Výzkumný směr

Environmentální technologie

Oblast výzkumu environmentálních materiálů a technologií zahrnuje vývoj, charakterizace a zpracování zejména polymerních systémů, které jsou schopny specifické interakce s životním prostředím, jako například schopnost materiálu podléhat biologickému rozkladu nebo naopak být resistentní vůči působení patogenních mikroorganismů.

Další oblastí zájmu výzkumné skupiny je využívání přírodních a obnovitelných zdrojů, konkrétně biologicky aktivních látek, biomasy či anorganických komponent, pro další uplatnění v praxi s očekáváním nové přidané hodnoty produktu. Součástí výzkumných aktivit jsou detailní charakterizace vyvinutých materiálů, což v tomto případě vyžaduje multidisciplinární přístup zahrnující oblasti vědních disciplín, jako jsou chemie, fyzika, mikrobiologie, ekologie a nezbytné zpracovatelské technologie.

Výzkumná skupina zajišťuje v rámci Centra polymerních systémů i spolupráce s praxí také chod a odborný rozvoj analytických a mikrobiologických laboratoří.

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.


Řešené projekty

TQ05000002 - BAPUR; Pokročilý Filtračnı́ systém na bázi přırodních materiálů pro odstraňování nově se objevujících znečišťujících látek z vody, 2024-2027

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01 - Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption

DRP0200194 „Plan C Moving PLastics and mAchine iNdustry towards Circularity“, Danube Region Programme

FW10010547 - Zpracování postkonzumních recyklátů na vakuově tvarované výrobky z plastů, 2024-2025

TQ03000235 - Projekt Sigma - Výzkum a optimalizace zpracovatelských vlastností polymerních recyklátů pro jejich znovupoužití v textilních aplikacích -2024-2025

IGA/CPS/2024/003 -Výzkum přírodních a syntetických polymerů pro environmentální aplikace

SS06020282 Projekt Prostředí pro život - "Ekologická recyklace biopolymerů" - 2023-2025

TN0200051 Projekt NCK 2 "Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století" (spolupráce 24 subjektů koordinovaných UTB-CPS) - 2023-2028

FW03010006 Projekt Trend "Trvalá ochrana dotykových obrazovek pro zamezení ukládání organických polutantů na jejich povrchu" (spolupráce UTB, Fortes interactive, SYNPO a VUT v Brně) - 2021-2024

FW06010527  Projekt Trend "Nová generace nanostrukturovaných skládaných filtrů pro kolektivní a osobní ochranu obyvatelstva" (spolupráce UTB a SPUR, a.s.) - 2023-2025

CZ.01.01.01/01/22_002/0000413 Výzkum a vývoj jednotky pro filtraci pitné vody - 2023-2026

Ukončené projekty

FW01010588 - "Filtry pro odstraňování biologicky aktivních molekul z pitné vody", 2020-2022

QK1910392 – „Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů“, 2019-2023

TH02020836 - "Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou", 2017-2020

TH03020117 - "Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků", 2018-2021

TJ02000269 - "Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod, 2019-2021

TP01010006 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II", 2020-2022

 • podprojekt "Technologie zpracování plastových recyklátů a minerálních plniv pro přípravu kompozitního materiálu", 2020-2021
 • podprojekt "Nová biologicky rozložitelná kompozice na bázi degradabilního polymeru s materiály přírodního původu", 2020-2021

FV10756 - "Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách", 2016-2020

FV30048 - "Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů", 2018-2021

8JPL19031 - "Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů", 2019-2020

8J20PL026 - "Biorozložitelné polymerní nanokompozitní systémy se zlepšenými tepelnými a mechanickými vlastnostmi", 2020-2021

IGA/CPS/2020/002 - "Bioaktivní polymerní soustavy pro environmentální aplikace"

IGA/CPS/2020/006 - "Vliv modifikace disperzních částic na užitné vlastnosti magnetoreologických systémů"

GJ15-08287Y - "Imobilizace specifických biologicky aktivních látek ve funkcionalizovaných biorozložitelných polymerních matricích", 2015-2017

GA17-05318S - "Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzory", 2017-2019

TJ01000329 - "Senzoricky aktivní polymerní směsi obsahující produkty pokročilých extrakcí vybraných rostlin", 2018-2019

TJ01000330 - "Nové stabilizátory pro plasty na bázi přírodních bioaktivních látek", 2018-2019

TG03010052 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně", 2016-2019

 • podprojekt "Technologie použití recyklovaných plastů pro stavebně-dekorační prvky", 2018-2019
 • podprojekt "Kapsové filtry pro filtrace vzduchu ve vodojemech a čistých prostorech", 2019
 • podprojekt "Aditivum pro hygienizaci zpracovatelských procesů polymerních recyklátů a pryží", 2017-2018
 • podprojekt "Vývoj biorozložitelného materiálu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi", 2018-2019 

Aktuální výstupy

The cytisine-enriched poly(3-hydroxybutyrate) fibers for sustained-release dosage form

CITATION DATA: International Journal of Biological Macromolecules, VOL: 245, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125544, PUBLICATION YEAR: 2023

Renewable poly(lactic acid)lignocellulose biocomposites for the enhancement of the water retention capacity of the soil

CITATION DATA: Polymers, VOL: 15, ISS: 10, https://doi.org/10.3390/polym15102243, PUBLICATION YEAR: 2023

Controlled drug delivery device for cornea treatment and novel method for its testing

CITATION DATA: Pharmaceuticals, VOL: 16, ISS: 4, https://doi.org/10.3390/ph16040505, PUBLICATION YEAR: 2023

Composite based on PLA with improved shape stability under high-temperature conditions

CITATION DATA: Polymer, VOL: 276, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.125943, PUBLICATION YEAR: 2023

Boosting photocatalytic degradation of estrone hormone by silica-supported g-C3N4/WO3 using response surface methodology coupled with Box-Behnken design

CITATION DATA: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, VOL: 441, https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2023.114733, PUBLICATION YEAR: 2023

Engineering of inhalable nano-in-microparticles for co-delivery of small molecules and miRNAs

CITATION DATA: Nanoscale Research Letters, VOL: 18, ISS: 1, https://doi.org/10.1186/s11671-023-03781-0, PUBLICATION YEAR: 2023

Effect of chain extending cross-linkers on the disintegration behavior of composted PBAT/PLA blown films

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 24, ISS: 5, https://doi.org/10.3390/ijms24054525, PUBLICATION YEAR: 2023

Whey protein isolate-chitosan PolyElectrolyte Nanoparticles as a drug delivery system

CITATION DATA: Molecules, VOL: 28, ISS: 4, https://doi.org/10.3390/molecules28041724, PUBLICATION YEAR: 2023

Antibacterial thin films deposited from propane-butane mixture in atmospheric pressure discharge

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 24, ISS: 2, https://doi.org/10.3390/ijms24021706, PUBLICATION YEAR: 2023

Polymer/layered clay/polyurethane nanocomposites: P3HB hybrid nanobiocomposites - Preparation and properties evaluation

CITATION DATA: Nanomaterials, VOL: 13, ISS: 2, https://doi.org/10.3390/nano13020225, PUBLICATION YEAR: 2023

Semi-conducting microspheres formed from glucose for semi-active electric field-responsive electrorheological systems

CITATION DATA: Soft Matter, VOL: 18, ISS: 47, https://doi.org/10.1039/d2sm01145j, PUBLICATION YEAR: 2022

Electrical detection of vibrations of electrospun PVDF membranes

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 22, https://doi.org/10.3390/ijms232214322, PUBLICATION YEAR: 2022

Kontakty

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Vědecký tým

Doktorandi

 • prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
 • +420 57 603 8013
 • A412
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • RNDr. Eva Domincová Bergerová, Ph.D.
 • +420 57 603 1739
 • A310
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Jitka Dostálková, Ph.D. 

 • +420 57 603 1740

 • A311

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Veronika Hanuliak, Ph.D. 

 • +420 57 603 1735

 • A225

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Mgr. Silvie Duřpeková, Ph.D.
 • +420 57 603 1744
 • A318
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Dušan Kimmer, CSc.

 • +420 57 603 1735

 • A225

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Dr. Ing. Miroslava Kovářová
 • +420 57 603 1734
 • A224
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Lenka Lovecká, Ph.D.
 • +420 57 603 1734
 • A224
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Martin Novák, Ph.D. 

 • +420 57 603 1742
 • A326
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Hana Pištěková, Ph.D.
 • +420 57 603 1739
 • A310
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Andrea Poláchová, Ph.D. 

 • +420 57 603 1735

 • A225

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Martina Pummerová, Ph.D.
 • +420 57 603 1740
 • A311
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Tomáš Šopík, Ph.D.
 • +420 57 603 1744
 • A318
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Muhammad Yasir, Ph.D.

 • +420 57 603 1749
 • A328
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Jaroslav Císař
 • +420 57 603 1742
 • A326
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Petra Dröhsler

 • +420 57 603 1749
 • A328
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Dominika Hanušová
 • +420 57 603 1749
 • A328
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Jakub Klaban
 • +420 57 603 1749
 • A328
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Riyadh Abdekadir Khellouf
 • +420 57 603 1749
 • A328
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Monika Strašáková

 • +420 57 603 1749

 • A328

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Simona Uhercová

 • +420 57 603 1749
 • A328
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2023 UTB CPS