Výzkumné směry

Zpracovatelství polymerů

Aktuální vývoj v oblasti zpracovatelství polymerních materiálů sleduje mimo materiálového vývoje nových plastů pro stávající aplikace, také využití stávajících materiálů pro zcela nové aplikace či nyní stále častější potřebu definice využití recyklovaných (odpadních) materiálů pro výrobu stávajících či nových produktů. S ohledem na tuto skutečnost je pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti efektivního postupu inovačních aktivit v této oblasti nejen vhodné zohlednit všechny tyto aspekty při výrobní praxi, ale v souladu s moderními výrobními postupy je účelné využít dostupné softwarové nástroje jak pro návrh optimalizace technologických podmínek, tak i design zpracovatelských nástrojů.

Předmět výzkumných a vývojových aktivit skupiny Zpracovatelství polymerů je zaměřen na vybrané segmenty moderních zpracovatelských technologií. Jedná se zejména o přípravu vláken, netkaných textilií, polymerních pěn a keramikou a kovem vysoce plněných komponentů s jejich následnou sintrací, dále pak zpracování termosetických materiálů a materiálů se sníženou hořlavostí, vstřikování více komponentních výrobků a konečně pokročilý 3D tisk hierarchicky strukturovaných materiálů. Přes skutečnost, že se tyto zpracovatelské postupy celkem výrazně liší ve svých technologických požadavcích, nezpochybnitelným společným jmenovatelem je zde důležitost znalosti reologického chování zpracovávaných makromolekulárních systémů, která je řídícím parametrem při nastavení a optimalizaci všech technologických postupů výroby.

V rámci výzkumných a vývojových aktivit jsou sledovány vztahy mezi materiálovými vlastnostmi vstupů (termické, reologické, mechanické a další vlastnosti), zpracovatelskými podmínkami využitých technologií (teplota, tlak, rychlost proudění, ..) a dosaženými parametry výsledných produktů (adheze, mechanické, optické, bariérové vlastnosti, hořlavostní charakteristiky, atd.). Pro účely dosažení optimalizace zpracovatelských procesů je využívána znalost tokových a viskoelastických vlastností použitých materiálů (využívány jsou moderní rotační, oscilační a vysokotlaké kapilární reometry), znalost vlivu zvolených technologických podmínek na finální charakteristiky připravených zkušebních a funkčních vzorků a jejich vzájemné souvislosti.

V oblasti zpracovatelství polymerních materiálů skupina nabízí komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů i problémů, které přináší průmyslová praxe. Možné je připravit zkušební produkty, testovací vzorky, polotovary a další výrobky na zařízeních laboratorní a poloprovozní velikosti. Expertní znalosti pracovníků i vybavení pokrývá oblasti kontinuálních a diskontinuálních procesů jako je kompaundace pomocí dvoušneků, vyfukování a vytlačování 5-vrstvých folií, více komponentní zvlákňování a přípravu netkaných textilií, vyfukování dutých produktů, tepelné tvarování, vytlačování plastových a elastomerních profilů, 1K a 2K vstřikování, vstřikování vysoce plněných systémů včetně systémů plněných abrazivními plnivy (PIM - Powder Injection Molding), debinding a sintrování ve speciálních pecích s řízenou atmosférou, 3D tisk.

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.


Řešené projekty

TK05020036  Projekt Théta 5 - "Bezhalogenové bezpečnostní elektrické kabely splňující požadavky LOCA nejnovějších typů jaderných elektráren a nejnovější požadavky na požární bezpečnost podle Evropské a národní legislativy (CPR EU/305/2011, EN 50575 a ČSN 73 0895; spolupráce s PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o.)" - 2023-2025

FW03010465  Projekt Trend "Technologický výrobní odpad jako inovativní materiálový zdroj při procesu výroby netkaných textilií" (spolupráce UTB, PEGAS NONWOVENS a PFN-FIC) - 2021-2024

FW06010324  Projekt Trend "Redukce uhlíkové stopy netkané textilie zejména pro jednorázové hygienické a medicínské aplikace" (spolupráce UTB a PFNonwovens Czech s.r.o.) - 2023-2026

IGA/CPS/2024/006 - Optimalizace reologických vlastností polymerních systémů jako nástroj pro vývoj udržitelných produktů

GA22-33307S Vývoj nových 3D hierarchicky strukturovaných polysacharidových a proteinových porézních systémů - 2022-2024

NPRP13S-0127-200177 GreenHouses for Qatari Climate: Energy Saving Smart and Sustainable Phase Change Materials (Green3SPCM), 2022-2024

Ukončené projekty

LTAB19019 - "Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů" (spolupráce s University of Bayreuth) - 2019-2021

GA19-17457S - "Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství" - 2019-2021

TH04020466 - Projekt Epsilon "REAKTIN - Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu" (spolupráce UTB a 5M s.r.o.) - 2019-2022

TE01020216 - "Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů" - 2012-2019

FV20088 - "Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu" - 2017-2019

GJ16-20361Y - "Inteligetní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu", 2016-2018

Aktuální výstupy

Atom transfer radical polymerization of 2-isopropenyl-2-oxazoline in solution and from the surface of carbonyl iron particles toward fabrication of a cytocompatible magneto-responsive hybrid filler

CITATION DATA: Macromolecules, VOL: 56, ISS: 11, https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c00400, PUBLICATION YEAR: 2023

Synthesis and exfoliation of calcium organophosphonates for tailoring rheological properties of sodium alginate solutions: A path toward polysaccharide-based bioink

CITATION DATA: Biomacromolecules, https://doi.org/10.1021/acs.biomac.3c00081, PUBLICATION YEAR: 2023

Injection-molded isotactic polypropylene colored with green transparent and opaque pigments

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 24, ISS: 12, https://doi.org/10.3390/ijms24129924, PUBLICATION YEAR: 2023

Engineering conductivity and performance in electrorheological fluids using a nanosilica grafting approach

CITATION DATA: ACS Applied Nano Materials, VOL: 6, ISS: 11, https://doi.org/10.1021/acsanm.3c01475, PUBLICATION YEAR: 2023

Viscoelastic response of elastohydrodynamically lubricated compliant contacts below glass-transition temperature

CITATION DATA: Polymers, VOL: 15, ISS: 11, https://doi.org/10.3390/polym15112528, PUBLICATION YEAR: 2023

Influence of PMMA brushes grafted from GO on rheological properties of PMMA/SAN immiscible blend in shear and elongation flow

CITATION DATA: Polymer, VOL: 279, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.126015, PUBLICATION YEAR: 2023

Three-dimensional printing process for musical instruments: Sound reflection properties of polymeric materials for enhanced acoustical performance

CITATION DATA: Polymers, VOL: 15, ISS: 9, https://doi.org/10.3390/polym15092025, PUBLICATION YEAR: 2023

Phase change materials designed from Tetra Pak waste and paraffin wax as unique thermal energy storage systems

CITATION DATA: Journal of Energy Storage, VOL: 64, https://doi.org/10.1016/j.est.2023.107173, PUBLICATION YEAR: 2023

Effect of chain extending cross-linkers on the disintegration behavior of composted PBAT/PLA blown films

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 24, ISS: 5, https://doi.org/10.3390/ijms24054525, PUBLICATION YEAR: 2023

Modification of polyvinyl chloride composites for radiographic detection of polyvinyl chloride retained surgical items

CITATION DATA: Polymers, VOL: 15, ISS: 3, https://doi.org/10.3390/polym15030587, PUBLICATION YEAR: 2023

Interactions between sodium hyaluronate and β-cyclodextrin as seen by transport properties

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 24, ISS: 3, https://doi.org/10.3390/ijms24032889, PUBLICATION YEAR: 2023

Semi-conducting microspheres formed from glucose for semi-active electric field-responsive electrorheological systems

CITATION DATA: Soft Matter, VOL: 18, ISS: 47, https://doi.org/10.1039/d2sm01145j, PUBLICATION YEAR: 2022

Kontakty

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Výzkumný tým

Doktorandi

 • prof. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

 • +420 57 603 8012
 • +420 724 434 581
 • A416
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • prof. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

 • +420 57 603 1730
 • A218
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • doc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

 • +420 57 603 1732
 • A222
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Přemysl Fajkus

 • +420 57 603 1721
 • A207
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Danila Gorgol

 • +420 57 603 1721
 • A207
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Filip Mikulka
 • +420 57 603 1721
 • A207
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Rostislav Vilém
 • +420 57 603 1721
 • A207
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Markéta Ilčíková, Ph.D.
 • +420 57 603 5103
 • A216
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Markéta Kadlečková, Ph.D.
 • +420 57 603 1727
 • A214
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Roman Kolařík, Ph.D.
 • +420 57 603 8028
 • A215
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Lukáš Maňas, Ph.D.
 • +420 57 603 1737
 • A228
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Pavlína Mikušová, Ph.D.

 • +420 57 603 8028
 • A215
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.
 • +420 57 603 8027
 • A314
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Lenka Musilová, Ph.D.
 • +420 57 603 1732
 • A222
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.
 • +420 57 603 1730
 • A218
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Josef Osička, Ph.D.
 • +420 57 603 1728
 • A216
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Daniel Sanétrník, Ph.D.
 • +420 57 603 1726
 • A226
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Petr Smolka, Ph.D.
 • +420 57 603 1732
 • A222
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2023 UTB CPS