK, Vladimir. Influence of natural inorganic impurity on the synthesis of poly(L -lactic acid), properties and nanofabrication, Journal of Applied Polymer Science, 2013, vol. 130, 1, pp. 63-69, DOI: 10.1002/apPP.39017.
 86. KUCHARCZYK, Pavel, POLJANSEK, Ida, SEDLARIK, Vladimir, The Effect of Various Catalytic Systems on Solid-State Polymerization of Poly-(L-lactic acid), Journal of Macromolecular Science Part A Pure and Applied Chemistry, 2012, vol. 49, 10, pp. 795-805, DOI: 10.1080/10601325.2012.714312.
 87. KUCHARCZYK, Pavel, OTGONZUL, Onon, KITANO, Takeshi, GREGOROVA, Adriana, KREUH, Darij, CVELBAR, Uroš, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, Correlation of Morphology and Viscoelastic Properties of Partially Biodegradable Polymer Blends Based on Polyamide 6 and Polylactide Copolyester, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2012, vol. 51, 14, pp. 1432-1442,DOI: 10.1080/03602559.2012.709296.
 88. GREGOROVA, Adriana, RIEDEL, Eva, SEDLARIK, Vladimir, STELZER, Franz. Effect of 4,4 '-methylenediphenyl diisocyanate on thermal and mechanical properties of Bioflex/lactic acid polycondensate blends, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 2012, vol. 7, pp. 317- 323, DOI: 10.1002/apj.1650.
 89. STLOUKAL, Petr, KUCHARCZYK, Pavel,  SEDLARIK Vladimir, BAZANT, Pavel, KOUTNY, Marek.  Low Molecular Weight Poly(lactic acid) Microparticles for Controlled Release of the Herbicide Metazachlor: Preparation, Morphology and Release Kinetics, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, vol. 60, pp. 4111-4119, DOI: 10.1021/jf300521j.
 90. KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, MISKOLCZI, Norbert,  SZAKACS, Hajnalka,  KITANO, Takeshi. Properties enhancement of partially biodegradable polyamide/polylactide blends through compatibilization with novel polyalkenyl-poly-maleic-anhydride-amide/imide-based additives, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2012, vol. 38, 3, Ss 189-202, DOI: 10.1177/0731684411434150.
 91. KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, JUNKAR, Ita, KREUH, Darij, SAHA, Petr. Enhancement of Molecular Weight of L-Lactic Acid Polycondensates under Vacuum in Solid State, Materiali in tehnologije/Materials and Technology, 2012, vol. 46, 1, pp. 37-41.
 92. SEDLARIK, Vladimir, OTGONZUL, Onon,  KITANO, Takeshi, GREGOROVA, Adriana,  HRABALOVA, Marta, JUNKAR, Ita, CVELBAR, Uroš, MOZETIC, Miran, SÁHA, Petr.  Effect of Phase Arrangement on Solid State Mechanical and Thermal Properties of Polyamide 6/Polylactide Based Co-polyester Blends, Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 2012, vol. 51, 5, pp. 982-1001, DOI: 10.1080/00222348.2011.610265.
 93. MERCHAN, Martha, SEDLARIKOVA, Jana, FRIEDRICH, Miha, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr. Thermoplastic modification of medical grade polyvinyl chloride with various antibiotics: effect of antibiotic chemical structure on mechanical, antibacterial properties, and release activity, Polymer Bulletin, 2011, vol. 67, 6, pp. 997-1016 , DOI: 10.1007/s00289-011-0474-3.   
 94. KUCHARCZYK, Pavel, POLJANSEK, Ida,  SEDLARIK, Vladimir, KASPARKOVA, Vera, SALAKOVA, Alexandra, DRBOHLAV, Jan, CVELBAR, Uroš. Functionalization of polylactic acid through direct melt polycondensation in the presence of tricarboxylic acid, Journal of Applied Polymer Science, 2011, vol. 122, 2, pp. 1275-1285, DOI: 10.1002/apPP.34260.
 95. GREGOROVA, Adriana, SEDLARIK, Vladimir, PASTOREK, Miroslav, JACHANDRA, Harry, STELZER, Franz. Effect of compatibilizing agent on the properties of highly crystalline composite based on poly(lactic acid) and wood flour and/or mica, Journal of Polymers and the Environment, 2011, vol. 19, 2, pp. 372-38,  DOI: 10.1007/s10924-011-0292-6.
 96. SEDLARIK, Vladimir, VESEL, Alenka, KUCHARCZYK, Pavel, URBANEK, Pavel. A novel approach for qualitative determination of residual tin based catalyst in poly(lactic acid) by X-ray photoelectron spectroscopy, Materiali in tehnologije/Materials and Technology, 2011, 43, 3, pp. 209-212.
 97. POLJANSEK, Ida, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, KASPARKOVA, Vera, SALAKOVA, Alexandra, DRBOHLAV, Jan. Biodegradable polymers from renewable resources: effect of proteinic impurity on polycondensation products of 2-hydroxypropanoic acid, Materiali in tehnologije/Materials and Technology, 2011, 43, 3, pp. 261-264.
 98. MERCHAN, Martha, SEDLARIKOVA, Jana, VESEL, Alenka, SEDLARIK, Vladimir, PASTOREK, Miroslav, SAHA, Petr. Characterization of Antibacterial, Mechanical, and Structural Properties of Polyvinyl Chloride/Silver Nitrate Composites Prepared by Thermoplastic Compounding, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2010, 15, 6, pp. 360- 369, DOI: 10.1080/1023666X.2010.500534.
 99. SEDLARIK, Vladimir, GALYA, Tsermaa, SEDLARIKOVA, Jana, VALASEK, Pavel, SAHA, Petr. The Effect of Hydrolysis Degree on the Properties of Antibacterial Polymeric Films Based on Poly(vinyl alcohol) and Zinc Sulphate for Biomedical Applications, Journal of Biomaterials Science-Polymer Edition, 2010, 21, pp. 1421-1440, DOI: 10.1163/092050609X12517858243742.
 100. HRABALOVA, Marta, GREGOROVA, Adriana, WIMMER, Ruppert, SEDLARIK, Vladimir, MACHOVSKY, Michal,  MUNDIGLER, Norbert. Effect of Wood Flour Loading and Thermal Annealing on Viscoelastic Properties of Poly(lactic acid), Journal of Applied Polymer Science, 2010, 118, pp. 1534-1540, DOI: 10.1002/apPP.32509.
 101. MERCHAN, Martha, SEDLARIKOVA, Jana, SEDLARIK, Vladimir, MACHOVSKY, Michal, SVOBODOVA, Jitka,  SAHA, Petr. Antibacterial Polyvinyl Chloride/Antibiotic Films: The Effect of Solvent on Morphology, Antibacterial Activity, and Release Kinetics, Journal of Applied Polymer Science, 2010, 118, pp. 2369-2378, DOI: 10.1002/apPP.32185.
 102. SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, KASPARKOVA, Vera, DRBOHLAV, Jan, SALAKOVA, Alexandra, SAHA, Petr, Optimization of the Reaction Conditions and Characterization of L-Lactic Acid Direct Polycondensation Products Catalyzed by a Non-Metal-Based Compound, Journal of Applied Polymer Science, 2010, vol. 116, 3, pp. 1597-1602, DOI: 10.1002/apPP.31445.
 103. SEDLARIK, Vladimir, GALYA, Tsermaa, SEDLARIKOVA, Jana, VALASEK, Pavel, SAHA, Petr. The effect of preparation temperature on the mechanical and antibacterial properties of poly(vinyl alcohol)/silver nitrate films, Polymer Degradation and Stability, 2010, vol. 95, 3, pp. 399-404, DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2009.11.017.
 104. ASADINEZHAD, Ahmad,  NOVAK, Igor,  LEHOCKY, Marian, SEDLARIK, Vladimir, VESEL, Alenka, JUNKAR, Ita, SAHA, Petr, CHODAK, Ivan,  A physicochemical approach to render antibacterial surfaces on plasma-treated medical-grade PVC: Irgasan coating, Plasma Processes and Polymers, 2010, vol. 7, 6, pp. 504-514, DOI: 10.1002/ppas.200900132.
 105. ASADINEZHAD, Ahmad,  NOVAK, Igor,  LEHOCKY, Marian, SEDLARIK, Vladimir, VESEL, Alenka, JUNKAR, Ita, SAHA, Petr, CHODAK, Ivan, An in vitro bacterial adhesion assessment of surface-modified medical-grade PVC, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 2010, vol. 77, 2, pp. 246-256, DOI: 10.1016/j.colsurfb.2010.02.006.
 106. JULINOVA, Marketa, KUPEC, Jan, ALEXY, Pavol, HOFFMANN, Jaromir, SEDLARIK, Vladimir, VOJTEK, Tomas, CHROMCAKOVA, Jitka, BUGAJ, Peter. Lignin and starch as potential inductors for biodegradation of films based on poly(vinyl alcohol) and protein hydrolysate, Polymer Degradation and Stability, 2010, vol. 95, 2, pp. 225-233, DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2009.10.008.
 107. SEDLARIK, Vladimir, GALYA, Tsermaa,  EMRI, Igor, SAHA, Petr. Structure and conditioning effect on mechanical behavior of poly(vinyl alcohol)/calcium lactate biocomposites, Polymer Composites, 2009, vol. 30, 8, pp. 1158-1165, DOI: 10.1002/pc.20672.
 108. GALYA, Tsermaa, SEDLARIK, Vladimir, KURITKA, Ivo, NOVOTNY, Radko, SEDLARIKOVA, Jana, SAHA, Petr. Antibacterial Poly(vinyl Alcohol) Film Containing Silver Nanoparticles: Preparation and Characterization, Journal of Applied Polymer Science, 2008, vol. 110, 5, pp. 3178-3185, DOI: 10.1002/aps.28908.
 109. GALYA, Tsermaa, SEDLARIK, Vladimir, KURITKA, Ivo, SEDLARIKOVA, Jana, SAHA, Petr. Characterization of antibacterial polymeric films based on poly(vinyl alcohol) and zinc nitrate for biomedical applications, International, Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2008, vol. 13, 4, pp. 241-253, DOI: 10.1080/10236660802175790.
 110. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, KURITKA, Ivo, SAHA, Petr. Environmentally friendly biocomposite based on waste from the dairy industry and poly (vinyl alcohol), Journal of Applied Polymer Science, 2007, vol. 106, 3, pp. 1869-1879, DOI: 10.1002/aps.26589.
 111. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, KURITKA, Ivo, SAHA, Petr. Characterization of polymeric biocomposite based on poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone), Polymer Composites, 2006, vol. 27, 2, pp. 147-152, DOI: 10.1002/pc.20197.
 112. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, KURITKA, Ivo, SAHA, Petr. Preparation and characterization of poly (vinyl alcohol)/lactic acid compounded polymeric films, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2006, vol. 11, 4, pp. 253-270, DOI: 10.1080/10236660600750190.
 113. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, SAHA, Petr,  Lactose-filled composites of metallocene linear low-density polyethylene and their degradation in the composting environment, Polymer Degradation and Stability, 2006, vol. 91, 9, pp. 2039-2045, DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2006.02.002.
 114. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, KURITKA, Ivo, EMRI, Igor, SAHA, Petr. Modification of poly(vinyl alcohol) with lactose and calcium lactate: potential filler of dairy industry, Plastics, Rubber and Composites, 2006, vol. 35, 9, pp. 355-359, DOI: 10.1179/174328906X149682.
 115. SAHA, Nabanita, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, KAZANTSEVA, Natalia, KAR, Sritama, BANTHIA, A.K. Electromagnetic properties of aluminosilicate filled polymer composites of poly (vinyl alcohol) - poly (vinyl pyrrolidone), Polymer Composites, 2005, vol. 26, 6, pp. 739-744, DOI: 10.1002/pc.20146.

Další publikace indexované v databázi Web of Science nebo Scopus: 

 1. MOTIEI, Marjan; MISIK, Ondrej; TRUONG, Thanh Huong; LIZAL, Frantisek; HUMPOLICEK, Petr; SEDLARIK, Vladimir; SAHA, Petr. Engineering of inhalable nano-in-microparticles for co-delivery of small molecules and miRNAs. DISCOVER NANO, 2023, Volume: 18, Issue: 1, Article Number: 38,  DOI: 10.1186/s11671-023-03781-0
 2. YASIR, Muhammad; SOPIK, Tomas; ALI, Hassan; KIMMER, Dusan; SEDLARIK, Vladimir. Green synthesis of titanium and zinc oxide nanoparticles for simultaneous photocatalytic removal of estrogens in wastewater. NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials. 2021, Brno, Czech Republic, pp. 189-196. ISBN 978-80-88365-00-6.
 3. KRCHNACKOVA, Zuzana; KIMMER, Dusan; LOVECKA, Lenka; KOVAROVA, Miroslava; PISTEKOVA, Hana; VESELA, Daniela; VINCENT, Ivo; YASIR, Muhammad; SEDLARIK, Vladimir. Antimicrobial properties of polymeric nanofibrous membranes containing ferrous sulphate. NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials. 2021, Bnro, Czech Republic. ISBN 978-80-88365-00-6.
 4. YASIR, Muhammad, SOPIK, Tomas, KIMMER, Dusan, SEDLARIK, Vladimir. Facile hplc technique for simultaneous detection of estrogentic hormones in wastewater, NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials, 2021, pp. 272-276. 2-s2.0-85106019704, Conference Paper Publication.
 5. GARBACZ, Tomasz; TOR-ŚWIĄTEK, Adriana; SEDLARIK, Vladimir. Characterization of mechanical and thermal properties of PLA/blowing agents composites. In AIP Conference Proceedings, 2020, vol. 2205, Article Number: 020034. 35th International Conference of the Polymer Processing Society, PPS 2019; Cesme-Izmir; Turkey; 26 May 2019 through 30 May 2019. Conference Paper.
 6. FILATOVA, Katerina; MOGHADDAM, Maliheh Amini, SEDLARIK, Vlaidmir. Optimization of nano- and submicro-scaled mesoporous silica particles with tunable surface properties for advanced drug delivery. 9th International Conference NANOCON 2017, Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-87294-81-9.
 7. YASIR, M., SOPIK, T., KIMMER, D., SEDLARIK, V. Facile hplc technique for simultaneous detection of estrogentic hormones in wastewater, NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials, 2021, pp. 272-276. 2-s2.0-85106019704, Conference Paper Publication.
 8. GARBACZ, T.; TOR-ŚWIĄTEK, A.; SEDLARIK, V. Characterization of mechanical and thermal properties of PLA/blowing agents composites. In AIP Conference Proceedings, 2020, vol. 2205, Article Number: 020034. 35th International Conference of the Polymer Processing Society, PPS 2019; Cesme-Izmir; Turkey; 26 May 2019 through 30 May 2019. Conference Paper.
 9. FILATOVA, K. O., MOGHADDAM, M. A., SEDLARIK, V. Optimization of nano- and submicro-scaled mesoporous silica particles with tunable surface properties for advanced drug delivery. 9th International Conference NANOCON 2017, Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-87294-81-9.
 10. KOUSAL, Jaroslav, KOLAROVA RASKOVA, Zuzana, SEDLARIKOVA, Jana, STLOUKAL, Petr, SOLAR, Pavel, KRTOUS, Zdenek, CHOUKOUROV, Andrei, SEDLARIK, Vladimir, LEHOCKY, Marian. Plasma polymers with controlled degradation behaviour. 9th International Conference NANOCON 2017, Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-87294-81-9.
 11. POSTNIKOV, Pavel S., Di MARTINO, Antonio, VLASOV, Sergei S., KURTUKOV, Viktor V., SEDLARIK, Vladimir. Ultrasound irradiation to visualize and trigger the release of doxorubicin from hybrid microparticles. 9th International Conference NANOCON 2017, Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-87294-81-9.
 12. Di MARTINO, Antonio, GUSELNIKOVA, Olga A., KURTUKOV, Viktor V., POSTNIKOV, Pavel S., SEDLARIK, Vladimir. Development of theranostic agents based on iron oxide-gadolinium-chitosan for controlled release of doxorubicin. 8th International Conference NANOCON 2017, Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-87294-71-0.
 13. Di MARTINO, Antonio, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir. Nanoparticles based on Star-shaped carboxy-terminated polylactide and chitosan for controlled release applications. 7th International Conference NANOCON 2015, Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-87294-63-5.
 14. KOLAROVA RASKOVA, Zuzana, STAHEL, Pavel, HRABALIKOVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir. Nisin immobilization on plasma treated polyvinyl alcohol films. (2015) 21st Symposium on Physics of Switching Arc 2015, FSO 2015, Nove Mesto na Morave, Czech Rebulic, ISBN: 978-151081720-3
 15. KUCHARCZYK, Pavel, PAVELKOVA, Alena, STLOUKAL, Petr, KOUTNY, Marek, SEDLARIK, Vladimir, Preparation of nanoparticles based on biodegradable chain linked PLA-PEG polymer for controlled release of herbicides metazachlor. 5th International conference NANOCON 2013, ISBN 978-80-87294-44-4
 16. Di MARTINO, Antonio, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, Effect of polylactide molecular weight on doxorubicin and temozolomide release from chitosan-grafted polylactide nanoparticles, 5th International conference NANOCON 2013, Oct. 16. – 18. 2013, Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-87294-44-4
 17. STLOUKAL, Petr, KOUTNY, Marek, SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel. Biodegradation of High Molecular Weight Polylactic Acid, 6th International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites, AIP Conference Proceedings, vol. 1459, pp. 20-22, ISBN: 978-0-7354-1062-6
 18. GREGOROVA, Adriana, REDIK, Stephanie, SEDLARIK, Vladimir, STELZER, Franz, Lignin-Containing Polyethylene Films with Antibacterial Activity, NANOCON 2011, pp. 184-189, ISBN: 978-80-87294-27-7
 19. KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, STLOUKAL, Petr, BAZANT, Pavel, KOUTNY, Marek, GREGOROVA, Adriana,  KREUH, Darij, KURITKA, Ivo, Poly (L-Lactic Acid) Coated Microwave Synthesized Hybrid Antibacterial Particles, NANOCON 2011, pp. 640-646, ISBN: 978-80-87294-27-7
 20. KUCHARCZYK, Pavel,  SEDLARIK, Vladimir, KITANO, Takeshi, MACHOVSKY, Michal, BARAK, Marian, KOUTNY, Marek, STLOUKAL, Petr, Characterization of Partially Biodegradable poly(L-lactic acid)/poly(methyl methacrylate) blends as potential biomaterials, Recent Researches in Geography, Geology, Energy, Environment and Biomedicine - Proc. of the 4th WSEAS Int. Conf. on EMESEG'11, 2nd Int. Conf. on WORLD-GEO'11, 5th Int. Conf. on EDEB'11, 2011, pp. 341-346, ISBN 978-1-61804-022-0
 21. STLOUKAL, Petr, SEDLARIK, Vladimir, HUSAROVA, Lenka, KASPARKOVA, Vera, KOUTNY, Marek, Preparation of submicroparticles based on biodegradable co-polyester, International Conference on Development, Energy, Environment, Economics – Proceedings, 2010, pp. 122-127, ISBN 978-960474253-0
 22. ASADINEZHAD, Ahmad, LEHOCKY, Marian, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, NOVAK, Igor, CHODAK, Ivan, VESEL, Alenka, JUNKAR, Ita, An investigation on antibacterial properties of medical-grade PVC modified through a multistep physicochemical approach, 68th Annual Technical Conference of the Society of Plastics Engineers 2010, ANTEC 2010, Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 2010, 1, pp. 83-87, ISBN 978-161738660-2
 23. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, SEDLARIKOVA, Jana, SAHA, Petr, Biodegradation of blown films based on poly(lactic acid) under natural conditions, 2008, Macromolecular Symposia, 2008, 272, pp. 100-103, DOI: 10.1002/masy.200851214. 

Národní odborné časopisy (Jrec):

 1. MARKOVA, Marie, SALAKOVA, Alexandra, BINDER, Michael, NEHYBA, Antonin, PEROUTKOVA, Jitka, SEDLARIK, Vladimir, DRBOHLAV, Jan. Vliv suplementace sacharidy a dusíkatými látkami na produkci nisinu v syrovátkových médiích. Mlékařské listy – Zpravodaj. 2017, vol. 28, issue 5, pp. 28-31. ISSN 1212-950X.
 2. KOLAROVA RASKOVA, Zuzana, SALAKOVA, Alexandra, SEDLARIK, Vladimir. Izolace proteinů ze syrovátky s antimikrobním účinkem pro kosmetické aplikace, Mlékařské listy-Zpravodaj, 2015, 153, pp. I-IV, ISSN 1212-950X.
 3. BINDER, Michael, NEHYBA, Antonín,  SALAKOVA, Alexandra, SEDLARIK, Vladimir. Vliv kutivačních podmínek na tvorbu nisinu při fermentaci syrovátky kmeny laktokoků.  Mlékařské listy-Zpravodaj, 2015, 153, pp. XIV-XIX, ISSN 1212-950X.
 4. KUNOVA, Gabriela, SEDLARIK, Vladimir, KLIMESOVA, Michaela, RASKOVA, Zuzana, HYRŠLOVÁ, Ivana, SALAKOVA, Alexandra, DRÁB, Vladimir, Využití syrovátky jako růstového media pro nisin produkující kmeny laktokoků, Mlékařské listy-Zpravodaj, 2014, 146, pp. I-IV, ISSN 1212-950X.
 5. HRABALIKOVA, Martina, VALASEK, Pavel, URBÁNKOVA, Miroslava, SEDLARIK, Vladimir, Antibacterial modifications of plastics with natural compoundpp. Plasty a kaučuk, 2012, 49, pp. 12-14, ISSN 0322-7340.
 6. BINDER, Michael, DRBOHLAV, Jan, SALAKOVA, Alexandra, NEHYBA, Antonin, SEDLARIK, Vladimir, Kyselina mléčná jako poloprodukt k výrobě polylaktidu a biodegradovatelných plastů, Mlékařské listy-Zpravodaj, 2011, 121, pp. III-VII, ISSN 1212-950X.
 7. DRBOHLAV, Jan, SALAKOVA, Alexandra, SEDLARIK, Vladimir, NEHYBA, Antonin, CICVAREK, Jan, Využití kyseliny mléčné ze syrovátky pro přípravu polylaktidu a tvobu biodegradovatelných plastů, Mlékařské listy-Zpravodaj, 2009, 115, pp. 113-118, ISSN 1212-950X.

Příspěvky prezentované na mezinárodních vědeckých konferencích:

 1. MOTIEI, Marjan; SEDLARIK, Vladimir; GOUVEIA, Luis Pleno de. Rifampicin Loaded Polyelectrolyte Nanocarriers in Skin Wound Healing. In EPNOE: 6th International Polysaccharide Conference, 21-25 October 2019, Aveiro, Portugal.
 2. SEDLARIK, Vladimir; HAREA, Diana; HLADYSH, Sviatoslav; ChERNYSHEV, Andrej; ZEDNIK, Jiri. 1,8-naphthalimide-based luminiscent probe for sensing of metal ions. In POLYCHAR 27: World Forum on Advanced Materials, 14-17 October 2019, Naples, Italy.
 3. STRASAKOVA, Monika; PUMMEROVA, Martina; SEDLARIK, Vladimir. Antimicrobial modification of polypropylene with natural bioactive compounds from Carum carvi l. In POLYCHAR 27: World Forum on Advanced Materials, 14-17 October 2019, Naples, Italy
 4. VALKOVA, Petra; CISAR, Jaroslav; SEDLARIK, Vladimir. Biodegradable polylactide composites with improved thermal stability for food packaging. In POLYCHAR 27: World Forum on Advanced Materials, 14-17 October 2019, Naples, Italy.
 5. XIAO, Haijun; GUO, Yiping; LIU, Hongmei; WANG, Yumin; LI, Changqing; SKODA, David; KURITKA, Ivo; GUO, Li; SEDLARIK, Vladimir. A drug self-delivery system for cancer therapy. In POLYCHAR 27: World Forum on Advanced Materials, 14-17 October 2019, Naples, Italy.
 6. DURPEKOVA, Silvie; SEDLARIK, Vladimir. Agro-hydrogels based on whey for soil conservation. In POLYCHAR 27: World Forum on Advanced Materials, 14-17 October 2019, Naples, Italy
 7. HAREA, Diana; ZEDNIK, Jiri; SEDLARIK, Vladimir. Fluorescent thin film probe for nitro compounds: Si containing poly[diphenylacetylene] case study. In NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY IN SECURITY AND PROTECTION AGAINST CBRN THREATS, 12-20 September 2019, Sozopol, Bulgaria.
 8. VALKOVA, Petra; STRASAKOVA, Monika; SEDLARIK, Vladimir. Bioaktivní peptidy aplikované v kosmetice. In Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018, 3. 10. 2018 - 5. 10. 2018. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, Fakulta chmickej a potravinárskej technológie STU, 2018, s. 98-101. ISBN 978-80-89597-91-8.
 9. PUMMEROVA, Martina; MOSKVANOVA, Dita; Di MARTINO, Antonio; SEDLARIK, Vladimir. Immobilization of natural cosmetic products into the amphiphilic matrix for prolonged effect. In Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018, 3. 10. 2018 – 5. 10. 2018. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, Fakulta chmickej a potravinárskej technológie STU, 2018, s. 92-93. ISBN 978-80-89597-91-8.
 10. VESELA, Daniela; PUMMEROVA, Martina; MOSKVANOVA, Dita; SEDLARIK, Vladimir. Hydrocolloid coating for supportive treatment of skin defects. In Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018, 3. 10. 2018 – 5. 10. 2018. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, Fakulta chmickej a potravinárskej technológie STU, 2018, s. 102-103. ISBN 978-80-89597-91-8.
 11. ZEDNIK, Jiři; SEDLARIK, Vladimir; HAREA, Diana. A new fluorescent 1,8-naphthalimide based chemosensor for detection of dinitrobenzene. Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference, October 1-3, 2018, Rome, Italy.
 12. Di MARTINO, Antonio; TRUSOVA, Martina E.; POSTNIKOV, Pavel S.; SEDLARIK, Vladimir. Amphiphilic chitosan-polylactic acid/DNA polyplexes to improve β-carotene antioxidant activity and stability. BiPoCo 2018: Bio-Based Polymers and Composites: 4th international conference, September 2-6, 2018, Balatonfüred, Hungary.
 13. PUMMEROVA, Martina, Di MARTINO, Antonio, SEDLARIK, Vladimir. Preparation and Characterization of Novel Biodegradable Carrier Based on Polylactide-g-Chitosan for Natural Bioactive Compounds. The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, 13. 6. 2018 - 16. 6. 2018, Toruń.
 14. VALKOVA, Petra, STLOUKAL, Petr, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir. Effect of Polyacrylic Acid/Polylactic Acid Copolymer on Degradation of Polylactide under Biotic and Abiotic Conditions. The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, 13. 6. 2018 - 16. 6. 2018, Toruń.
 15. MIKULCOVA, Veronika, HOLCAPKOVA, Pavlina, HURAJOVA, Anna, SEDLARIK, Vladimir. Purification and Characterization of Bacteriocin Produced by Membrane Separation Process. The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, 13. 6. 2018 - 16. 6. 2018, Toruń.
 16. PUMMEROVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir. Microparticles based on polylactide and poly(methyl methacrylate) blends for controlled release of hydrophobic bioactive agents. APME 17: Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Ghent, Belgium, May 21-25, 2017.
 17. Di MARTINO, Antonio, GUSELNIKOVA, Olga A., TRUSOVA, Martina E., POSTNIKOV, Pavel S., KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir. Hybrid iron oxide based nanoparticles as delivery system for anticancer drugs doxorubicin. I Konferencja Chemia dla Urody i Zdrowia, Chemistry for Beauty and Health, 8-10 czerwca 2017, Toruń, 2017.
 18. PUMMEROVA, Martina, HOLCAPKOVA, Pavlína, SEDLARIK, Vladimir. PLA-Crosslinked PVA Porous Microparticles as Carriers of Nisin Bacteriocine. 25th International conference on materials and technology, 16 -19 October 2017, Portorož, Slovenia, 2017.
 19. Di MARTINO, Antonio, POSTNIKOV, Pavel S., SEDLARIK, Vladimir. Ultrasound triggered release of anticancer agents from alginate-chitosan hydrogels. 55 years of Central Research Laboratory Conference, Siberian State Medical University, 2017.
 20. Di MARTINO, Antonio, POSTNIKOV, Pavel S., SEDLARIK, Vladimir. Polysaccharides based nanostructured materials for advanced biomedical application. Baykalchem 2017. 28 August-1 September 2017. Irkutsk, Russian Federation, 2017.
 21. FILATOVA, Katerina, SEDLARIK, Vladimir,  Nano- and submicro-sized mesoporous silica particles with tunable size and porosity as perspective biopharmaceutically active excipients, PharmaEurope 2017, June 26-28, 2017, Madrid, Spain
 22. SEDLARIK, Vladimir. Bacteriocins as Active Agents in Cosmetics, Chemistry for Beauty and Health, June 8.-10. 2017, Torun, Poland (plenary lecture)
 23. NOGOLOVA, Lucie, SEDLARIK, Vladimir. The Efgfect of Nisin/Polyethylene Glycoůl in Cosmetic Products. Chemistry for Beauty and Health, June 8.-10. 2017, Torun, Poland
 24. STOPLOVA, Petra, HRABALIKOVA, Martina, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir. Preparation and Characterization of Biodegradable Polylactic Acid based Sponges via Coagulation Technique. Chemistry for Beauty and Health, June 8.-10. 2017, Torun, Poland
 25. KOLAROVA RASKOVA, Zuzana, STAHEL, Pavel, HRABALIKOVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir. Nisin immobilization on plasma treated polyvinyl alcohol films. (2015) 21st Symposium on Physics of Switching Arc 2015, FSO 2015,  Sep. 7-11 2015, Nove Mesto na Morave, Czech Rebulic, ISBN: 978-151081720-3
 26. STLOUKAL, Petr, JANDIKOVA, Gabriela, STOPLOVA, Petra, SEDLARIK, Vladimir. Effect of Hybrid Stearate-Silver System on Degradation Behaviour of PLA. Polimery i Kompozyty Konstructkcyje, 2017, May 9-12. 2017, Istebna, Poland.
 27. STLOUKAL, Petr, KUCHARCZYK, Pavel, TOR-SWIATEK, Aneta, GARBACZ, Tomasz, SIKORA, Janusz, SEDLARIK, Vladimir. Hydrolytic Degradation Behaviour of the Microcellular Polylactide. Polimery i Kompozyty Konstructkcyje, 2017, May 9-12. 2017, Istebna, Poland.
 28. FILATOVA, Katarina, Di MARTINO, Antonio, SEDLARIK, Vladimir. Surface Modification of Silica  with Biodegradable Amphiphilic  Polymer for Controlled Release Applications. 23rd International Conference on Materials and Technology, Sep 28. – 30. 2016, Portoroz, Slovenia.
 29. DI MARTINO, Antonio, KUCHARCZYK, Pavel, KUCEKOVA, Zdenka, HUMPOLICEK, Petr, SEDLARIK, Vladimir. Novel amphiphilic nano-carrier based on PLA-polysaccharide for multidrug encapsulation and controlled release. In Vitro evaluation. BiCoPo 2016 3rd International Conference, Aug 28. – Sep 1. 2016, Szeged, Hungary.
 30. STLOUKAL, Petr, SEDLARIK, Vladimir, CHODAK, Ivan, NOVAK, Igor. The effect of siloxane based plasma deposited layer on the release of Temozolomide from biodegradable polymers. BiCoPo 2016 3rd International Conference, Aug 28. – Sep 1. 2016, Szeged, Hungary.
 31. PAVELKOVA, Alena, KUCHARCZYK, Pavel, Di MARTINO, Antonio, SEDLARIK, Vladimir. Preparation and characterization of Poly(lacic acid-co-acrylic acid)-gchitosan based particles for controlled release applications. BiCoPo 2016 3rd International Conference, Aug 28. – Sep 1. 2016, Szeged, Hungary.
 32. KUCHARCZYK, Pavel, ZEDNIK, Jiri, SEDLARIK, Vladimir. Star-shaped poly(lactic acid) prepared through direct polycondensation of lactid acid. BiCoPo 2016 3rd International Conference, Aug 28. – Sep 1. 2016, Szeged, Hungary.
 33. Di MARTINO, Antonio, ADAMKOVA, Linda, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir. Effect of Optical Isomerism in Polylactic Acid Nanoparticles on Encapsulation Efficiency and Release Kinetics of Doxorubicin. BiCoPo 2016 3rd International Conference, Aug 28. – Sep 1. 2016, Szeged, Hungary.
 34. PAVELKOVA, A., KUCHARCZYK, P., SEDLARIK, V. Biodegradable Polyester Urethane Based Matrices for Nanofibres Preparation, 23rd International Conference on Materials and Technology, Sep 27. – 30. 2015, Portoroz, Slovenia.
 35. JANDIKOVA, G., HOLCAPKOVA, P., HRABALIKOVA, M., MACHOVSKY, M., SEDLARIK., V. Antimicrobial Modification of Polypropylene with Silver Nanoparticles Immobilized on Zinc Stearate, 23rd International Conference on Materials and Technology, Sep 27. – 30. 2015, Portoroz, Slovenia.
 36. Di MARTINO, A., KUCHARCZYK, P., SEDLARIK, V. Star-shaped nanoparticles based on carboxy-terminated polylactide and chitosan for controlled release applications, Nanocon 2015, Oct 14. – 16. 2015, Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-87294-59-8
 37. Di MARTINO, A.,  KUCHARCZYK, P., SEDLARIK,  V. Novel pH sensitive chitosan-grafted-star shaped polylactide for sustained and controlled release applications. 4th EPNOE International Polysaccharide Conference, Oct 19-22, 2015, Warsaw, Poland.
 38. KUCHARCZYK, Pavel, PAVELKOVA, Alena, STLOUKAL, Petr, KOUTNY, Marek, SEDLARIK, Vladimir, Preparation of nanoparticles based on biodegradable chain linked PLA-PEG polymer for controlled release of herbicides metazachlor. 5th International conference NANOCON 2013, Oct 16.– 18. 2013, Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-87294-44-4
 39. Di MARTINO, Antonio, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, Effect of polylactide molecular weight on doxorubicin and temozolomide release from chitosan-grafted polylactide nanoparticles, 5th International conference NANOCON 2013, Oct 16.– 18. 2013, Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-87294-44-4
 40. KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, Biodegradable polyesters for medical applications, Medical Plastics 2013, Drug delivery devices 2013, vol. 25, Copenhagen 2013, Denmark, ISBN 87-98753-67-4
 41. KUCHARCZYK, Pavel, STLOUKAL, Petr, KOUTNY, Marek, PAVELKOVA, Alena, SEDLARIK, Vladimir,  Synthesis of PLA-PEG copolymer and its chain extending with di-isocyanate compounds. Structural properties, degradation and potential utilization. 7th MoDeSt conference, Sep.  2. – 6. 2012, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-85009-74-3
 42. SEDLARIK, Vladimir,  OTGONZUL, Onon, KUCHARCZYK, Pavel,  MISKOLCZI, Norbert, SAHA Petr, Effect of polymer blend phase arrangement on release kinetics of incorporated bioactive substance. 7th MoDeSt conference, Sep.  2. – 6. 2012, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-85009-74-3
 43. KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, STLOUKAL, Petr, KOUTNY, Marek, GREGOROVA, Adriana, KREUH, Darij, KURITKA, Ivo, Poly (L-lactic acid) coated microwave synthesized hybrid antibacterial particles. 3rd International conference NANOCON 2011, Sep. 21. - 23. 2011, Brno. Czech Republic, ISBN 978-80-87294-23-9
 44. GREGOROVA, Adriana, REDIK, Stephanie, SEDLARIK, Vladimir, STELZER, Franz, Lignin-containing polyethylene films with antibacterial activity. 3rd International conference NANOCON 2011, 3rd International conference NANOCON 2011, Sep. 21. - 23. 2011, Brno. Czech Republic, ISBN 978-80-87294-23-9
 45. STLOUKAL, Petr, KOUTNY, Marek, SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, Optimization of biodegradable polymeric submicroparticles preparation, Recent Researches in Geography Geology, Energy, Environment and Biomedicine, 5th International Conference on Energy and Development – Environment and Biomedicine 2011, Jul. 14. – 16. 2011, Corfu Island, Greece, ISBN 978-1-61804-022-0
 46. KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, KITANO, Takeshi, MACHOVSKY, Michal, BARAK, Marian, KOUTNY, Marek, STLOUKAL, Petr, Characterization of Partially Biodegradable poly(L-lactic acid)/poly(methyl methacrylate) blends as potential biomaterials, Recent Researches in Geography Geology, Energy, Environment and Biomedicine, 4th International Conference on Energy and Development – Environment and Biomedicine 2011, Jul. 14. – 16. 2011, Corfu Island, Greece, ISBN 978-1-61804-022-0
 47. SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, An Importance of Vacuum Techniques to Polymer Synthesis: Solid State Postpolycondensation of Polylactic acid (invited lecture), 18th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Techniques,  Jun 2. – 3. 2011, Bohinjsko Jezero, Slovenia, ISBN 978-961-92989-2-3
 48. SEDLARIK, Vladimir, Applicability of plasma surface nano-modification in the field of polymeric medical devices preparation (invited lecture), 2nd International Workshop on Plasma Nano-Interfaces and Plasma Characterization, Mar 1. – 4. 2011, Cerklje, Slovenia, pp. 43, ISBN 978-961-92989-1-6
 49. BAZANT, Pavel, MACHOVSKY, Michal, KURITKA, Ivo, KUCHARCZYK, Pavel, GREGOROVA, Adriana, SEDLARIK, Vladimir, Microwave assisted synthesis of ZnO/Ag antimicrobial submicro-particles on biotemplate, 4th International conference on advanced plasma technologies, Sep. 11. – 13. 2011, Strunjan, Slovenia, pp. 96 - 99, ISBN 978-961-92989-3-0
 50. Ita, VESEL, Alenka, ELERSIC, Kristina, MODIC, Martina, LEHOCKY, Marian, SEDLARIK, Vladimir, MOZETIC, Miran, Microwave assisted synthesi s of ZnO/Ag antimicrobial submicro-particles on bio-template, 4th International conference on advanced plasma technologies, Sep. 11. – 13. 2011, Strunjan, Slovenia, pp. 96 - 99, ISBN 978-961-92989-3-0
 51. STLOUKAL, Petr, KOUTNY, Marek, SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, Factors influencing encapsulation efficiency of biologically active compound into PLA submicro-particles, 2nd International Conference on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE 11), Dec 10. - 12. 2011, Puerto De LA Cruz, Spain, pp. 170-174, ISBN 978-1-61804-055-8
 52. ASADINEZHAD, Ahmad, LEHOCKY, Marian, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, NOVAK. Igor, CHODAK, Ivan, VESEL, Alenka, JUNKAR, Ita, An investigation on antibacterial properties of medical-grade PVC modified through a multistep physicochemical approach. Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 2010, vol. 1, pp. 83-87
 53. SEDLARIK, Vladimir, OTGONZUL, Onon, MOZETIC, Miran, SAHA, Petr, Time-Dependent Characteristics of Partially Biodegradable Polymeric Systems for Biomedical and Packaging Applications (invited lecture), The 7th International Conference on Mechanics of Time-Dependent Materials, Sep. 5. - 11. 2010, Portorož, Slovenia, pp. 50-52, ISBN 978-961-90250-3-1
 54. OTGONZUL, Onon, GANBOLD, Solongo, SEDLARIK, Vladimir, CVELBAR, Uroš, SAHA, Petr, Release kinetics of crystal violet from the polyamide 6/BioFlex polymeric blends with various morphology. The 7th International Conference on Mechanics of Time-Dependent Materials, Sep. 5. - 11. 2010, Portorož, Slovenia, pp. 50-52, ISBN 978-961-90250-3-1
 55. GANBOLD, Solongo, SEDLARIK, Vladimir, VESEL, Alenka, KURITKA, Ivo, SAHA, Petr, Effect of Hydrolysis Degree on Mechanical, Thermal and Antimicrobial Properties of Polyvinyl Alcohol-Lactic Acid Compounded Polymeric Filmpp. The 7th International Conference on Mechanics of Time-Dependent Materials, Sep. 5. - 11. 2010, Portorož, Slovenia, pp. 50-52, ISBN 978-961-90250-3-1
 56. GANBOLD, Solongo,  SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, Study of Time, Temperature and Chemical Dependent Stability of Polyvinyl Alcohol/carotene microspheres. The 7th International Conference on Mechanics of Time-Dependent Materials, Sep. 5. - 11. 2010, Portorož, Slovenia, pp. 50-52, ISBN 978-961-90250-3-1
 57. SEDLARIK, Vladimir, VESEL, Alenka, LEHOCKY, Marian, JUNKAR, Ita, CVELBAR, Uroš, MOZETIC, Miran, Surface properties modification of water-soluble polymeric films by using CF4 plasma treatment, 3rd International conference on advanced plasma technologies,  Jun. 14. - 18. 2010, Lake Bohinj, Slovenia.
 58. SEDLARIK, Vladimir, OTGONZUL, Onon, KITANO, Takeshi, JUNKAR, Ita, MOZETIC, Miran,  SÁHA, Petr, Partially biodegradable polymer blend based on polyamide 6 and co-polyester of polylactide with co-continuous morphology: rheological properties versus morphology correlation. 6th Annual European Rheology Conference, April 7. – 9. 2010, Göteborg, Sweden
 59. VARGA, Csilla, SZAKACS, Hajnalka, MISKOLCZI, Norbert, SEDLARIK, Vladimir, MOZETIC, Miran, LIPOCZI, Gergely, Polyalkenyl-poly(maleic-anhydride) and polyalkenyl-poly(maleic-anhydride -styrene) based coupling agents for different types of fibre reinforced composites and polymer blendpp. 6th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, MoDeSt 2010,  Sep. 5. – 9. 2010. Athens, Greece
 60. MISKOLCZI, Norbert, VARGA, Csilla, SZAKACZ, Hajnalka. SEDLARIK, Vladimir, KITANO, Takeshi, MOZETIC, Miran, CVELBAR, Uroš, Compatibilization of Polyamide 6 and polylactic acid resin for medical applications by polyalkenyl-polymaleic-anhydride based derivatives, The Polymer Processing Society 26th Antual meeting, Jul 4.- 8. 2010, Banff, Canada
 61. SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, KASPARKOVA Vera, DRBOHLAV, Jan, SAHA, Petr, Direct polylactic acid synthesis by using non-metal catalyst. 28th Polymer Degradation Discussion Group Meeting, Sep. 6. – 10. 2009, Sestri Levante, Italy
 62. SEDLARIK, Vladimir, GALYA, Tsermaa, SAHA, Petr, Effect of residual acetyl moieties on antibacterial activity of poly(vinyl alcohol)/zinc sulphate filmpp. 28th Polymer Degradation Discussion Group Meeting, , Sep. 6. – 10. 2009, Sestri Levante, Italy
 63. GREGOROVA, Adriana, HRABALOVA, Marta, WIMMER, Ruppert, SEDLARIK, Vladimir, Using maleic anhydride grafted poly(lactic acid) (PLA) reinforced with modified spruce wood flour (WF) for improved biobased compositepp. European Polymer Congress EPF 09, Jul. 12. – 17. 2009, Graz, Austria
 64. MERCHAN, Martha, SEDLARIKOVA, Jana, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, The correlation of structural aspects of various antibiotics and their release kinetics from the polyvinyl chloride. Europe/Africa regional meeting Polymer Processing Society PPS-2009, Oct.  18. – 21. 2009, Larnaca, Cyprus
 65. SEDLARIK, Vladimir, Metallic compounds in polymeric systems for biomedical applications, 22nd International symposium on polymer analysis and characterization, ISPAC 2009 (invited lecture)  Jun 22. -24. 2009, Zlin,  Czech Republic.
 66. MERCHAN, Martha, SEDLARIKOVA, Jana, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, Morphology effect of cast PVC films on release of incorporated antibiotic, 22nd International symposium on polymer analysis and characterization, ISPAC 2009, Jun 22. -24. 2009, Zlin,  Czech Republic
 67. KASPARKOVA, Vera, SEDLARIK, Vladimir, VALASEK, Pavel, Size exclusion chromatography of gelatin in mobile phase different ionic strength. 22nd International symposium on polymer analysis and characterization, ISPAC 2009, Jun 22. -24. 2009, Zlin,  Czech Republic
 68. OTGONZUL, Onon, MACHOVSKY, Michal, SEDLARIK, Vladimir, KITANO, Takeshi, SAHA, Petr, Structure properties of partially biodegradable polyamide/polyester polymer blend. 22nd International symposium on polymer analysis and characterization, ISPAC 2009, Jun 22. -24. 2009, Zlin,  Czech Republic
 69. SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, KASPARKOVA, Vera, DRBOHLAV, Jan, Preparation and characterization of polylactic acid based polyesters by method of direct polycondensation, 22nd International symposium on polymer analysis and characterization, ISPAC 2009, Jun 22. -24. 2009, Zlin,  Czech Republic
 70. SEDLARIK, Vladimir, GALYA, Tsermaa, KURITKA, Ivo, SEDLARIKOVA, Jana, SAHA, Petr, Antibacterial modifications of polymers by using metallic compounds. 5th International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization MODEST 2008, Sep 7. - 11. 2008, Liege, Belgium
 71. SEDLARIK, Vladimir, KITANO, Takeshi, OTGONZUL, Onon, SAHA Petr, Viscoelastic properties of partially biodegradable polymer blend. 5th International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization MODEST 2008, Sep 7. - 11. 2008, Liege, Belgium
 72. MERCHAN, Martha, SEDLARIKOVA, Jana, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, Solvent cast polyvinyl chloride-ampicillin systems with antibacterial properties. 5th International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization MODEST 2008, Sep 7. - 11. 2008, Liege, Belgium
 73. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, SEDLARIKOVA, Jana, SAHA, Petr, Biodegradation of Blown Films Based on Polylactide Acid in Natural Conditions. International Conference (Bio)Degradable Polymers from Renewable Resources, Nov 18. – 21. 2007, Vienna, Austria
 74. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, KURITKA, Ivo, SAHA, Petr, Renewable material - based polymeric film with antibacterial properties, Polymer Processing Society Europe/Africa Meeting 2007,  Aug 28. – 30. 2007, Gothenburg, Sweden.
 75. SAHA, Nabanita, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, Microbiological immunity and safety proved protein-based renewable and biodegradable polymeric material, Polymer Processing Society Europe/Africa Meeting 2007, Aug 28. – 30. 2007, Gothenburg, Sweden.
 76. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, SAHA, Petr, Biodegradation study of linear low-density polyethylene composites through rheological measurements. Novel trends in rheology II, Aug 14. – 15.  Zlín, Czech Republic
 77. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, KURITKA, Ivo, SAHA, Petr, Role of lactic acid in mechanical and thermal properties of antibacterial polymeric films, European Polymer Congress, EPF 2007, Jul 1. – 6. 2007, Portoroz, Slovenia, ISBN 978-961-90731-7-9
 78. GALYA, Tsermaa, SEDLARIK, Vladimir, BOBALOVA, Jana, SEDLACEK, Tomas, SAHA, Petr, Silver ions containing antibacterial polymeric films, European Polymer Congress, EPF 2007, Jul 1. – 6. 2007, Portoroz, Slovenia, ISBN 978-961-90731-7-9
 79. BOBALOVA, Jana, MERCHAN, Martha, SEDLARIK, Vladimir, SEDLACEK, Tomas, SAHA, Petr, Antibacterial polyvinylchloride-based polymeric systems, European Polymer Congress, EPF 2007, Jul 1. – 6. 2007, Portoroz, Slovenia, ISBN 978-961-90731-7-9
 80. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, SAHA, Petr, Development of a new biodegradable polymeric material through waste utilization, 4th International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization, Sep 10. – 14. 2006, San Sebastian, Spain
 81. SAHA, Nabanita, SEDLARIK, Vladimir,  SAHA, Petr, LUOYI, Zhao, BAO, Hua, Antibacterial property based biodegradable polymer for wound dressing,4th International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization, Sep 10. – 14. 2006, San Sebastian, Spain
 82. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, SAHA, Petr, Bioactive polymeric films based on lactic acid, 4th International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization, Sep 10. – 14. 2006, San Sebastian, Spain
 83. SAHA, Nabanita, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, A novel approach of Phanerochate crytosporium for degradation of plastics, 10th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms,  Jun 24. – 28. 2006, Prague, Czech Republic, ISBN 80-239-7323-1
 84. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, BAO, Hua, SAHA, Petr, Environment Friendly Lactose Filled Biocomposites, International Polymer Materials Engineering Conference 2005, IPMEC 2005, Sep 18. – 20. 2005, Shanghai, China
 85. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, JULINOVA, Marketa, KALENDOVA, Alena, SAHA, Petr, Modification of Water-soluble Polymers with Potentially Waste By-products from Dairy Industry, 21st Annual Meeting of the Polymer Processing Society - PPS-21, Jun19. -23. 2005, Leipzig, Germany, ISBN 3-86010-784-4
 86. SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Nabanita, SAHA, Petr, Study on bacterial biodegradation of PVA-lactose and PVA-calcium lactate composites, MoDeSt 2004 Conference, Aug 29 – Sep 2  2004, Lyon, France
 87. JULINOVA, Marketa, HOFFMANN, Jaromir, SEDLARIK, Vladimir, BAKOS, Dusan, Study of biodegradability of polymers with automatic analyzer. Degradation, stabilization and recycling of polymers, 42nd micro-symposium, Jul 14. – 17. 2003, Prague, Czech Republic, ISBN 80 -85009-47-1

Příspěvky prezentované na národních vědeckých konferencích:

 1. KIMMER, Dusan; VINCENT, Ivo; LOVECKA, Lenka; KOVAROVA, Miroslava; KRCHNACKOVA, Zuzana; CÍSAR Jaroslav; MUSILOVA, Lenka; OSICKA, Josef; SEDLARIK, Vladimir. Reinforced nanofibre-based membranes for model water microfiltration. MELPRO 2022: International conference focused on membrane and electromembrane processes, Prague, Czech Republic, 18.-21.9.2022.
 2. YASIR, Muhammad; KIMMER, Dusan; SEDLARIK, Vladimir. Elimination of contraceptive hormones from wastewater by adsorption using electrospun nanofibres membranes. Membranes and membrane processes: Workshop of students´ presentations 2022, 20.10.2022, Stráž pod Ralskem, Czech republic, 2022.
 3. KRCHNACKOVA, Zuzana; KOVAROVA, Miroslava; LOVECKA, Lenka; HANUSOVA, Dominika; KIMMER, Dusan; SEDLARIK, Vladimír. Polymer membranes for gas separation prepared using green solvent. MELPRO 2022: International conference focused on membrane and electromembrane processes, 19.-21.9.2022, Prague (Czech republic), 2022,
 4. HRDINA, Radim, BURGERT, Ladislav, KALENDOVA, Alena, ALAFID, Fouzy, BAYEROVA, Petra, CERNY, Micahl, BROZKOVA, Iveta, MOTKOVA, Petra, KREJCOVA, Anna, PUMMEROVA, Martina, PISTEKOVÁ, Hana, SEDLARIK, Vladimir, KUBAC Lubomir, TROUSIL, Vojtech, VYNUCHAL, Jan, VALTR, Jakub, NEMEC, M., PROCHAZKOVA, B., LOVECKA, P.: Antimikrobiální úpravy vláken – Dichtung und Wahrheit. XIV. . XIV. Konference pigmenty a pojiva, November 15-16, 2021, Seč, Czech Republic. ISBN 978-80-906269-6-6.
 5. ALAFID, Fouzy, HRDINA, Radim, BURGERT, Ladislav, BOUSKA, M., PUMMEROVA, Martina, PISTEKOVA, Hana, SEDLARIK, Vladimir, KUBAC, Lubomir, TROUSIL, Vojtech, VYNUCHAL, Jan, VALTR, Jakub., NEMEC, M., PROCHAZKOVA, B., LOVECKA, P.: Cationic perylene dyes. XIV. Konference pigmenty a pojiva, November 15-16, 2021, Seč, Czech Republic. ISBN 978-80-906269-6-6.
 6. KUBAC, Lubomir, CERNY, J., BECVARIKOVA, R., HRDINA, Radim, BURGERT, Ladislav, ALAFID, Fouzy, PUMMEROVA, Martina, PISTEKOVA, Hana, SEDLARIK, Vladimir, LISKOVA V. Fotoaktivní perylenové deriváty jako aditiva pro polymerní matrici se samočistícími vlastnostmi. XIV. Konference pigmenty a pojiva, November 15-16, 2021, Seč, Czech Republic. ISBN 978-80-906269-6-6.
 7. PUMMEROVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir. Antimikrobní modifikace plastů: centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace. PLASTKO 2018, April 18 - 19, 2018, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-727-0.
 8. HURAJOVA, Anna, URBANKOVA, Miroslava, SEDLARIK, Vladimir. Aditivum pro hygienizaci zpracovatelských procesů polymerních recyklátů. PLASTKO 2018, April 18 - 19, 2018, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-727-0.
 9. HURAJOVA, Anna, SEDLARIK, Vladimir. Beetroot (beta vulgaris) as a source of antioxidants. PLASTKO 2018, April 18 - 19, 2018, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-727-0.
 10. HOLCAPKOVA, Pavlina, HURAJOVA, Anna, MIKULCOVA, Veronika, SEDLARIK, Vladimir. The Effect of High Temperatures on Antibacterial Activity and Structural Changes of Pla-Based Nisin-Containing Films. PLASTKO 2018, April 18 - 19, 2018, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-727-0.
 11. FILATOVA, Kateryna, RAY, Ayan, SEDLARIK, Vladimir. Silica-Based Magnetic Nanocomposites for Methylene Blue Removal from Wastewater. PLASTKO 2018, April 18 - 19, 2018, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-727-0.
 12. PUMMEROVA, Martina, VESELA, Daniela, SEDLARIK, Vladimir. Preparation and Characterization of Composites Based on Ethylene Vinyl Acetate/Novel Aditivum. PLASTKO 2018, April 18 - 19, 2018, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-727-0.
 13. HURAJOVA, Anna, SEDLARIK, Vladimir. Natural Antioxidants for Polyesters Stabilisation. PLASTKO 2018, April 18 - 19, 2018, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-727-0.
 14. VALKOVA, Petra, STLOUKAL, Petr, SEDLARIK, Vladimir. Komparativní studie plastifikátorů polylaktidu pro obalové aplikace. PLASTKO 2018, April 18 - 19, 2018, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-727-0.
 15. CISAR, Jaroslav, STLOUKAL, Petr, SWILEM, Ahmed E., SEDLARIK, Vladimir. Vliv gama zařízení na strukturní změny semikrystalického a amorfního polylaktidu. PLASTKO 2018, April 18 - 19, 2018, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-727-0.
 16. PUMMEROVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir. Antimicrobial modification of thermoplastic elastomers – possibility of use the carum carvi l. Essential oil. PLASTKO 2018, April 18 - 19, 2018, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-727-0.
 17. VALKOVA, Petra, STLOUKAL, Petr, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimír. Effect of Polyacrylic Acid Addition on Degradation of Polylactide under Abiotic Conditions. Polymers: site of advanced horizons and ambits, May 2-4, 2018 Zlín, Czech Republic.
 18. Di MARTINO, Antonio, TRUSOVA, Marina E., SEDLAŘÍK, Vladimír. Polylactide-Gadolinium nanoparticles as diagnostic and therapeutic tool. Polymers : site of advanced horizons and ambits, May 2-4, 2018 Zlín, Czech Republic.
 19. HAREA, Diana, ZEDNÍK, Jiří, SEDLAŘÍK, Vladimír. Luminescent Characteristic of 1,8-naphthalimide Fluorescent Chemosensor. Polymers : site of advanced horizons and ambits, May 2-4, 2018 Zlín, Czech Republic.
 20. MIKULCOVÁ, Veronika, HOLČAPKOVÁ, Pavlína, PUMMEROVÁ, Martina, HURAJOVÁ, Anna, SEDLAŘÍK, Vladimír. Production of Renewable Antimicrobial Additives for Polymer Modification. Polymers : site of advanced horizons and ambits, May 2-4, 2018 Zlín, Czech Republic.
 21. PUMMEROVÁ, Martina, Di MARTINO, Antonio, SEDLAŘÍK, Vladimír. Amphiphilic copolymer for controlled release of herbal extracts. Polymers : site of advanced horizons and ambits, May 2-4, 2018 Zlín, Czech Republic.
 22. HOLČAPKOVÁ, Pavlína, PUMMEROVÁ, Martina, SEDLAŘÍK, Vladimír. Aktuální trendy v obalových materiálech pro kosmetiku. In Mezinárodní kosmetologická konference Mikulov 2017. Praha: Kosmetologická společnost ČR, 2017, s. 92-95. ISBN 978-80-904679-8-9.
 23. PUMMEROVÁ, Martina, HOLČAPKOVÁ, Pavlína, VESELÁ, Daniela, SEDLAŘÍK, Vladimír. Biologicky rozložitelné nosiče pro kosmetické aplikace. In Mezinárodní kosmetologická konference Mikulov 2017. Praha: Kosmetologická společnost ČR, 2017, s. 100-103. ISBN 978-80-904679-8-9.
 24. HOLČAPKOVÁ, Pavlína, NOGOLOVÁ, Lucie, VESELÁ, Daniela, SEDLAŘÍK, Vladimír. Bakteriocinem modifikovaný hydrogel. In Mezinárodní kosmetologická konference Mikulov 2017. Praha: Kosmetologická společnost ČR, 2017, s. 96-99. ISBN 978-80-904679-8-9.
 25. HOLCAPKOVA, Pavlina, VOJTASKOVA, Katerina, SEDLARIK, Vladimir. Binární polymerní systémy PLA/PEG pro imobilizaci bakteriocinů, PLASTKO 2016, Apr. 20 – 21, 2016, Czech Republic, ISBN: 978-80-7454-590-0.
 26. SWILLEM, Ahmed, LEHOCKY, Marian, HUMPOLICEK, Petr, KUCEKOVA, Zdenka, MOZATIC, Miran, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, URBANEK, Pavel. Development of a glycosylated poly(lactic acid) surface using plasma technology for tissue engineering applications, PLASTKO 2016, Apr. 20 – 21, 2016, Czech Republic, ISBN: 978-80-7454-590-0.
 27. KOLAROVA RASKOVA, Zuzana, KOUSAL, Jaroslav, MELNICHUK, Iurij, SEDLARIK, Vladimir. Difuze nisinu filmem plazmového polymeru na bázi PEO, PLASTKO 2016, Apr. 20 – 21, 2016, Czech Republic, ISBN: 978-80-7454-590-0.
 28. NOGOLOVA, Lucie, KOLAROVA RASKOVA, Zuzana, SEDLARIK, Vladimir. Konzervační systém pro bioadhezivní polymerní matrice s obsahem nisinu, PLASTKO 2016, Apr. 20 – 21, 2016, Czech Republic, ISBN: 978-80-7454-590-0.
 29. JANDIKOVA, Gabriela, KUCHARCZYK, Pavel, HOLCAPKOVA, Pavlina, HRABALIKOVA, Martina, MACHOVSKY, Michal, SEDLARIK, Vladimir. Polymerní nanokompozit na bázi polypropylénu a nanočástic stříbra imobilizovaných na stearanu zinečnatém, PLASTKO 2016, Apr. 20 – 21, 2016, Czech Republic, ISBN: 978-80-7454-590-0.
 30. STLOUKAL, Petr, SEDLARIK, Vladimir, TUPY, Michal, ZETKOVA, Katerina. Vliv ftalocyaninů na vytvrzovací reakce metakrylátového laku. PLASTKO 2016, Apr. 20 – 21, 2016, Czech Republic, ISBN: 978-80-7454-590-0.
 31. KOLAROVA RASKOVA, Zuzana, STAHEL, Pavel, HRABALIKOVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir. Nisin immobilization on plasma treated polyvinyl alcohol films. (2015) 21st Symposium on Physics of Switching Arc 2015, FSO 2015,  Sep. 7-11 2015, Nove Mesto na Morave, Czech Rebulic, ISBN: 978-151081720-3
 32. HOLCAPKOVA, Pavlina, KOLAROVA-RASKOVA, Zuzana, SALAKOVA, Alexandra, SEDLARIK, Vladimir,  Využití fermentačních produktů syrovátky. Mezinárodní kosmetologická konference, Oct.  7. – 9. 2015. Frymburk,  pp. 109-113, Czech Republic, ISBN 978-80-254-5454-1
 33. KOLAROVA-RASKOVA, Z., NOGOLOVÁ, L., HOLCAPKOVA, P., SEDLARIK, V. Vliv polyethylenglykolu na stabilitu a antimikrobní vlastnosti nisinu v hydrogelů. Mezinárodní kosmetologická conference, pp 114-117,  Czech Republic, ISBN 978-80-254-5454-1
 34. Di MARTINO, Antonio, SEDLARIK, Vladimir, Study of pH and thermo-responsive properties of nanoparticles based on an amphiphilic co-polymer, PLASTKO 2014, Apr. 8. – 9. 2014, Zlin, Czech Republic, ISBN 978-80-7454-335-7
 35. HRABALIKOVA, Martina, SEDLARIK. Vladimir, Síťování polyvinylalkoholu kyselinou maleinovou, PLASTKO 2014, Apr. 8. – 9. 2014, Zlin, Czech Republic, ISBN 978-80-7454-335-7
 36. HRABALIKOVA, Martina, VALASEK, Pavel, SEDLARIK. Vladimir, Příprava a charakterizace kapslí na bázi polyvinylalkoholu síťovaného karboxylovými skupinami kyseliny mléčné, PLASTKO 2014, Apr. 8. – 9. 2014, Zlin, Czech Republic, ISBN 978-80-7454-335-7
 37. JANDIKOVA, Gabriela, MACHOVSKY, Michal, RIGDAHL, Mikael, SEDLARIK, Vladimir, Biorozložitelné kompozity na bázi polylaktidu obsahující nanostrukturované plniva, PLASTKO 2014, Apr. 8. – 9. 2014, Zlin, Czech Republic, ISBN 978-80-7454-335-7
 38. KUCHARCZYK, Pavel, NAVRATILOVA, Marketa, MISKOLCZI, Norbert, GREGOROVA, Adriana, SEDLARIK, Vladimir, Effect of interfacial adhesion modification on mechanical and thermal properties of polylactide-urethane/flax fibre biocomposites, PLASTKO 2014, Apr. 8. – 9. 2014, Zlin, Czech Republic, ISBN 978-80-7454-335-7
 39. KOLAROVA RASKOVA, Zuzana, VESELA, Daniela, JASKOVA, Pavlina, SEDLARIK, Vladimir, Vliv vybraných komponent na stabilitu hydrogelového polymerního systému, PLASTKO 2014, Apr. 8. – 9. 2014, Zlin, Czech Republic, ISBN 978-80-7454-335-7
 40. KOLAROVA RASKOVA, Zuzana, HOLCAPKOVA, Pavlina, VESELA, Daniela, HRABALIKOVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir, Stabilitní studie hydrogelů s obsahem syrovátkových bílkovin, PLASTKO 2014, Apr. 8. – 9. 2014, Zlin, Czech Republic, ISBN 978-80-7454-335-7
 41. HRABALIKOVA, Martina, VESELA, Daniela, KOLAROVA-RASKOVÁ, Zuzana, SAHA, Tomas, VALASEK, Pavel, DRBOHLAV, Jan, SEDLARIK, Vladimir, Vliv fermentačních produktů syrovátky jako modifikátoru hydrofilních polymerních matric pro kosmetické aplikace. Mezinárodní kosmetologická conference, Oct. 2-4. 2013, Luhačovice, Czech Republic , ISBN 978-80-904679-7-2
 42. HRABALIKOVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir, SALAKOVA, Alexandra, SAHA, Tomas, Stabilitní studie hydrogelů s obsahem syrovátkových proteinů využitelných v dermatologické praxi. Mezinárodní kosmetologická konference Luhačovice Oct. 2-4. 2013, Luhačovice, Czech Republic , ISBN 978-80-904679-7-2
 43. KUCHARCZYK, Pavel, MISKOLCZI, Norbert, SZAKACS, Hajnalka, KITANO, Takeshi, SEDLARIK, Vladimir, Mechanical properties enhancement of partially biodegradable polyamide/polylactide blends through compatibilization with newly developed additives, PLASTKO 2012, Apr. 11. – 12. 2012, Zlin, Czech Republic. ISBN 978-80-7318-909-9
 44. HNATKOVA, Eva, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, DVORAK, Zdenek, Investigation of Poly(L-lactic acid) Degradation Process under Various Abiotic Conditions, PLASTKO 2012, Apr. 11. – 12. 2012, Zlin, Czech Republic. ISBN 978-80-7318-909-9
 45. URBANKOVA, Miroslava, VALASEK, Pavel, HRABALIKOVA, Martina, SEDLARIK, Vladimir, Antimikrobiální vlastnosti aromatických látek zabudovaných v polymerní matrici, PLASTKO 2012, Apr. 11. – 12. 2012, Zlin, Czech Republic. ISBN 978-80-7318-909-9
 46. SEDLARIK, Vladimir, SALAKOVA, Alexandra, DRBOHLAV, Jan, NEHYBA, Antonin, BINDER, Michael, Možnosti zpracování syrovátky jako vedlejšího produktu resPP. odpadní látky z mlékárenské produkce pro přípravu biologicky odbouratelných polymerů. XIV den VÚM, 31. March 2011, Prague, Czech Republic.
 47. MERCHAN, Martha, SEDLARIKOVA, Jana, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, Systémy na bázi polyvinylchloridu a ampicilinu sodného: vliv způsobu inkorporace antibiotika na výsledné vlastnosti polymerních filmů, PLASTKO 2012, Apr. 11. – 12. 2012, Zlin, Czech Republic. ISBN 978-80-7318-909-9
 48. MERCHAN, Martha, SEDLARIKOVA, Jana, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, Polyvinyl chloride/sodium ampicillin systems: the effect of an antibiotic incorporation method on the final properties of polymer films, PLASTKO 2012, Apr. 11. – 12. 2012, Zlin, Czech Republic. ISBN 978-80-7318-909-9
 49. HNATKOVA, Eva, SEDLARIK, Vladimir, The effect of crystallinity on mechanical and thermal properties of biodegradable polylactide, PLASTKO 2012, Apr. 11. – 12. 2012, Zlin, Czech Republic. ISBN 978-80-7318-909-9
 50. JUNKAR, Ita, MODIC, Martina, SETINA-BATIC, Barbara,  KRASNA Michaela, DOMANOVIC, Dragoslav, SEDLARIK, Vladimir, LEHOCKY, Marian,  Plasma treatment of Polyethylene terephthalate (PET) for improved proliferation of endothelia cells, PLASTKO 2010, Apr. 13-14. 2010, Zlín, Czech Republic, ISBN 978-80-7318-909-9
 51. KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir, KASPARKOVA, Věra, POLJANSEK, Ida, SALAKOVA, Alexandra, DRBOHLAV, Jan, JUNKAR, Ita, SAHA, Petr, Lactic acid polycondensation in presence of citric acid: Effect of concentration and catalysts on resulting products, PLASTKO 2010, 13-14. April 2010, Zlín, Czech Republic, ISBN 978-80-7318-909-9
 52. MISKOLCZI, Norbert, VARGAA, Csilla, SZAKACZ, Hajnalka, OTGONZUL, Onon, SEDLARIK, Vladimir, GANBOLD, Solongo, KITANO, Takeshi, GREGOROVA, Adriana, Compatibilization Effect of Polyalkenyl-Polymaleic-Anhydride Based Derivates in Polyamide-Polyester Systems, PLASTKO 2010, Apr. 13-14. 2010, Zlín, Czech Republic, ISBN 978-80-7318-909-9
 53. OTGONZUL, Onon, GANBOLD, Solongo, MACHOVSKY, Michal, SEDLARIK, Vladimir, CVELBAR, Uroš, SAHA, Petr, Effect of morphological organization on mechanical and thermal properties of polyamide6/Bioflex polymer blends, PLASTKO 2010, Apr. 13-14. 2010, Zlín, Czech Republic, ISBN 978-80-7318-909-9
 54. OTGONZUL, Onon, GANBOLD, Solongo, MACHOVSKY, Michal, SEDLARIK, Vladimir, MOZETIC, Miran, SAHA, Petr, Time dependent release of model bioactive component form the PA6/Bioflex polymer blends with various morphology, PLASTKO 2010, Apr. 13-14. 2010, Zlín, Czech Republic, ISBN 978-80-7318-909-9
 55. GANBOLD, Solongo, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, Optimization of crosslinking agent concentration in polyvinyl alcohol microcapsules preparation, PLASTKO 2010, Apr. 13-14. 2010, Zlín, Czech Republic, ISBN 978-80-7318-909-9
 56. GANBOLD, Solongo, SEDLARIK, Vladimir, VESEL, Alenka, KURITKA, Ivo, SAHA, Petr, Polyvinyl alcohol/lactic acid compounded polymeric films: the effect of PVA hydrolysis degree on resulting properties, PLASTKO 2010, Apr. 13-14. 2010, Zlín, Czech Republic, ISBN 978-80-7318-909-9
 57. SEDLARIK, Vladimir, GALYA, Tsermaa, JUNKAR, Ita, CVELBAR, Uroš, VESEL, Alenka, MOZETIC, Miran, SAHA, Petr, Antibacterial properties of the thin polymeric layers based on poly(vinyl alcohol) and zinc sulfate, PLASTKO 2010, Apr. 13-14. 2010, Zlín, Czech Republic, ISBN 978-80-7318-909-9
 58. STLOUKAL, Petr, ROY, Niladri, SAARAI, Amaral, SEDLARIK, Vladimir, KOUTNY, Marek, Preparation of submicroparticles based on biodegradable co-polyester, PLASTKO 2010, Apr. 13-14. 2010, Zlín, Czech Republic, ISBN 978-80-7318-909-9.

Kapitola v knize:

 1. HAREA, D.; ZEDNIK, J.; HAREA, E.; SEDLARIK,V. (2020) Fluorescent thin film probe for nitro compounds: si containing poly(diphenylacetyne) case study. In NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, ISSN: 18746500, Springer, DOI: 10.1007/978-94-024-2018-0_33
 2. SEDLARIK, Vladimir, (2013) Antimicrobial Modifications of Polymers, Biodegradation - Life of Science, Dr. Rolando  Chamy (Ed.), ISBN: 978-953-51-1154-2, InTech, DOI: 10.5772/56222.

Patenty:

 1. DOMINCOVA BERGEROVA, Eva; KIMMER, Dusan; VINCENT, Ivo; LOVECKA, Lenka; KOVAROVA, Miroslava; SEDLARIK, Vladimír. Nanostrukturovaný filtr pro odstranění arzenu z vod a způsob jeho výroby. CZ Patent 309376. Datum udělení 07.09.2022.
 2. CISAR, Jaroslav; VALKOVA, Petra; KOLARIK, Roman; SEDLARIK, Vladimir. Bio-rozložitelná polymerní kompozice, zejména pro výrobu obalových fólií se zvýšenými bariérovými vlastnostmi, a způsob výroby fólií. CZ Patent 309087. Datum udělení 9.12.2021.
 3. PUMMEROVA, Martina; SEDLARIK, Vladimir. Vysoce porézní struktura na bázi biorozložitelného polyesteru a způsob její přípravy. CZ Patent 309079. Datum udělení 9.12.2021.
 4. SEDLARIK, Vladimir; VALASEK, Pavel; VESELA, Daniela, CIZEK, Pavel; HREBICEK, Milan; BAJGAR, Petr. Ekologická skleněná matrice s obsahem účinných antibakteriálních iontů. CZ Patent 308908. Datum udělení 18.8.2021.
 5. CERNY, Jiri; KORINKOVA, Radka; BECVARIKOVA, Radana; KUBAC, Lubomir; TROUSIL, Vojtech; PUMMEROVA, Martina; SEDLARIK, Vladimir; SKORBAK, Martin; LISKOVA, Vlasta. Pigment na bázi perylenovhéo derivátu pro barvení polymerních systémů s obsahem aditiva a polymerní systém s tímto pigmentem. CZ Patent 308914. Datum udělení: 14.7.2021.
 6. XIAO, Haijun; SEDLARIK, Vladimir. Způsob přípravy nanokrystalů se zvýšenou biologickou dostupností a připravené nanokrystaly. CZ Patent 308874. Datum udělení 17.6.2021.
 7. KOLAROVA RASKOVA, Zuzana; VESELA, Daniela; SAHA, Tomas; SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr. Hydrogelová kosmetická nebo farmaceutická kompozice s účinnějším působením v ní obsažených biologicky aktivních látek z hlediska antimikrobiálních účinků. CZ Patent 308554. Datum udělení: 19. 10. 2020.
 8. LEHOCKY, Marian, STLOUKAL, Petr, SEDLARIK, Vladimir, HUMPOLICEK, Petr, VESEL, Alenka, MOZETIC, Miran, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Georg. Device and Method for Producting UV Radiation. EU Patent EP3168860. Date of the grant: 19. 12. 2018.
 9. SEDLARIK, Vladimir, PUMMEROVA, Martina, STLOUKAL, Petr, SAHA, Petr, TUPY, Michael. Koncentrát pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů vytvořených na bázi anorganické biologicky aktivní látky. CZ Patent 3077276. Datum udělení: 28. 3. 2018.
 10. SEDLARIK, Vladimir, PUMMEROVA, Martina, STLOUKAL, Petr, SAHA, Petr, TUPY, Michael. Koncentrát na bázi organické biologicky aktivní látky určený pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. CZ Patent 307244. Datum udělení: 14. 3. 2018.
 11. HUMPOLICEK, Petr, LEHOCKY, Marian, MOZETIC, Miran, PRIMC, Gregor, SEDLARIK, Vladimir, STLOUKAL, Petr, VESEL, Alenka, ZAPOTNIK, Rok. Zařízení pro generování UV záření a způsob generování tohoto záření. patent č. 306584 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí: 2. února 2017
 12. SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, SAHA. Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou, patent č. 303996 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí: 26. června 2013
 13. SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, SAHA, Petr, VALASEK, Pavel, Antimikrobiální komponenta a její použití, patent č. 303724 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí: 20. února 2013.

Ostatní výsledky aplikovaného výzkumu:

 1. VOSICKY, Libor; KUBU, Martin; ZETKOVA, Katerina; OPRSAL, Jakub; VESELY, Michal; DZIK, Petr; PUMMEROVA, Martina; PISTEKOVA, Hana; SEDLARIK, Vladimir.  Vícevrstvá samolepící transparentní krycí fólie s antimikrobiálními vlastnostmi pro dotýkané povrchy, zejména pro dotykové displeje. Užitný vzor 37507. Datum zápisu 28.11.2023.
 2. VOSICKY, Libor; KUBU, Martin; PISTEKOVA, Hana; PUMMEROVA, Martina; SEDLARIK, Vladimir; NOVAK, Martin. Transparentní fólie pro antimikrobiální ochranu dotykových displejů. Užitný vzor 37511. Datum zápisu 28.11.2023.
 3. DURPEKOVÁ, Silvie; SEDLARIK, Vladimír. Biopolymerní hydrogel na bázi kyselé syrovátky pro agrotechnické aplikace. Užitný vzor 36646. Datum zápisu 02.12.2022.
 4. SEDLARIK, Vladimír; DOMINCOVA BERGEROVA, Eva; KACER, Petr; TOMAN, Jaromír; BAJGAR, Petr. Filtrační systém pro úpravu pitné vody se zvýšenou schopností odstraňovat stopové kontaminanty. Užitný vzor 36465. Datum zápisu 19.10.2022.
 5. DROHSLER, Petra; HANUSOVA, Dominika; PUMMEROVA, Martina; SEDLARIK, Vladimír. Biologicky rozložitelná polymerní kompozice kompozitního charakteru. Užitný vzor 36223. Datum zápisu 19.07.2022.
 6. ELICH, Ondrej; DRBOHLAV, Jan; SALAKOVA, Alexandra; BORKOVA, Marketa; PEROUTKOVA, Jitka; SEDLARIK, Vladimir, DURPEKOVA, Silvie; CECHMANKOVA, Jarmila. Preparát pro zlepšení zádrže vody v půdě s využitím permeátu jako odpadní látky z ultrafiltrace syrovátky nebo mléka. Užitný vzor 35979. Datum zápisu 28.04.2022.
 7. PUMMEROVA, Martina; DROHSLER Petra; KLABAN, Jakub; HANUSOVA, Dominika; SEDLARIK, Vladimir. Porézní kompozice na bázi plněbiodegradabilního polymeru, zejména pro zemědělské aplikace. Užitný vzor 35618. Datum zápisu 30.11.2021.
 8. DURPEKOVA, Silvie; SEDLARIK, Vladimir. Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retenčních schopností půdy a kvality pěstovaných rostlin. Užitný vzor 35728. Datum zápisu 18.01.2022.
 9. PUMMEROVA, Martina; PISTEKOVA, Hana; SEDLARIK, Vladimir; CERNY, Jiri; KUBAC, Lubomir; TROUSIL, Vojtech. Polymerní polyamidová předsměs k přípravě vláken či jiných termoplastických polyamidových produktů se samočisticími a antimikrobiálními vlastnostmi. Užitný vzor 35560. Datum zápisu 22.11.2021.
 10. DRBOHLAV, Jan; SALAKOVA, Alexandra; BORKOVA, Marketa; PEROUTKOVA, Jitka; ELICH, Ondrej; SEDLARIK, Vladimir; DURPEKOVA, Silvie; CECHMANKOVA, Jarmila. Hydrogel s ochranným a zlepšujícím účinkem pro zemědělskou půdu a pěstování rostlin. Užitný vzor 35316. Datum zápisu17.8.2021.
 11. KUBAC, Lubomir; JOSEFIK, Frantisek; DOMINOCVA BERGEROVA, Eva.  Termoplast s disipativními či antistatickými vlastnostmi modifikovaný vodivými polymery. Užitný vzor 35167. Datum zápisu15.6.2021.
 12. DRBOHLAV, Jan; SALAKOVA, Alexandra; BORKOVA, Marketa; PEROUTKOVA, Jitka; ELICH, Ondrej; SEDLARIK, Vladimir; DURPEKOVA, Silvie; CECHMANKOVA, Jarmila. Preparát na bázi karboxymetylcelulózy a koncentrátu z elektrodialýzy syrovátky s organickým plnidlem. Užitný vzor 34988. Datum zápisu 6.4.2021.
 13. CISAR, Jaroslav; VALKOVA, Petra; KOLARIK, Roman; SEDLARIK, Vladimir. Bio-rozložitelná polymerní kompozice, zejména pro výrobu obalových fólií se zvýšenými bariérovými vlastnostmi. Užitný vzor 34756. Datum zápisu 12. 01. 2021.
 14. SEDLARIK, Vladimir; VALASEK, Pavel; VESELA, Daniela; CIZEK, Pavel; HREBICEK, Milan; BAJGAR, Petr. Ekologická skleněná matrice s obsahem účinných antibakteriálních iontů. Užitný vzor 34762. Datum zápisu 12. 01. 2021
 15. DOMINCOVA BERGEROVA, Eva; KIMMER, Dusan; VINCENT, Ivo; LOVECKA, Lenka; KOVAROVA, Miroslava; SEDLARIK, Vladimir. Filtr k separaci arsenu z vody. Užitný vzor 34619. Datum zápisu 30. 11. 2020
 16. MIKULCOVA, Veronika; SEDLARIK, Vladimir. Stabilizovaná prášková kompozice bioaktivní látky Verrusol. Užitný vzor 34628. Datum zápisu 30. 11. 2020.
 17. MIKULCOVA, Veronika; SEDLARIK, Vladimir. Stabilizovaná kompozice obsahující citronellal. Užitný vzor 34516. Datum zápisu 10.11.2020.
 18. DRBOHLAV, Jan; SALAKOVA, Alexandra; BORKOVA, Marketa; PEROUTKOVA, Jitka; SEDLARIK, Vladimir; DURPEKOVA, Silvie, CECHMANKOVA, Jarmila. Agropreparát na bázi karboxymetylcelulózy a kyselé syrovátky s organickým plnidlem. Užitný vzor 34213. Datum zápisu 14. 07. 2020.
 19. SEDLARIK, Vladimir; VESELA, Daniela; CIZEK, Pavel; HREBICEK, Milan; BAJGAR, Petr, Skleněná frita pro náplně filtračních zařízení k hygienizaci užitkových vod. Užitný vzor 33559. Datum zápisu 20. 12. 2019.
 20. HURAJOVA, Anna; MIKULCOVA, Veronika; KRATINA, Ondrej; SEDLARIK, Vladimir. Aditivum pro antioxidační ochranu elastomerů. 2019. Užitný vzor 33450. Datum zápisu 03.12.2019.
 21. HURAJOVA, Anna; MIKULCOVA, Veronika; SEDLARIK, Vladimir. Aditivum pro antioxidační ochranu polyesterů. 2019. Užitný vzor 33449. Datum zápisu 03.12.2019.
 22. PUMMEROVA, Martina; SEDLARIK, Vladimir; VESELA, Daniela. Senzoricky aktivní plnivo k aromatizaci a antibakteriální modifikaci elastomeru nebo elastomerních kompozic. 2019. Užitný vzor 33376. Datum zápisu 12.11.2019.
 23. PUMMEROVA, Martina; STRASAKOVA, Monika, SEDLARIK, Vladimir; Polymerní koncentrát na bázi extraktu z Carum carvi pro specifickou modifikaci polymerních matric, 2019, Užitný vzor 33194, Datum zápisu 10.9.2019.
 24. MOSKVANOVA, Dita; SEDLARIK, Vladimir. Kompozice biopolymerního krytí postižených tkání, zejména pro aplikaci bioaktivních látek. 2019. Užitný vzor 33224. Datum zápisu 17.09.2019.
 25. PUMMEROVA, Martina; STRASAKOVA, Monika; SEDLARIK, Vladimir. Polymerní koncentrát na bázi extraktu z Carum carvi pro specifickou modifikaci polymerních matric. 2019. Užitný vzor 33194. Datum zápisu 10.09.2019.
 26. VALKOVA, Petra; CISAR, Jaroslav; SEDLARIK, Vladimir. Biologicky rozložitelná polymerní kompozice na bázi polymeru kyseliny mléčné pro výrobky se zvýšenou tvarovou stabilitou. 2019. Užitný vzor 33185. Datum zápisu 03.09.2019.
 27. PUMMEROVA, Martina; VALKOVA, Petra; SEDLARIK, Vladimir. Biologicky rozložitelné změkčovadlo biodegradabilních polymerů na bázi kyseliny mléčné. 2019. Užitný vzor 32722. Datum zápisu 02.04.2019.
 28. PUMMEROVA, Martina; HAUSNER, David; VALKOVA, Petra; SEDLARIK, Vladimir. Vyfukovaná fólie na bázi modifikované kyseliny polymléčné se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi. 2019. Užitný vzor 32659. Datum zápisu 12.03.2019.
 29. SEDLARIK, Vladimir; PUMMEROVA, Martina. Vysoce porézní materiál na bázi biorozložitelného polyesteru. 2019. Užitný vzor 32505. Datum zápisu 30.01.2019.
 30. HURAJOVA, Anna, URBANKOVA, Miroslava, SEDLARIK, Vladimir. Termoplastická předsměs k aromatizaci a antibakteriální modifikaci polymerních recyklátů. Užitný vzor č. 31894. Datum zápisu: 2. 7. 2018.
 31. PUMMEROVA, Martina, SEDLARIK, Vladimír. Hydrogelová polymerní kompozice pro aplikaci bioaktivních látek s postupným uvolňováním. Užitný vzor č. 31503. Datum zápisu: 20. 2. 2018.
 32. KUCHARZYK, Pavel, STLOUKAL, Petr, SEDLAŘÍK, Vladimír. Kompozice materiálu na bázi polylaktidu a funkcionalizovaného aditiva s urychlenou rozložitelností v podmínkách abiotické hydrolýzy. Užitný vzor č. 31074. Datum zápisu: 3. 10. 2017.
 33. SEDLARIK, Vladimír, NOGOLOVA, Lucie, SALAKOVA, Alexandra, BINDER, Michael, NEHYBA, Antonín, DRBOHLAV, Jan, MARKOVÁ, Marie. Antibakteriální preparát pro hydrogelové inkorporace. Užitný vzor č. 30953. Datum zápisu: 29. 8. 2017.
 34. SEDLARIK, Vladimir, HRABALIKOVA, Martina, STLOUKAL, Petr, SAHA, Petr, TUPY, Michael.Koncentrátr na bázi organické biologicky aktivní látky určený pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů, užitný vzor č. 30275 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí 24. 1. 2017.
 35. SEDLARIK, Vladimir, HRABALIKOVA, Martina, STLOUKAL, Petr, SAHA, Petr, TUPY, Michael. Koncentrát pro antimikrobní stabilizaci plastivých povrchů vytvořený na bázi anorganické biologicky aktivní látky, užitný vzor č. 30274 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí 24. 1. 2017.
 36. SEDLARIK, Vladimir, KOLAROVA RASKOVA, Zuzana, HOLCAPKOVA, Pavlina, NOGOLOVA, Lucie, SALAKOVA, Alexandra, DRBOHLAV, Jan, Stabilizovaný polymerní prostředek onsahující nisin, užitný vzor č. 30133 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí 13. 12. 2016.
 37. NEMECKOVA, Irena, SALAKOVA, Alexandra, BINDER, Michael, NEHYBA, Antonin, SEDLARIK, Vladimir. Protektivní preparát do emulzí, užitný vzor č. 29795 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí 20. 9. 2016.
 38. SALAKOVA, A., NEHYBA, A., BINDER, M., DRBOHLAV, J., ROUBAL, P., KLIMESOVA, M., HYRSLOVA, I. SEDLARIK, V., KOLAROVA RASKOVA, Z. Produkční médium na bázi syrovátky, užitný vzor č. 28610 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí 7. 9. 2015.
 39. SEDLARIK, Vladimir, HRABALIKOVA, Martina, Polymerní hydrogelová kompozice pro ochranu vemen s kyselinou mléčnou VEMLACT, funkční vzorek č. 12/2014 (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), 2014.
 40. SEDLARIK, Vladimir, HRABALIKOVA, Martina, Polymerní hydrogelová kompozice pro ochranu vemen s nisinem VEMNIS, funkční vzorek č. 11/2014 (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), 2014.
 41. SEDLARIK, Vladimir, HRABALIKOVA, Martina, VALASEK, Pavel, SAHA, Petr, Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi, užitný vzor č. 27109 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí: 23 června 2014.
 42. KOLAROVA RASKOVA, Zuzana; VESELA, Daniela; SAHA, Tomas; SEDLARIK, Vladimir; SAHA, Pter. Hydrogelová kompozice s obsahem biologicky aktivního aditiva. Užitný vzor 26411. Datum přijetí 03. 02. 2014.
 43. KOLAROVA RASKOVA Zuzana, VESELA, Daniela, SAHA, Tomas, SEDLARIK, Vladimir, SAHA, Petr, Hydrogelová kompozice obsahující biologicky aktivní aditivum, užitný vzor č. 26411 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí: 3. února 2014.
 44. DVORAK, Zdenek, HNATKOVA, Eva, SEDLARIK, Vladimir, STANEK, Michal, ZLINSKY, Vladimir, Optimalizovaná soustava zařízení k výrobě dutin forem tvarově specifických dílců, užitný vzor č. 25349 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí: 13. května 2013.
 45. KURITKA, Ivo, BAZANT, Pavel, MACHOVSKY, Michal, SAHA, Petr, GREGOROVA, Adriana, Multikomponentní antimikrobiální přísada, zejména plastových směsí., užitný vzor č. 24410 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí: 8. října 2012.
 46. SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, SAHA, Petr, VALASEK, Pavel. Antimikrobiální komponenta a její použití, užitný vzor č. 23710 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí: 7. března 2012.
 47. SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, SAHA, Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou, užitný vzor č. 23883: 28. května 2012.
 48. SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, SAHA, Petr, VALASEK, Pavel, DRBOHLAV, Jan, PEROUTKOVA, Jitka, NEHYBA, Antonin, BINDER, Michael, SALAKOVA, Alexandra, Fortifikovaná kultivační matrice pro výrobu kyseliny mléčné jako monomeru k výrobě polylaktidu, užitný vzor č. 22726 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí: 19. září 2011.
 49. SEDLARIK, Vladimir, KUCHARCZYK, Pavel, SAHA, Petr, VALASEK, Pavel, DRBOHLAV, Jan, PEROUTKOVA, Jitka, NEHYBA, Antonin, BINDER, Michael, SALAKOVA, Alexandra, Biologicky odbouratelný materiál, zejména pro použití v humánních nebo veterinárních aplikacích a v zemědělství, užitný vzor č. 22603 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR), datum přijetí: 15. srpna 2011.

42 DALŠÍCH VÝSLEDKŮ APLIKOVANÉHO VÝZKUMU TYPU FUNKČNÍ VZOREK, POLOPROVOZ, PROTOTYP, OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE.

 1. Další publikace:

  1. VARGA, Csilla, SZAKACZ, Hajnalka, MISKOLCZI, Norbert, BARTHA, Lazslo, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLARIK, Vladimir. Kapcsoló ágensek alkalmazása különbözö szálerösítésü kompozitokban és polimer blendekben II.  MŰANYAG ÉS GUMI, vol. 48, June 2011, p. 229-233, ISSN 0027-2914
  2. SAHA, Petr, SEDLARIK, Vladimir, EMRI, Igor. Výzkum nanostrukturovaných polymerních materiálů pro specifické aplikace, Inovační podnikání ansfer technologií, 2009, vol. 17, 4, ISSN 12104612
  3. SEDLARIK, Vladimir, GREGOROVA, Adriana. Studie nových biokompozitních systémů na bázi polylaktidu a dřevní moučky. Inovační podnikání & transfer technologií, 2010. vol. 18 4, ISSN 12104612 

  Účelové publikace:

  1. SEDLARIK, Vladimir.: Antimikrobiální modifikace polymerů (habilitační práce), FT UTB ve Zlíně, 2011
  2. SEDLARIK, Vladimir.: Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu (disertační práce), FT UTB Zlín, 2006
  3. SEDLARIK, Vladimir.: Biodegradace směsných plastových fólií ve vodním prostředí (diplomová práce), FT UTB Zlín, 2003

© 2023 UTB CPS