Výzkumný směr

Biomateriály

Předmětem zájmu výzkumné skupiny je připravovat chytré kompozitní biomateriály reagující na vnější podněty, např. elektrické pole, a zajistit jejich komplexní charakterizaci jak po stránce biologické, tak materiálové. Základ kompozitních materiálů tvoří především biopolymery, syntetické polymery a další materiály jako jsou kovy či keramika. Pro pokročilou modifikaci kompozitů využíváme zejména bioaktivní koloidní systémy, chemickou dekoraci biopolymerů pomocí bioaktivních látek, či aditivní technologie. Připravené materiály následně charakterizujeme po materiálové stránce a testujeme jejich biokompatibilitu s eukaryotickými i prokaryotickými modelovými liniemi. Spektrum testovaných biologických vlastností materiálů je široké - od základních parametrů, jako jsou cytotoxicita, fototoxicita, interakce na biologických rozhraních, až po prorůstání scaffoldů buňkami v bioreaktorech. Stanovujeme řadu buněčných parametrů pomocí kolorimetrických, metabolických, imunochemických a molekulárně-biologických metod. Kromě biomateriálů se skupina věnuje také vývoji a testování kosmetických příprav

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.


Řešené projekty

HORIZON-JU-IA - SurfToGreen, 2024-2029

NW24-03-00331 - Selektivně modifikované betaglukany jako imunoaktivní nosiče protinádorových léčiv pro léčbu nádorů tlustého střeva, 2024-2027

GA24-11534S - Vodivé (bio)polymerní kompozity s kovalentně vázaným polypyrrolem pro biomedicínské aplikace - 2024-2026

GA23-07425S Anisotropní a elektricky vodivé biomateriály - 2023-2025

IGA/CPS/2024/007 - Příprava chytrých biomateriálů pro tkáňové inženýrství

Ukončené projekty

GA20-28732S - "Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů", 2020-2022

GA19-16861S– „Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách“, 2019-2021

IGA/CPS/2020/001 - "Biokompatibilita a antimikrobní aktivita materiálů"

GA13-08944S - "Vodivé polymery a jejich interakce s buňkami", 2013-2015

GA17-05095S - "Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů", 2017-2019

GA17-10813S - "Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou", 2017-2019

7AMB15AT014 - "Nová povrchově funkcionalizovaná plniva na bázi lignocelulózy: odezva na vlhkost a biologické vlastnosti", 2015-2016

8X17021 - "Antibakteriální polymerní nanokompozity z uhlíkových nanočástic", 2017-2018

Aktuální výstupy

Engineering of inhalable nano-in-microparticles for co-delivery of small molecules and miRNAs

CITATION DATA: Nanoscale Research Letters, VOL: 18, ISS: 1, https://doi.org/10.1186/s11671-023-03781-0, PUBLICATION YEAR: 2023

Biodiesel from rapeseed and sunflower oil: Effect of the transesterification conditions and oxidation stability

CITATION DATA: Energies, VOL: 16, ISS: 2, https://doi.org/10.3390/en16020657, PUBLICATION YEAR: 2023

Antibacterial thin films deposited from propane-butane mixture in atmospheric pressure discharge

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 24, ISS: 2, https://doi.org/10.3390/ijms24021706, PUBLICATION YEAR: 2023

Biodegradable polyesters and low molecular weight polyethylene in soil: Interrelations of material properties, soil organic matter substances, and microbial community

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 24, https://doi.org/10.3390/ijms232415976, PUBLICATION YEAR: 2022

Controlled release of vitamin U from microencapsulated brassica oleracea l. var. capitata extract for peptic ulcer treatment

CITATION DATA: Food and Bioprocess Technology, VOL: 16, ISS: 3, https://doi.org/10.1007/s11947-022-02965-3, PUBLICATION YEAR: 2023

Selected simple natural antimicrobial terpenoids as additives to control biodegradation of polyhydroxy butyrate

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 22, https://doi.org/10.3390/ijms232214079, PUBLICATION YEAR: 2022

Influence of metal oxide nanoparticles as antimicrobial additives embedded in waterborne coating binders based on self-crosslinking acrylic latex

CITATION DATA: Coatings, VOL: 12, ISS: 10, https://doi.org/10.3390/coatings12101445, PUBLICATION YEAR: 2022

Powder injection molded ceramic scaffolds: The role of pores size and surface functionalization on the cytocompatibility

CITATION DATA: Materials and Design, VOL: 224, https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.111274, PUBLICATION YEAR: 2022

Formulation of magneto-responsive hydrogels from dually cross-linked polysaccharides: Synthesis, tuning and evaluation of rheological properties

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 17, https://doi.org/10.3390/ijms23179633, PUBLICATION YEAR: 2022

Effect of saccharides coating on antibacterial potential and drug loading and releasing capability of plasma treated polylactic acid films

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 15, https://doi.org/10.3390/ijms23158821, PUBLICATION YEAR: 2022

Enzyme-catalyzed polymerization process: A novel approach to the preparation of polyaniline colloidal dispersions with an immunomodulatory effect

CITATION DATA: Biomacromolecules, VOL: 23, ISS: 8, https://doi.org/10.1021/acs.biomac.2c00371, PUBLICATION YEAR: 2022

Furcellaran surface deposition and its potential in biomedical applications

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 13, https://doi.org/10.3390/ijms23137439, PUBLICATION YEAR: 2022

Kontakty

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Výzkumný tým

Doktorandi

 • prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
 • +420 57 603 8035
 • +420 734 792 298
 • A319
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.
 • +420 57 603 1232
 • +420 57 603 1742
 • A326
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • doc. Ing. Zdenka Víchová, Ph.D.

 • +420 57 603 8047
 • A321
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Martina Martínková, Ph.D.

 • +420 57 603 1741
 • A313

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Monika Muchová, Ph.D.

 • +420 57 603 8117

 • A209

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Lukáš Münster, Ph.D.

 • +420 57 603 1729

 • A217

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Kadir Özaltin, M.Sc., Ph.D.
 • +420 57 603 1741
 • A313

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Kateřina Skopalová, Ph.D.
 • +420 57 603 1727
 • A214
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Lucie Urbánková, Ph.D.

 • +420 57 603 1215

 • 330/U11

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D.

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

 • +420 57 603 1729

 • A217

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Eliška Daďová
 • +420 57 603 3145
 • A307
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Hana Doudová

 • +420 57 603 1737

 • A228

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Vítek Hrbáček

 • +420 57 603 1721

 • A207

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Filip Latečka

 • +420 57 603 1721

 • A207

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Leona Mahelová
 • +420 57 603 8128
 • A307
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prasad Parvathy
 • +420 57 603 1749
 • A307
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Adam Srnec
 • +420 57 603 8128
 • A307
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Kristýna Valášková
 • +420 57 603 3145
 • A307
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2023 UTB CPS