Výzkumný směr

Nanomateriály a pokročilé technologie

Oblast výzkumu a vývoje nanomateriálů a pokročilých technologií zahrnuje přípravu strukturně i funkčně hierarchicky organizovaných hybridních funkčních materiálů a struktur, které jsou energeticky efektivní, k čemuž jsou využívány jevy vznikající až na úrovni nanometrů. Aplikace jsou v plastikářství, elektronice, senzorice, (foto)katalýze, medicíně, hygieně a jinde.

Výzkumné aktivity vyžadují multidisciplinární přístup a zahrnují: porozumění fyzikálním a chemickým jevům na molekulární úrovni; chemickou syntézou materiálů (nanočástice polovodičů, kovů, CND, hybridní) nebo jejich modifikaci (CNT, grafen/grafen oxid, polymery); detailní charakterizací struktury, morfologie a vlastností; technologii a přípravu vzorků, tj. funkčních materiálů nebo výrobou jednoduchých zařízení, jako jsou prášky, tenké vrstvy, povlaky, diody, senzory, katalytické jednotky apod. s charakterizací jejich funkčnosti; integraci procesu, materiálu nebo zařízení do funkčního vzorku. S průmyslovými partnery pak pracujeme na vývoji řešení s vyššími stupni technologické zralosti.

Výzkumná skupina zajišťuje pro Centrum polymerních systémů i pro spolupráci s praxí také chod a odborný rozvoj spektroskopických a mikroskopických materiálově charakterizačních laboratoří.


Řešené projekty

Global Seed Funds - The design and synthesis of highly active metallosilicate microspheres for olefin metathesis., 2024-2026

CA22131 Supramolecular LUminescent Chemosensors for Environmental Security (LUCES), 2023-2027

CA22147 - European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions (EU4MOFs), 2023-2027

FW10010207 - Inteligentní termotropní povlaky pro termální management budov, 2024-2026

IGA/CPS/2024/002 - Studium přípravy nanočástic pomocí oxidovaných polysacharidů, 2024

IGA/CPS/2024/008Duální electro- a magneto- responsivní kapaliny, 2024

LUAUS23085 - Syntéza nových vysoce aktivních metalosilikátových katalyzátorů pro metatezi olefinů -2023-2026

LTT20010 - "Povrchově funkcionalizovaná skla: koncept heterostrukturovaných nanočástic inspirovaných umělou fotosyntézou", 2020-2024

FW06010191  Projekt Trend "Výzkum a vývoj solárně reflexního nátěrového systému pro snížení energetické náročnosti budov" (spolupráce UTB a ROKOSPOL a.s.) - 2023-2025

GA23-07244S Anizotropní magnetoreologické elastomery s řízenými elektrickými vlastnostmi - 2023-2025

GA23-07361S Syntéza zlatých nanočástic pro SERS a katalýzu řízená pomocí selektivně oxidovaných polysacharidů 2023-2025

Ukončené projekty

FV40377 - "Výzkum a vývoj nosičů z biokompatibilního materiálu pro řízené uvolňování a transport léčiv do rohovky", 2019-2022

FW01010620 - "Výzkum a vývoj materiálů a technologie malosériové výroby konstrukčních a těsnících prvků" (spolupráce UTB a G 3 s.r.o.), 2020-2023

GA19-23513S - "Nové elektroluminiscenční materiály: Borohydridové klastry v tenkých polymerních vrstvách v elektrickém poli", 2019-2021

GA19-23647S - "Výzkum korelace mezi distribucí kationů, velikostí částic a fyzikálních vlastností inteligentních spinel-feritových nanomateriálů", 2019-2021

7AMB16AT033 - "Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic", 2016-2017

FR-TI3/424 - "Elektroluminiscenční folie pro bezpečnostní interiérové osvětlení", 2011-2014

GP14-32114P - "Modifikace magnetického plniva a studium jeho využití v magnetoreologických systémech", 2014-2016

GA16-05961S - "Pokročilé nosiče platinových léčiv", 2016-2018

GA17-24730S - "Nové magnetoreologické elastomery na bázi modifikovaných magnetických plniv", 2017-2019

TA01011211 - "Výzkum a vývoj funkčních vlastností prostředků pasivní ochrany pasažérů automobilů použitím inovativních polymerních materiálů a výrobních technologií", 2011-2015

TH01011438 - "Vývoj polyurethanových matric pro výrobu kompozitů - PURKOMP", 2015-2017

TP01010006 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II", 2020-2022

 • podprojekt "Inovovaná konstrukce mikro-chrániček svazků optických kabelů", 2020-2021

IGA/CPS/2021/002 - "Příprava a charakterizace nanokompozitních systémů"

TG03010052 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně", 2016-2018

 • podprojekt "Senzor pro detekci amoniaku na bázi PANI", 2017-2019

Evropský fond pro regionální rozvoj - OP PIK

min prum a obch

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 - "Nehořlavé systémy dle EN45545 pro výrobu kompozitů" (spolupráce s 5M s.r.o.), 2015-2020

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005090 - "Stenopeický otvor pro korekci presbyopie" (spolupráce s GEMINI oční klinika, a.s.), 2015-2019

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025211 - "Výzkum a vývoj nové generace antikorozních pigmentů zvyšující mnohonásobně ochranu kovových povrchů s důrazem na jejich ekologickou a racionální ekonomickou efektivitu", 2021-2023

Aktuální výstupy

Evaluation of processed cheese viscoelastic properties during sterilization observed in situ

CITATION DATA: Journal of Dairy Science, https://doi.org/10.3168/jds.2022-22833, PUBLICATION YEAR: 2023

Atom transfer radical polymerization of 2-isopropenyl-2-oxazoline in solution and from the surface of carbonyl iron particles toward fabrication of a cytocompatible magneto-responsive hybrid filler

CITATION DATA: Macromolecules, VOL: 56, ISS: 11, https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c00400, PUBLICATION YEAR: 2023

Injection-molded isotactic polypropylene colored with green transparent and opaque pigments

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 24, ISS: 12, https://doi.org/10.3390/ijms24129924, PUBLICATION YEAR: 2023

Comparison of mechano- and PhotoATRP with ZnO nanocrystals

CITATION DATA: Macromolecules, VOL: 56, ISS: 13, https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c00250, PUBLICATION YEAR: 2023

Engineering conductivity and performance in electrorheological fluids using a nanosilica grafting approach

CITATION DATA: ACS Applied Nano Materials, VOL: 6, ISS: 11, https://doi.org/10.1021/acsanm.3c01475, PUBLICATION YEAR: 2023

Comprehensive evaluation of photoelectrochemical performance dependence on geometric features of ZnO nanorod electrodes

CITATION DATA: Nanoscale Advances, VOL: 5, ISS: 11, https://doi.org/10.1039/d3na00089c, PUBLICATION YEAR: 2023

Nickel nanoparticle-decorated reduced graphene oxide via one-step microwave-assisted synthesis and its lightweight and flexible composite with Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene polymer for electromagnetic wave shielding application

CITATION DATA: Advanced Composites and Hybrid Materials, VOL: 6, ISS: 3, https://doi.org/10.1007/s42114-023-00692-7, PUBLICATION YEAR: 2023

Wearable and stretchable SEBS/CB polymer conductive strand as a piezoresistive strain sensor

CITATION DATA: Polymers, VOL: 15, ISS: 7, https://doi.org/10.3390/polym15071618, PUBLICATION YEAR: 2023

Controlled drug delivery device for cornea treatment and novel method for its testing

CITATION DATA: Pharmaceuticals, VOL: 16, ISS: 4, https://doi.org/10.3390/ph16040505, PUBLICATION YEAR: 2023

Composite based on PLA with improved shape stability under high-temperature conditions

CITATION DATA: Polymer, VOL: 276, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.125943, PUBLICATION YEAR: 2023

The essential role of symmetry in understanding 3He chemical shifts in endohedral helium fullerenes

CITATION DATA: Physical Chemistry Chemical Physics, VOL: 25, ISS: 15, https://doi.org/10.1039/d3cp00256j, PUBLICATION YEAR: 2023

Sub PPM detection of NO2 using strontium doped bismuth ferrite nanostructures

CITATION DATA: Micromachines, VOL: 14, ISS: 3, https://doi.org/10.3390/mi14030644, PUBLICATION YEAR: 2023

Kontakty

Garant výzkumného směru: prof. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Vědecký tým

Doktorandi

 • prof. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

 • +420 57 603 8049
 • A418
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • prof. Ing. Sedlačík Michal, Ph.D.

 • +420 57 603 8027
 • A314
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Hassan Ali, Ph.D.

 • +420 57 603 8128
 • A307
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Jan Antoš, Ph.D.
 • +420 57 603 8081
 • A320
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Martin Cvek, Ph.D.
 • +420 57 603 8081
 • A320
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Alžběta Důbravová, Ph.D. 

 • +420 57 603 1373
 • A228
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ali Can Güler, MSc., Ph.D. 

 • +420 57 603 1373
 • A228
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Barbora Hanulíková, Ph.D.
 • +420 57 603 1743
 • A317
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Michal Machovský, Ph.D.
 • +420 57 603 1110
 • A315
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Anju Anju
 • +420 57 603 8128
 • A307
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Jan Fatr

 • +420 57 603 1373

 • A228

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Andrei Munteanu, M.Sc.
 • +420 57 603 8128
 • A307
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Lenka Munteanu
 • +420 57 603 8128
 • A307
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Romana Štěpančíková
 • +420 57 603 1737
 • A228
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Milan Masař, Ph.D.
 • +420 57 603 1733

 • A223
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Robert Moučka, Ph.D.
 • +420 57 603 8112
 • A312
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Rajendran Blessy Pricilla, M.Sc., Ph.D.

 • +420 57 603 1373
 • A228
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Jakub Ševčík, Ph.D.
 • +420 57 603 1733

 • A223
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. David Škoda, Ph.D.
 • +420 57 603 1725
 • A212
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Pavol Šuly, Ph.D.
 • +420 57 603 1743
 • A317
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Michal Urbánek, Ph.D.
 • +420 57 603 1726
 • A213
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Pavel Urbánek, Ph.D.
 • +420 57 603 1110
 • A315
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Raghvendra Singh Yadav Dr.
 • +420 57 603 1725
 • A212
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2023 UTB CPS