Vážené dámy a pánové,

zveme Vás na konferenci SPE MINITEC 2023 - Nové trendy v lékařských plastech. Která se bude konat 18. 10. - 19. 10. 2023 v budově Centra polymerních systému (U17).

Můžete se těšit na zahraniční přednášky o nejnovějších technologiích v oblasti materiálů a zpracování zdravotnických prostředků.


Těšíme se na brzké setkání

© 2023 UTB CPS