• Úvod
  • Národní centrum kompetence - polymery pro 21. stol.

Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století

Úvod

Číslo projektu: TN02000051

Období řešení: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2028

Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století, Centrum kompetence PolyEnvi21, se zaměřuje na vývoj nových polymerních systémů zohledňující cíle udržitelného rozvoje, praktickou uplatitelnost a ekonomickou konkurenceschopnost. Klíčovou kompetencí PolyEnvi21 je oblast mechanické, chemické a biologické recyklace polymerních materiálů včetně návazných souvisejících procesů. Významná pozornost je věnována komplexnímu pojetí vyvíjených řešení pro naplnění principů cirkulární ekonomiky.

Cíle:

Zlepšení nakládání s odpady, včetně pozitivních dopadů na národní klimatické a další environmentální cíle.

Zlepšení bezpečnosti dodávek materiálů a snížení závislosti na zdrojích materiálů dovážených ze zemí mimo EU.

Zvýšení konkurenceschopnosti podniků.

Snížení spotřeby fosilních paliv.

 

Zaměření:

Pokročilé materiály

Environmentální procesní inženýrství

Spotřeba v cirkulární ekonomice

Komunikace, diseminace, kreativita

 

 

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence.

www.tacr.cz Výzkum užitečný pro společnost
Výzkum užitečný pro společnost

© 2023 UTB CPS